en
Neprehliadnite


Úradná tabuľa

Strana:1234

Verejná vyhláška

Pridané:
13.9.2019

Oznámenie uložení poštovej zásielky

Tomáš Šarközi

Pridané:
12.9.2019

Územné rozhodnutie

Pridané:
3.9.2019

OZNÁMENIE - verejná vyhláška

Pridané:
3.9.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4/2019 zo dňa 19.8.2019 o poskytovaní služby –sociálny taxík na území mesta Nová Baňa

Pridané:
23.8.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 5/2019 zo dňa 19.8.2019 o poskytovaní služby: opatrovateľská služba na území mesta Nová Baňa

Pridané:
23.8.2019

Verejná vyhláška

Pridané:
14.8.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
13.8.2019

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytového priestoru

Pridané:
12.8.2019

Návrh všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o poskytovaní služby –sociálny taxík na území mesta Nová Baňa

Pridané:
2.8.2019

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o poskytovaní služby: opatrovateľská služba na území mesta Nová Baňa

Pridané:
2.8.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
2.8.2019

Obchodná verejná súťaž

Pridané:
26.7.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
26.7.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
26.7.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
26.7.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
26.7.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
26.7.2019

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytového priestoru

Pridané:
23.7.2019

Upovedomenie o začatí správneho konania na úseku ochrany prírody

Pridané:
23.7.2019

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
22.7.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
22.7.2019

Záznam z vyhodnotenia obchodných verejných súťaží OVS 3 a OVS 4

Pridané:
10.7.2019

Oznam - čiastočné uzávierky miestnych komunikácií

Pridané:
8.7.2019

Dražobná vyhláška

Pridané:
21.6.2019

Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k verejnej obchodnej súťaži

Pridané:
21.6.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta

Pridané:
19.6.2019

Oznámenie

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Pridané:
18.6.2019

Oznámenie

Zisťovanie EHIS (Európske zisťovanie o zdraví)

Pridané:
18.6.2019

Oznámenie o dražbe

Pridané:
6.6.2019
Strana:1234Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881