Dokumenty

Aktuality

Príde k nám Mikuláš

3. 12. 2021
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa pozýva všetky deti na online sledovanie programu Príde k nám Mikuláš s mikulášskou rozprávkou Popletený Mikuláš...

NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ NEVZNIKNE

2. 12. 2021
Oznamy

Zákon o odpadoch definuje hierarchiu odpadového hospodárstva ako záväzné poradie týchto priorít:  predchádzanie vzniku odpad......

Obmedzenie v dodávke vody

1. 12. 2021
Oznamy

Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť oznamuje občanom, že dnes v stredu 1.12. 2021 bude obmedzená dodávka vody v meste N......

Objednávky

Číslo Popis objednávky / Dodávateľ Suma Zverejnené
13/2100249 Objednávame si u vás čiastkový architektonicko-historický výskum: strecha a podstrešie s krovovou konštrukciou, vrátane dokumentácie podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 8.9.2021

Mgr. Michaela Haviarová, PhD. Kamenica 118, 08271 Lipany, IČO: 42081432
2 100.00 EUR 31.1.2022
13/2100222 Objednávame si u Vás pasportizáciu miestnych komunikácií v zmysle cenovej ponuky.

ASSP-GEO, s.r.o. Heyrovského 4585/1, 84103 Bratislava-Lamač, IČO: 53274318
4 005.00 EUR 31.12.2021
13/2100113 Objednávame si u Vás produkty, služby v zmysle priložnej objednávky VKÚ Harmanec zo dňa 10.6.2021

VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54, 96801 Banská Bystrica, IČO: 46747770
1 617.48 EUR 31.12.2021
13/2100224 Objednávame si u Vás demontáž starých a montáž nových 6 ks svietidiel v mestskej knižnici.

ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Komenského 361, 90877 Borský Mikuláš, IČO: 47787881
526.13 EUR 23.12.2021
13/2100235 V zmysle cenovej ponuky zo dňa 18.10.2021 si u Vás objednávame, v predpokladanej cene 1 410 eur, vymaľovanie priestorov KD Štále (vestibul a sála) a zakrytie podlahy, dreveného soklu, vrátane lešenia. Pri nepredvídateľných okolnostiach sa cena navýši o 5% viac.

Blaho Tibor Bukovina 38, 96801 Nová Baňa, IČO: 10930281
1 410.00 EUR 17.12.2021
13/2100242 Objednávame si u Vás znížené kované zábradlie podľa návrhu č. 5 - ohradenie zelenej plochy v radničnom parku.

Petráš Peter - KOVATYP Osvety 1357/8, 96801 Nová Baňa, IČO: 34609156
4 990.00 EUR 15.12.2021
13/2100257 Objednávame si u Vás stavebné práce - vybudovanie externého vstupu KD Štále.

Búry Filip Rekreačná cesta 6363/30, 96801 Nová Baňa, IČO: 50143999
2 910.00 EUR 15.12.2021
13/2100261 Objednávame si u Vás odber vzorky sedimentu z vodnej nádrže Tajch Nová Baňa pre stanovenie ekotoxicity v predpokladanej sume do 1000,00 eur.

PROGROUPE sediment removal, a.s. Dunajská 14/7495, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46658769
1 000.00 EUR 9.12.2021
13/2100250 Objednávame si u Vás hygienický náter stien a stropu nebytových priestorov v budove nachádzajúcej sa na ulici Námestie slobody 2 , Nová Baňa - prízemie vstup.

Blaho Tibor Bukovina 38, 96801 Nová Baňa, IČO: 10930281
800.00 EUR 6.12.2021
13/2100262 Objednávame si u Vás mikulášsky program na podujatie Príde k nám Mikuláš, ktoré sa uskutoční dňa 5. 12. 2021 v kine VATRA v Novej Bani, Osvety 9/13 so začiatkom o 16:00 hod. Program bude sprostredkovaný výhradne on-line prenosom. Cena je vrátane dopravných nákladov.

Divadlo zo šuflíka Zvolenská 1/1777, 01008 Žilina, IČO: 42389453
500.00 EUR 5.12.2021
13/2100256 Objednávame si u vás zápis do RPVS spoločnosť MEDICAL, n.o. na základe predloženej cenovej ponuky zaslanej emailom, dňa 15.11.2021 - poskytovanie právnych služieb, a to jednorazová odmena vo výške 700 EUR bez DPH za registráciu do RPVS a 50 EUR bez DPH mesačná paušálna odmena v súvislosti s ďalšou pravidelnou činnosťou vašej advokátskej kancelárie ako oprávnenej osoby

SOUKENÍK - ŠTRPKA s.r.o. Šoltésovej 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 36862711
3.12.2021
13/2100260 Objednávame si u Vás asfaltovanie chodníka a oplotenie pri ZŠ J.Zemana v súlade s cenovou ponukou.

Technické služby mesta, príspevková organizácia Dlhá lúka 18, 96801 Nová Baňa, IČO: 0
14 196.68 EUR 3.12.2021
13/2100258 Vianočná výzdoba s príslušenstvom pre mesto Nová Baňa v zmysle prílohy

decoLED SK s.r.o. Karpatské námestie 10 A, 83106 Bratislava-Rača, IČO: 46279792
2 174.63 EUR 2.12.2021
13/2100218 Objednávame si u Vá odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia v objekte - Mestský úrad, Námestie slobody 1, Nová Baňa - v časti klienske centrum a matrika v sume 70,40 eur v zmysle cenovej ponuky.

Škvarka Ján, ELEKTRO-MUSIC Vršky 1223/28, 96801 Nová Baňa, IČO: 14211734
70.40 EUR 30.11.2021
13/2100241 Objdenávame si u Vás čistenie a kontrolu komínov v mestských objektoch v zmysle cenovej ponuky.

Švec Adam Starohutská 415/109, 96801 Nová Baňa, IČO: 0007233919
170.00 EUR 29.11.2021
13/2100215 Objednávame si u Vás výmenu plynového kotla v budove nachádzajúcej sa na adrese Školská 25, Nová Baňa - bývalé stredisko služieb školám v zmysle cenovej ponuky.

Ďurovič Jozef Čierny lúh 1285/38, 96801 Nová Baňa, IČO: 6006301543
4 210.40 EUR 29.11.2021
13/2100252 Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu na zameranie mestského pozemku E KN parc. č. 4227/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 400 m2, ktorý je v zmysle platného ÚP určený na výstavbu RD.

Peniažka Juraj - Geodet Hrádza 526/49, 96801 Nová Baňa, IČO: 53518560
240.00 EUR 26.11.2021
13/2100259 Na základe cp obejdnávame Acronis Cyber Backup Standard Virtual Host Subscription License, 5 Year GESD

Zebra systems, s.r.o. Opavská 6230, 70800 Ostrava-Poruba, IČO: 47675462
780.72 EUR 25.11.2021
13/2100253 Objednávame si u Vás občerstvenie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, ktoré sa bude konať dňa 24.11.2021. Kontaktná osoba: PhDr. Šubová 045/67 82 800.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Osvety 18/17, 96801 Nová Baňa, IČO: 37956124
24.11.2021
13/2100226 Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenia a realizáciu stavby - "Chodník ulica Kollárova a parkovisko pred budovou ZUŠ, Nová Baňa v zmysle cenovej ponuky.

Tatarkovičová Dana Ing. - IDOS Ateliér Horné Hámre 75, 96801 Horné Hámre, IČO: 40536467
1 300.00 EUR 22.11.2021
  • ...