en
Neprehliadnite


Úradná tabuľa

Strana:123

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2017 zo dňa 24.7.2017 o rozpočtových pravidlách

Pridané:
25.7.2017

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
25.7.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu - zámer mesta Nová Baňa prenechať do nájmu nebytový priestor nachádzajúci sa v budove bývalého strediska služieb, na ulici Školskej 25, súp.č. 47, na poschodí v Novej Bani

Pridané:
21.7.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu - zámer mesta Nová Baňa prenechať do nájmu nebytový priestor nachádzajúci sa v budove s. č. 36 na ulici Bernolákovej 11 v Novej Bani

Pridané:
21.7.2017

Územný plán obce Tekovská Breznica – strategický dokument

Pridané:
20.7.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
18.7.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
18.7.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
18.7.2017

Oznámenie o začatí územného konania.

Pridané:
17.7.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2017 zo dňa 6.7.2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Pridané:
17.7.2017

Oznámenie o uložení poštovej zásielky

Jozef Tököli

Pridané:
11.7.2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
23.6.2017

Oznámenie o dražbe

Pridané:
23.6.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
21.6.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
21.6.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
21.6.2017

Stavebné povolenie

Pridané:
20.6.2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
14.6.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

Pridané:
12.6.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu

Pridané:
7.6.2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
7.6.2017

Strategický dokument PHSR obce Malá Lehota na roky 2014 – 2022

Pridané:
26.5.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu

Pridané:
26.5.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu

Pridané:
26.5.2017

Záznam z vyhodnotenia predložených cenových ponúk

Pridané:
18.5.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
3.5.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
3.5.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
3.5.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
3.5.2017

Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov – upozornenie Okresného úradu Žiar nad Hronom

Pridané:
28.4.2017
Strana:123Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881