Dokumenty

Aktuality

Príde k nám Mikuláš

3. 12. 2021
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa pozýva všetky deti na online sledovanie programu Príde k nám Mikuláš s mikulášskou rozprávkou Popletený Mikuláš...

NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ NEVZNIKNE

2. 12. 2021
Oznamy

Zákon o odpadoch definuje hierarchiu odpadového hospodárstva ako záväzné poradie týchto priorít:  predchádzanie vzniku odpad......

Obmedzenie v dodávke vody

1. 12. 2021
Oznamy

Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť oznamuje občanom, že dnes v stredu 1.12. 2021 bude obmedzená dodávka vody v meste N......

Verejné obstarávanie

Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani

10.7.2020 Mesto

Podrobnejšie podmienky súťaže sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Súťažné podklady sú dostupné v Profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/400801, kde budú zverejnené aj všetky vysvetlenia Výzvy na predkladanie ponúk alebo Súťažných podkladoch, uchádzačom sa preto odporúča sledovať Profil verejného obstarávateľa.