en
Neprehliadnite


Úradná tabuľa

Strana:12345

Názvom Verejná vyhláška: Líniová stavba

Pridané:
10.1.2019

Podvody na senioroch - upozornenie občanov

Pridané:
4.1.2019

Záznam z vyhodnotenie predbežných návrhov

Pridané:
20.12.2018

Záznam z vyhodnotenia predbežných návrhov

Pridané:
20.12.2018

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
17.12.2018

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 19.12.2018

Pridané:
14.12.2018

Stavebné povolenie, verejná vyhláška

Pridané:
12.12.2018

Uzávierka miestnej komunikácie Bukovina

Pridané:
7.12.2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

Pridané:
5.12.2018

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa

Pridané:
4.12.2018

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava informuje verejnosťTieto údaje sú prístupné a aktualizované i na internetovej stránkehttps://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp

Pridané:
4.12.2018

Záznam z vyhodnotenia predbežných návrhov

Pridané:
30.11.2018

Rozhodnutie Stredoslovenská distribučná a.s.

Pridané:
30.11.2018

VV Rekonštrukcia MK Nad Hrádzou

Pridané:
26.11.2018

Dražobná vyhláška

Pridané:
23.11.2018

Informácia pre chovateľov ošípaných

Pridané:
23.11.2018

Upozornenie nájomcov pozemkou

Pridané:
15.11.2018

Dražobná vyhláška

Pridané:
6.11.2018

Dražobná vyhláška

Pridané:
6.11.2018

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
31.10.2018

Ponuka na nájom Školská 25

Pridané:
18.10.2018

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu – Územný plán obce Tekovská Breznica

Pridané:
8.10.2018

Obchodná verejná súťaž

Pridané:
8.10.2018

Obchodná verejná súťaž

Pridané:
8.10.2018

Obchodná verejná súťaž

Pridané:
8.10.2018

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2018 zo dňa 19.09.2018 o trhovom poriadku pre príležitostný trh

Pridané:
2.10.2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ing. Adam Truska

Pridané:
1.10.2018

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
7.9.2018

Verejná vyhláška

Pridané:
5.9.2018

Informovanie verejnosti rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Pridané:
4.9.2018
Strana:12345Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881