en
Neprehliadnite


Archív VO TS

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Oprava chodníka pri Základnej škole Jána Zemana

Pridané:
21.10.2020

Oprava MK – Chotár

Pridané:
12.10.2020

Oprava výtlkov MK v kat. území mesta Nová Baňa – II časť.

Pridané:
30.9.2020

Nákup motorovej nafty

Pridané:
28.8.2020

Nákup lisovacieho zariadenia pre Technické služby mesta Nová Baňa

Pridané:
28.8.2020

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica mieru, Nová Baňa

Pridané:
28.7.2020

Asfaltovanie dvora MŠ Kolibská

Pridané:
14.7.2020

Oprava výtlkov MK v kat. území mesta Nová Baňa

Pridané:
14.7.2020

Vybudovanie prístrešku pre nádoby, ul. Školská, Nová Baňa

Pridané:
22.6.2020

Spevnená plocha, múr na zbernom dvore, Nová Baňa

Pridané:
19.6.2020Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800