en
Neprehliadnite


Úradná tabuľa

Strana:12

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
22.3.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku

Pridané:
22.3.2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

FC REAL,s.r.o., Stará Huta 5, Nová Baňa

Pridané:
22.3.2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

FC REAL, s.r.o., Stará Huta 5, Nová Baňa

Pridané:
22.3.2017

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
10.3.2017

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
9.3.2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
3.3.2017

Oznámenie o dražbe

Pridané:
3.3.2017

Oznámenie o cene pre kanalizáciu a ČOV Tajch na roky 2017 – 2021

Pridané:
2.3.2017

Verejná vyhláška o údržbe priestorov pod elektrickými vedeniami

Pridané:
28.2.2017

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
28.2.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku

Pridané:
22.2.2017

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
14.2.2017

Zápis z vyhodnotenia cenových ponúk

Pridané:
10.2.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
10.2.2017

Zápis z vyhodnotenia cenových ponúk

Pridané:
27.1.2017

Zverejnenie zámeru na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku Mesta Nová Baňa č. 7/2016

Pridané:
22.12.2016

Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku

Pridané:
22.12.2016

Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku

Pridané:
22.12.2016

Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku

Pridané:
22.12.2016

Oznámenie o dražbe

Pridané:
15.12.2016

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
13.12.2016

Oznámenie o cene pre kanalizáciu a ČOV Tajch na roky 2017 - 2021

Pridané:
12.12.2016

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
29.11.2016

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
22.11.2016

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku

Pridané:
11.11.2016

Výsledok vybavenia petície

Pridané:
25.10.2016

Oznam o dobrovoľnej dražbe

Pridané:
24.10.2016

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.10.2016

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena

Pridané:
26.9.2016
Strana:12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881