Dokumenty

Aktuality

Možnosť zviditeľnenia podnikania v decembrovom čísle Novobanských novín 2022

21. 11. 2022
Oznamy

Ponúkame vám možnosť zviditeľniť sa formou spropagovania svojho podnikania v kalendári s názvom Nová Baňa 2023. Zároveň neváhajte ......

Prednáška na tému zdravé stravovanie

15. 11. 2022
Nová Baňa

Zdravá strava je v dnešnej dobe diskutovanou témou. Existuje niekoľko pravidiel zdravého stravovania, ktoré sú všeobecne platné a ......

Zmena zberu komunálneho odpadu 17. 11. 2022

11. 11. 2022
Oznamy

Technické služby mesta Nová Baňa upozorňujú občanov mesta na zmenu zberu komunálneho odpadu počas sviatku: dňa 17.11.2022. Zber......

Názov súboru Súbor Dátum
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ..... o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a platení úhrad za poskytované sociálne služby PDF 23.6.2022
Predseda komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie na deň 27. júna 2022 PDF 9.6.2022
Pzvánka na zasadnutie komisie dopravy 15.06.2022 PDF 9.6.2022
Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov PDF 7.6.2022
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2022 PDF 7.6.2022
Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 13.6.2022 PDF 7.6.2022
Návrh VZN o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Nová Baňa PDF 6.6.2022
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravy 6.6.2022 PDF 1.6.2022
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 31.5.2022
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 31.5.2022
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.