en
Neprehliadnite


Ponuka na nájom nehnuteľného majetku, na ulici Školskej 25

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku, na ulici Školskej 25

Ponuka na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp. č. 47, na ulici Školskej č. 25 v Novej Bani - prízemie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Nebytové priestory o výmere 49,30 m2

Doba nájmu : neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou
2. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je stanovená na 25,00 eur/m2/rok a je uvedená bez služieb spojených s nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie – plyn, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich nájomca.

Záujemcovia majú možnosť obrátiť sa ohľadom podmienok súťaže a obhliadky priestoru na kontaktnú osobu: Lýdia Adamcová, samostatná odborná referentka, MsÚ Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku č. dverí 13 na 1. posch., e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., príp. na telefónnom čísle: 045 / 67 82 822.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800