Dokumenty

Aktuality

Jarné prázdniny v Centre voľného času Nová Baňa

26. 1. 2023
Kultúra Oznamy

Jarné prázdniny v Centre voľného času Nová Baňa ...

POZOR ZMENA!!! Preloženie akcie Zimný prechod Pohronským Inovcom

26. 1. 2023
Kultúra Oznamy

53. ročník Zimného prechodu Pohronským Inovcom je preložený z dôvodu zákazu využívania lesa verejnosťou a zabezpečenia šírenia afr......

Regionálna prezentácia stredných škôl žarnovického okresu

26. 1. 2023
Oznamy

Regionálne centrum kariéry Žarnovica v spolupráci s mestom Žarnovica a strednými školami pripravilo pre žiakov končiacich ročníkov......

Objednávky

Číslo Popis objednávky / Dodávateľ Suma Vyhotovená
8/2023 Vrecovaná asfaltová drva v 25 kg vreciach - 1000 kg.

BITUNOVA, a.s., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247
300.00 EUR 25.1.2023
9/2023 Repas vývevy na vozidle IVECO.

STS Kovo, s.r.o., Budovateľská 3621, 080 01 Prešov, IČO: 31656935
1 896.00 EUR 25.1.2023
3/2300005 Objednávame si koberec - WOODLANDS 650 - do triedy E š. 5 m, dĺžka 6,2 m

KITEX spol.s.r.o Pražská 1456/16, 96001 Zvolen, IČO: 36645125
378.20 EUR 24.1.2023
15/2300014 Objednávame si u Vás vyprážaný rezeň (bravčový, kurací) so zemiakovým šalátom v počte 44 porcií na podujatie Novobanskí heligonkári, ktoré sa uskutoční dňa 04. 02. 2023. Predmet objednávky prosíme doručiť do kina VATRA 04. 02. 2023 o 16:00 hod.

Benč Ivan-Gastro Sládkovičova 766/10, 96801 Nová Baňa, IČO: 41899423
198.00 EUR 23.1.2023
15/2300013 Objednávame si u Vás vypracovanie polohopisu parkoviska na ul. Hájska v dohodnutej cene 190,00 eur.

Struhár Viliam, geodet Bernolákova 27, 96801 Nová Baňa, IČO: 10935479
190.00 EUR 23.1.2023
15/2300012 na základe cp objednávam TP-Link Archer MR200

sakira, s.r.o. Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa, IČO: 50783050
99.64 EUR 20.1.2023
5/2023 Otočné koleso 250 mm (2 ks)

KOVACO spol s.r.o., Veľká Lehota 210, 966 41, IČO: 36038911
240.00 EUR 20.1.2023
6/2023 Vypracovanie rozpočtu pre opravu miestnych komunikácií v meste Nov8 Baňa - spojnica Kamenárska, Čierny lúh.

Ing. Igor Kokavec - K.ING., Dúbravská cesta 38, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 37269305
120.00 EUR 20.1.2023
7/2023 Vypracovanie web stránky - objednávkový formulár.

Kristian Balco, Poľná 6142/12, 968 01 Nová Baňa, IČO: 50116088
600.00 EUR 20.1.2023
4/2023 Vyhotovenie 8 kusov kľúčov v počte 3 ks HV a 5 ks VV.

MP UZAMYKACIE SYSTÉMY s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava 3, IČO: 45441138
66.24 EUR 19.1.2023
15/2300011 Objednávame si u Vás doplnenie štúdie zamerania suterénu (časť vináreň) k projektu NKP Radnica Nová Baňa podľa CP zo dňa 18.1.2023 v sume 660 eur

FK - PROJEKT, s.r.o. Lovča 106, 96621 Lovča, IČO: 51222418
660.00 EUR 18.1.2023
3/2023 2x 1100 l pl. kontajner

FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra, IČO: 17682258
494.40 EUR 16.1.2023
15/2300010 Objednávame si u Vás prepravu turistov dvomi autobusmi na 53. ročník Zimného prechodu Pohronským Inovcom dňa 11. 02. 2023 nasledovne: 1. O 9:00 hod. odchod dvoch sutobusov spred Centra voľného času a preprava turistov s nasledovnou trasou: Nová Baňa /CVČ/, Bernolákova 30 smer Malá Lehota - Hubačov štál. 2. Pristavenie jedného autobusu o 12:30 na zastávke Šajtiská a prevoz turistov do KD Štále. 3. Pristavenie autobusu o 15:00 hod. pri KD Štálea odvoz turistov smer Nová Baňa - železničná stanica. Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Kološta, tel.č. 0918 060 616, PaedDr. Tatiana Polcová, tel.č. 0911 932 090.

Štrba Pavol, Ing. - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA Čierny lúh 1138/18, 96801 Nová Baňa, IČO: 46379053
16.1.2023
15/2300009 Objednávame si u Vás prepravu turistov jedným autobusom počas 53. ročníka Zimného prechodu Pohronským Inovcom dňa 11.02.2023 nasledovne: O 9:00 hod. odchod autobusu spred Centra voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa a preprava turistov na trase: Nová Baňa /CVČ/ - Malá Lehota, smer Hubačov štál. Kontaktné osoby: Mgr. Juraj Kološta, tel.č. 0918 060 616, PaedDr. Tatiana Polcová, tel. č. 0911 932 090.

Tabernaus Anton - TABO Štúrova 1891/34, 96801 Nová Baňa, IČO: 33992045
16.1.2023
15/2300008 Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie v objekte M.R,Štefaníka 27, Nová Baňa - DHZ v sume dohodou.

SlaSTAV s.r.o. Železničný rad 24, 96801 Nová Baňa, IČO: 43829783
390.00 EUR 16.1.2023
2/2023 Kontajnery 1 ks 1100 l pl. čierny, 2 ks 110 l kovový, 6 ks 120 l pl. čierny.

FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra, IČO: 17682258
498.96 EUR 13.1.2023
1/2023 Profilaktická prehliadka a servis chladiacich zriadení na cintoríne + oznamovacia povinnosť.

COOLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2, 966 53 Hronský Beňadik, IČO: 35912936
60.00 EUR 12.1.2023
15/2300007 Objednávame si u Vás služby Sociálneho podniku - pomocné práce, upratovacie služby v ZPS, administratívne služby od 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023.

Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., r.s.p. Námestie slobody 1, 96801 Nová Baňa, IČO: 54332567
12.1.2023
1/2023 Búracie práce, omietanie stien a položenie obkladu, 7,5 m2

Róbert Timko, Topoľčianska 861/42, 951 97 Žitavany, IČO: 50797328
400.00 EUR 10.1.2023
15/2300006 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na novovytvorené pozemky v zmysle GP č. 51822326-150/2022 vypracovaného geodetom Radoslavom Fodorom, M. R. Štefánika 1/12, 965 01 Žiar nad Hronom, dňa 04.11.2022, overeného dňa 28.11.2022 pod číslom G1 - 604/2022: Pozemok C KN parc. č. 3758/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 139 m2 vytvorený GP dielom 1 o výmere 139 m2, Pozemok C KN parc. č. 3758/5 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 53 m2 vytvorený GP dielom 5 o výmere 53 m2, Pozemok C KN parc. č. 3758/7 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5 m2 vytvorený GP dielom 7 o výmere 5 m2, Pozemok C KN parc. č. 3759/2 – záhrada o celkovej výmere 158 m2 vytvorený GP dielom 9 o výmere 158 m2, Pozemok C KN parc. č. 3759/3 – záhrada o celkovej výmere 94 m2 vytvorený GP dielom 10 o výmere 74 m2. Novovytvorené pozemky vznikli GP z pozemku E KN parc. č. 4328 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 1.737 m2. Mestský pozemok je evidovaný na LV č. 3853. Pozemok sa odpredáva z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku zastavaného stavbou – rodinným domom, súp. č. 460 vo vlastníctve žiadateľky evidovaným na LV č. 757 vrátane priľahlého pozemku.

Tatarkovičová Dana Ing. - IDOS Ateliér Horné Hámre 75, 96801 Horné Hámre, IČO: 40536467
150.00 EUR 10.1.2023
  • ...
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.