en
Neprehliadnite


Elektronická úradná tabuľa

Strana:123456

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4/2020 zo dňa 13.05.2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Nová Baňa Príloha č. 2 - Výpočet výšky ročného poplatku prevádzkovateľa MZZO Príloha č

Pridané:
19.5.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č.3/2020 zo dňa 13.05.2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa.

Pridané:
19.5.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2020 zo dňa 13.5.2020 o verejnom poriadku

Pridané:
18.5.2020

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - stavba: "Obnova BD Štúrova 19-23, Nová Baňa"

Pridané:
18.5.2020

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na reštauračné účely,

Pridané:
11.5.2020

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených na kancelárske účely

Pridané:
5.5.2020

Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania

Pridané:
30.4.2020

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ... /2020 zo dňa 13.5.2020 o verejnom poriadku

Pridané:
29.4.2020

Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2019

Pridané:
28.4.2020

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č......../2020 zo dňa 13.05.2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Nová Baňa

Pridané:
27.4.2020

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č......./2020 zo dňa 13.05.2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa.

Pridané:
27.4.2020

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb

Pridané:
24.4.2020

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na skladové účely, kancelárske účely a poskytovanie služieb

Pridané:
24.4.2020

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Pridané:
24.4.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 20.4.2019

Pridané:
14.4.2020

Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie dokladov - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Odpoveď

Pridané:
8.4.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
7.4.2020

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

Pridané:
7.4.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
6.4.2020

ČOV Tajch Nová Baňa– vyhodnotenie štandardov kvality vody

Pridané:
23.3.2020

Vyhlásenie mimoriadnej situácie uznesením Vlády SR

Pridané:
12.3.2020

Vyhláška: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Pridané:
10.3.2020

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 17. 3. 2020

Pridané:
10.3.2020

Oznámenie o dražbe

Pridané:
28.2.2020

Verejná vyhláška – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov podľa obsahu v prílohe (VN 456 NN).

Pridané:
25.2.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2020 zo dňa 19.02.2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa

Pridané:
24.2.2020

Stavebné povolenie: „8103 – Nová Baňa –Horné Hámre – 22 kV prepoj VNV č. 456 a č. 378“

Pridané:
21.2.2020

Pozvánka na Zasadnutie Komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ 24.2.2020

Pridané:
21.2.2020

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
19.2.2020

Povinnosti chovateľa zvierat v roku 2020 - Informačný materiál o zákonných povinnostiach chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti

Pridané:
18.2.2020
Strana:123456Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800