Dokumenty

Aktuality

Jarné prázdniny v Centre voľného času Nová Baňa

26. 1. 2023
Kultúra Oznamy

Jarné prázdniny v Centre voľného času Nová Baňa ...

POZOR ZMENA!!! Preloženie akcie Zimný prechod Pohronským Inovcom

26. 1. 2023
Kultúra Oznamy

53. ročník Zimného prechodu Pohronským Inovcom je preložený z dôvodu zákazu využívania lesa verejnosťou a zabezpečenia šírenia afr......

Regionálna prezentácia stredných škôl žarnovického okresu

26. 1. 2023
Oznamy

Regionálne centrum kariéry Žarnovica v spolupráci s mestom Žarnovica a strednými školami pripravilo pre žiakov končiacich ročníkov......

Pracovné materiály MsZ - plánované

Rok Názov súboru Súbor Dátum
2022 Pozvánka na MsZ 14.12.2022 PDF 7.12.2022
2022 1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 30.11.2022 PDF 7.12.2022
2022 2. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta v II. polroku 2022 PDF 7.12.2022
2022 3. Správa o výsledku kontroly činnosti Mestskej knižnice v Novej Bani PDF 7.12.2022
2022 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 PDF 7.12.2022
2022 5. 5. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa PDF 7.12.2022
2022 6. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF 7.12.2022
2022 7. Dofinancovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa a porovnanie s rokom 2021,2022 a 2023 PDF 7.12.2022
2022 8. Dodatok č. 1 k VZN mesta Nová Baňa č. 4/2015 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného času Nová Baňa PDF 7.12.2022
2022 9. VZN o miestnych daniach PDF 7.12.2022
2022 10. VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa PDF 7.12.2022
2022 11. VZN o dani z nehnuteľnosti PDF 7.12.2022
2022 12. Zníženie úväzku hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa PDF 7.12.2022
2022 13. Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na rok 2023- 2025 PDF 7.12.2022
2022 14. Doplnenie komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve PDF 7.12.2022
2022 15. Doplnenie rady školy PDF 7.12.2022
2022 16. Vyradenie z majetku Technických služieb mesta Nová Baňa PDF 7.12.2022
2022 17. Majetkové veci PDF 7.12.2022
2022 18. Termíny zasadnutí MsZ v roku 2023 PDF 7.12.2022
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.