Dokumenty

Aktuality

Novobanský jarmok sa niesol v duchu remesiel, zábavy a dobrého jedla

29. 9. 2023
Nová Baňa

Novobanský jarmok sa radí medzi podujatia, na ktoré sa všetci tešíme. A aký prívlastok si zaslúži? Myslím, že mu právom patrí trad......

Osadenie spomaľovacích prahov na štátnej ceste III. triedy

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa informuje, že podľa interného predpisu č. TP 023 Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministe......

Mestská polícia Nová Baňa informuje o tel. číslach

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa oznamuje občanov, že v prípade neprítomnosti príslušníkov Mestskej polície Nová Baňa môžete v prípade po......

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov a terasy určených najmä na reštauračné, obchodné účely alebo poskytovanie služieb

24.02.2023

Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom časti nebytových priestorov na ulici Tajch, súp. č. 6843 o výmere 45,48 m2 a prekrytej terasy o výmere 61,88 m2. Budova je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 6123, popis stavby – záchody a sprchy Tajch. Predmet nájmu konkrétne:

Nebytové priestory o výmere 45,48 m2 

(bufet, požičovňa športových predmetov, predsieň, šatňa, soc. zariadenie)

Terasa o výmere 61,88 m2

Doba nájmu : neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou

Minimálna výška nájomného za prenájom nebytových priestorov je stanovená na sumu 22,00 eur/m2/rok a minimálna výška nájomného za prenájom terasy je stanovená na sumu 3,00 eur/m2/rok. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie – elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich nájomca.

viac info (pdf)...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.