Dokumenty

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov a terasy určených najmä na reštauračné, obchodné účely alebo poskytovanie služieb

24.02.2023

Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom časti nebytových priestorov na ulici Tajch, súp. č. 6843 o výmere 45,48 m2 a prekrytej terasy o výmere 61,88 m2. Budova je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 6123, popis stavby – záchody a sprchy Tajch. Predmet nájmu konkrétne:

Nebytové priestory o výmere 45,48 m2 

(bufet, požičovňa športových predmetov, predsieň, šatňa, soc. zariadenie)

Terasa o výmere 61,88 m2

Doba nájmu : neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou

Minimálna výška nájomného za prenájom nebytových priestorov je stanovená na sumu 22,00 eur/m2/rok a minimálna výška nájomného za prenájom terasy je stanovená na sumu 3,00 eur/m2/rok. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie – elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich nájomca.

viac info (pdf)...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.