en
Neprehliadnite


Všeobecné záväzné nariadenia


Strana:12
OblasťNázovPridanéPrevziať
Dotácie a príspevkyVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č.7/2011 o dotáciách zo dňa 25. 8. 20115.09.2011Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2011 zo dňa 11. 3. 2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva16.03.2011Prevziať dokument (PDF)
OpatrovateľstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 17/2008 zo dňa 10.12.2008 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 15/2009 zodňa 16.12.2009 o opatrovateľskej službe4.01.2010Prevziať dokument (PDF)
OpatrovateľstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 15/2009 zo dňa 16.12.2009 o opatrovateľskej službe - zmena4.01.2010Prevziať dokument (PDF)
Verejný poriadokVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 16/2009 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Nová Baňa4.01.2010Prevziať dokument (PDF)
DopravaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 14/2009 o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií na území mesta Nová Baňa12.11.2009Prevziať dokument (PDF)
ŠkolstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 12/2009 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa zo dňa 24.9.200914.10.2009Prevziať dokument (PDF)
OpatrovateľstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 17/2008 zo dňa 10.12.2008 o opatrovateľskej službe6.08.2009Prevziať dokument (PDF)
Dotácie a príspevkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2006 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately13.05.2009Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Baňa č. 2/2009 zo dňa 29.1.2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia13.05.2009Prevziať dokument (PDF)
BytyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2009 zo dňa 29.1.2009 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov13.05.2009Prevziať dokument (PDF)
12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800