en
Neprehliadnite


Archív zákazky s nízkou hodnotou TS

Archív zákazky s nízkou hodnotou TS

Zákazka s nízkou hodnotou – „Vybudovanie prístreškov pre nádoby na odpad – Nová Baňa“.

Dokument

"Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica mieru, Nová Baňa"

doplnenie vysvetlenie č. 3
pridané 19.6.2020

doplnenie vysvetlenie č. 2

pridané 10.6.2020

pridané 28.5.2020

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica mieru, Nová Baňa“

Pridané: 15.5.2020

Výzva na predloženie ponuky

„DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU A ZABEZPEČENÍM DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB – TS mesta Nová Baňa”

Pridané: 15.4.2020

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica mieru, Nová Baňa

Pridané: 24.3.2020Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800