en
Neprehliadnite


Úradná tabuľa

Strana:123

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Helena Lenčová

Pridané:
11.7.2019

Záznam z vyhodnotenia obchodných verejných súťaží OVS 3 a OVS 4

Pridané:
10.7.2019

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "NB-Drozdovo, Rekonštrukcia/ts/nova.bana-calex,drozdovo"

Pridané:
8.7.2019

Oznam - čiastočné uzávierky miestnych komunikácií

Pridané:
8.7.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 3/2019 zo dňa 17.6.2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa

Pridané:
24.6.2019

Dražobná vyhláška

Pridané:
21.6.2019

Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k verejnej obchodnej súťaži

Pridané:
21.6.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta

Pridané:
19.6.2019

Oznámenie

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Pridané:
18.6.2019

Oznámenie

Zisťovanie EHIS (Európske zisťovanie o zdraví)

Pridané:
18.6.2019

Oznámenie o dražbe

Pridané:
6.6.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ...../2019 o poskytovaní služby –sociálny taxík na území mesta Nová Baňa

Pridané:
31.5.2019

Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu, Tajch

Pridané:
31.5.2019

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
31.5.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
31.5.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
31.5.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
31.5.2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Pridané:
31.5.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta

Pridané:
23.5.2019

Zverejnenie podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. - Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018-opravné

Pridané:
20.5.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
20.5.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
20.5.2019

nájom nebytového priestoru v budove súp. č. 36, na ulici Bernolákovej č. 11 v Novej Bani

Pridané:
13.5.2019

Nájom nebytového priestoru v budove súp. č. 47, na ulici Školskej č. 25 v Novej Bani

Pridané:
13.5.2019

Prieskum nezávislej výskumnej spoločnosti MEDIAN SK, s.r.o., Bratislava

Pridané:
7.5.2019

Novela zákona o používaní ERP

Pridané:
2.5.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2019 o verejnom poriadku

Pridané:
30.4.2019

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Pridané:
29.4.2019

Obchodná verejná súťaž - Bernolákova 13

Pridané:
29.4.2019

Obchodná verejná súťaž - Bernolákova 11

Pridané:
29.4.2019
Strana:123Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881