Dokumenty

Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku Každým dňom sme bližšie k Vianociam, najkrajším sviatkom v roku. Strávime ich......

Mikuláš v ZPS ÚSMEV

6. 12. 2023
Oznamy

Tak ako každý rok, aj tento rok do nášho Zariadenia pre seniorov ÚSMEV zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Našich blízkych priš...

Pracovné materiály MsZ - plánované

Rok Názov súboru Súbor Dátum
2023 Pozvánka PDF 6.12.2023
2023 1. Správa o kontrole stavu uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 01.12.2023 PDF 6.12.2023
2023 2. Správa o výsledku kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v rozpočtových organizáciách Materská škola Nábrežná 2 a Základná škola Jána Zemana PDF 6.12.2023
2023 3. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa k 31.10.2023 PDF 6.12.2023
2023 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2024 PDF 6.12.2023
2023 5. Zmena člena dozornej rady Mestských lesov Nová Baňa s.r.o. PDF 6.12.2023
2023 6. Majetkové veci – stanovenie výšky nájomného pre Mestské lesy Nová Baňa s.r.o. na rok 2024( uzatvorenie Dodatku č. 12. ) PDF 6.12.2023
2023 7. 6. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa PDF 6.12.2023
2023 8. Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2024 – 2026 PDF 6.12.2023
2023 9. VZN mesta Nová Baňa o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a platení úhrad za poskytované sociálne služby PDF 6.12.2023
2023 10. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Nová Baňa na roky 2024 - 2028 PDF 6.12.2023
2023 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ........./2023 zo dňa 13.12.2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Nová Baňa PDF 6.12.2023
2023 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. ....... o verejnom poriadku PDF 6.12.2023
2023 13. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová Baňa PDF 6.12.2023
2023 14. Majetkové veci PDF 6.12.2023
2023 15. Termíny zasadnutí MsZ v roku 2024 PDF 6.12.2023
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.