Dokumenty

Aktuality

Online burza stredných škôl BBSK 2022

10. 11. 2022
Oznamy

Banskobystrický samosprávny kraj Vás opäť pozýva na podujatie „Online burza stredných škôl BBSK 2022“, zamerané na predstavenie a ......

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 14. november 2022

10. 11. 2022
Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň  14. n......

Odovzdanie plakiet viacnásobným darcom krvi

9. 11. 2022
Oznamy

Mesto Nová Baňa v spolupráci so Slovenským Červeným krížom v Žiari nad Hronom uskutočnili 8.11.2022 slávnosť odovzdávania plakiet ......

Názov súboru Súbor Dátum
Záznam z vyhodnotenia predloženého návrhu k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta PDF 19.5.2022
OZNÁMENIE O DRAŽBE PDF 18.5.2022
Predseda Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie na deň 25. máj 2022 PDF 18.5.2022
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom mestských pozemkov ako záhradiek v lokalite ul. Mieru PDF 17.5.2022
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom časti mestského pozemku ako záhradky pri BD ul. Cintorínska PDF 12.5.2022
Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 12.5.2022
ŽIADOSŤ O DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY A NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA PDF 11.5.2022
Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta PDF 11.5.2022
Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nová Baňa pre roky 2022 a 2023 PDF 11.5.2022
Rozhodnutie o dodatočnom povolení a užívaní - "SO 05 - Parkovacie plochy a vnútroareálové komunikácie" PDF 6.5.2022
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.