en
Neprehliadnite


Územný plán

Územný plán mesta Nová Baňa komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie katastrálneho územia mesta vrátane časti Štále, Bukovina, Stará Huta, Chotár. Záväzne stanovuje regulatívy a možnosti využitia územia, určuje prípustný spôsob zastavania, resp. intenzity jeho využívania. Územný plán je strategický dokument, ktorým sa riadi investičná a ďalšia činnosť na území mesta, je podkladom pre rozhodovaciu činnosť mesta ako stavebného úradu.

Územný plán mesta Nová Baňa bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 50/2014 zo dňa 22.10.2014. Jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Nová Baňa č. 3/2014 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa.
 

Strana:12
NázovPridanéPrevziať súbor
9a_Navrh_VPS12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
9b_Navrh_VPS12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
9c_Navrh_VPS12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
9d_Navrh_VPS12.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
Legenda 912.2.2015 Prevziať dokument (PDF)
Strana:12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881