en
Neprehliadnite


Úradná tabuľa

Strana:123

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Elena Budinská Ľubica Budinská

Pridané:
16.11.2017

Oznámenie o uložení poštovej zásielky

Lenka Bieliková

Pridané:
13.11.2017

Oznámenie o uložení poštovej zásielky

Roman Burkuš

Pridané:
13.11.2017

Oznámenie o uložení poštovej zásielky

Tatiana Bartkovjaková

Pridané:
10.11.2017

Redukcia obsahu síry v odpadových plynoch z kuplových pecí

Mestský úrad oznamuje verejnosti, že obdržal dňa 8.11.2017 od MŽP SR, žiadosť o zverejnenie zmeny navrhovanej činnosti žiadateľa: Knauf Insulation, s.r.o.., Železničný rad 24, 968 01 Nová Baňa Do zmeny navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť v kancelárii č. 14, Mestského úradu Nová Baňa

Pridané:
9.11.2017

Obchodná verejná súťaž na prevod vlastníctva majetku

Pridané:
25.10.2017

Exekučný príkaz

Pridané:
25.10.2017

Zverejnenie zámeru previesť – zameniť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
18.10.2017

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
6.10.2017

Záznam z vyhodnotenia cenovej ponuky

Pridané:
22.9.2017

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
18.9.2017

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
13.9.2017

Rozhodnutie u umiestnení líniovej stavby

Pridané:
8.9.2017

Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk

Pridané:
30.8.2017

Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk

Pridané:
30.8.2017

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

Pridané:
16.8.2017

Územný plán mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 6

Pridané:
16.8.2017

Vyhláška o dražbe

Pridané:
1.8.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa

Pridané:
28.7.2017

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pridané:
25.7.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu - zámer mesta Nová Baňa prenechať do nájmu nebytový priestor nachádzajúci sa v budove bývalého strediska služieb, na ulici Školskej 25, súp.č. 47, na poschodí v Novej Bani

Pridané:
21.7.2017

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa formou priameho nájmu - zámer mesta Nová Baňa prenechať do nájmu nebytový priestor nachádzajúci sa v budove s. č. 36 na ulici Bernolákovej 11 v Novej Bani

Pridané:
21.7.2017

Územný plán obce Tekovská Breznica – strategický dokument

Pridané:
20.7.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
18.7.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
18.7.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
18.7.2017

Oznámenie o začatí územného konania.

Pridané:
17.7.2017

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
23.6.2017

Oznámenie o dražbe

Pridané:
23.6.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

Pridané:
21.6.2017
Strana:123Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881