Dokumenty

Aktuality

Výnimočný a čarovný!

6. 12. 2021
Kultúra

V predvečer príchodu sv. Mikuláša 5.12.2021 sa prostredníctvom online vysielania na kanály youtube.com deťom v úvode prihovoril pr......

Horný zberný dvor

6. 12. 2021
Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú, že horný zberný dvor je od dnes 06.12.2021 dočasne pre verejnosť uzatvorený. Prosíme ob......

NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ NEVZNIKNE

2. 12. 2021
Oznamy

Zákon o odpadoch definuje hierarchiu odpadového hospodárstva ako záväzné poradie týchto priorít:  predchádzanie vzniku odpad......

Pracovné materiály MsZ - plánované

Rok Názov súboru Súbor Dátum
2021 Pozvánka 24.11.2021 PDF 16.11.2021
2021 1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 24.11.2021 PDF 16.11.2021
2021 2. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa k 31.8.2021 PDF 16.11.2021
2021 3. Správa o výsledku kontroly uznesenia č. 98/2021 PDF 16.11.2021
2021 4. Správa o výsledku kontroly všetkých platných nájomných zmlúv, ktoré má mesto Nová Baňa uzatvorené PDF 16.11.2021
2021 5. ŽoNFP: „Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“ PDF 16.11.2021
2021 6. Nájom podporných bodov a stĺpov verejného osvetlenia PDF 16.11.2021
2021 7. Zámer prevzatia DD a DSS Nová Baňa do správy Mesta Nová Baňa ako verejného poskytovateľa sociálnych služieb PDF 16.11.2021
2021 8. 7. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa PDF 16.11.2021
2021 9. Nákup terénneho osobného automobilu pre spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa a odpredaj starého motorového vozidla PDF 16.11.2021
2021 10. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Novej Bani PDF 16.11.2021
2021 11. Zmena člena mestskej rady PDF 16.11.2021
2021 12. Zmena predsedu a zapisovateľky komisie dopravy PDF 16.11.2021
2021 13. Majetkové veci PDF 16.11.2021