en
Neprehliadnite


Elektronická úradná tabuľa

Strana:1...78910

Oznámenie o dražbe

Pridané:
24.1.2019

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa

Pridané:
24.1.2019

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa

Pridané:
24.1.2019

Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2019-2020

Pridané:
21.1.2019

Verejná vyhláška vyzývame všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.

Pridané:
18.1.2019

Podvody na senioroch - upozornenie občanov

Pridané:
4.1.2019

Záznam z vyhodnotenie predbežných návrhov

Pridané:
20.12.2018

Záznam z vyhodnotenia predbežných návrhov

Pridané:
20.12.2018

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
17.12.2018

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava informuje verejnosťTieto údaje sú prístupné a aktualizované i na internetovej stránkehttps://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp

Pridané:
4.12.2018
Strana:1...78910Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800