Dokumenty

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Videoprojekcia filmu " A máme, čo sme chceli " 12.4.2024

12. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Pozývame vás na videoprojekciu do kina VATRA Mesto Nová Baňa vás pozýva na videoprojekciu filmu "A máme, čo sme chceli", ktorá ......

Rozpis pohotovostných služieb 2024

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Pohotovostné služby v mesiaci apríl  - máj 2024: apríl 2024 - ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby.pdf Zabezpečen......

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov a terasy určených najmä na reštauračné, obchodné účely alebo poskytovanie služieb

24.02.2023

Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom časti nebytových priestorov na ulici Tajch, súp. č. 6843 o výmere 45,48 m2 a prekrytej terasy o výmere 61,88 m2. Budova je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 6123, popis stavby – záchody a sprchy Tajch. Predmet nájmu konkrétne:

Nebytové priestory o výmere 45,48 m2 

(bufet, požičovňa športových predmetov, predsieň, šatňa, soc. zariadenie)

Terasa o výmere 61,88 m2

Doba nájmu : neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou

Minimálna výška nájomného za prenájom nebytových priestorov je stanovená na sumu 22,00 eur/m2/rok a minimálna výška nájomného za prenájom terasy je stanovená na sumu 3,00 eur/m2/rok. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie – elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich nájomca.

viac info (pdf)...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.