en
Neprehliadnite


Úradná tabuľa

Strana:1234

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. /2019 o verejnom poriadku.

Pridané:
12.2.2019

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky

Pridané:
12.2.2019

Výzva na predkladanie cenovej ponuky- prieskum trhu

„WIFI pre Teba v meste Nová Baňa“.

Pridané:
8.2.2019

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa

Pridané:
8.2.2019

Výzva na predkladanie cenovej ponuky- prieskum trhu

vypracovanie dokumentácie „Územný plán mesta Nová Baňa – Zmeny a doplnky č. 1 – aktualizácia

Pridané:
8.2.2019

Návrh na využitie Podnikateľského centra

Pridané:
7.2.2019

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Pridané:
30.1.2019

RVPS Žiar nad Hronom informuje Informácia pre registráciu farmy ošípaných, na ktorej sa môže chovať jediný kus domácej ošípanej.

Pridané:
29.1.2019

Oznámenie o dražbe

Pridané:
24.1.2019

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa

Pridané:
24.1.2019

Ponuka na nájom nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa

Pridané:
24.1.2019

Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2019-2020

Pridané:
21.1.2019

Verejná vyhláška vyzývame všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.

Pridané:
18.1.2019

Podvody na senioroch - upozornenie občanov

Pridané:
4.1.2019

Záznam z vyhodnotenie predbežných návrhov

Pridané:
20.12.2018

Záznam z vyhodnotenia predbežných návrhov

Pridané:
20.12.2018

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
17.12.2018

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava informuje verejnosťTieto údaje sú prístupné a aktualizované i na internetovej stránkehttps://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp

Pridané:
4.12.2018

Informácia pre chovateľov ošípaných

Pridané:
23.11.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa.

Pridané:
18.6.2018
Strana:1234Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881