en
Neprehliadnite


Elektronická úradná tabuľa

Strana:123456

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta

Pridané:
23.5.2019

Zverejnenie podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. - Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018-opravné

Pridané:
20.5.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
20.5.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
20.5.2019

nájom nebytového priestoru v budove súp. č. 36, na ulici Bernolákovej č. 11 v Novej Bani

Pridané:
13.5.2019

Nájom nebytového priestoru v budove súp. č. 47, na ulici Školskej č. 25 v Novej Bani

Pridané:
13.5.2019

Prieskum nezávislej výskumnej spoločnosti MEDIAN SK, s.r.o., Bratislava

Pridané:
7.5.2019

Novela zákona o používaní ERP

Pridané:
2.5.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2019 o verejnom poriadku

Pridané:
30.4.2019

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Pridané:
29.4.2019

Obchodná verejná súťaž - Bernolákova 13

Pridané:
29.4.2019

Obchodná verejná súťaž - Bernolákova 11

Pridané:
29.4.2019

Obchodná verejná súťaž TAJCH

Pridané:
25.4.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodn

Pridané:
18.4.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodn

Pridané:
18.4.2019

Dražobná vyhláška

Pridané:
11.4.2019

Návrh: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Pridané:
9.4.2019

Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2018

Pridané:
9.4.2019

Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
9.4.2019

Zverejnenie zámeru previesť – zameniť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
9.4.2019

Nahlasovanie spaľovania horľavých látok

Pridané:
3.4.2019

Záznam z vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky

Pridané:
28.3.2019

Oznámenie o začatí obstarávania "Územného plánu mesta Nová Baňa - Zmeny a doplnky č. 1

Pridané:
27.3.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jána Zemana

Pridané:
25.3.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodn

Pridané:
19.3.2019

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
19.3.2019

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č....../2019 zo dňa ............ o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa

Pridané:
12.3.2019

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
12.3.2019

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na akcie Prima banky

Pridané:
8.3.2019

Koncept Územný plán mesta Žarnovica -Správa o hodnotení SD

Pridané:
7.3.2019
Strana:123456Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800