en
Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345678...35
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
919/2012

Na základe ZoD č. 2/OVŽPSM-Še/2012 fakturujeme Vám za realizáciu prác na stavbe "Rekonštrukcia Materskej škôlky v Novej Bani" - ústredné kúrenie DJ 20" podľa priloženého súpisu prác Položky: Na základe ZoD č. 2/OVŽPSM-Še/2012 fakturujeme Vám za realizáciu prác na stavbe "Rekonštrukcia Materskej škôlky v Novej Bani" - ústredné kúrenie DJ 20" podľa priloženého súpisu prác, 1.000000 ks, Suma položky 8280.00 Eur,

TIPEKO spol. s.r.o., IČO: 34149775
Golianovo 35, 95108 Golianovo
8280 €3.12.2012
918/2012

Projektová dokumentácia vrátane statického posúdenia, rozpočtu a výkazu výmer v tlačenej aj elektronickej forme v zmysle spracovanej štúdie na akciu - kultúrne centrum, Námestie slobody 2, Nová Baňa Položky: Projektová dokumentácia vrátane statického posúdenia, rozpočtu a výkazu výmer v tlačenej aj elektronickej forme v zmysle spracovanej štúdie na akciu - kultúrne centrum, Námestie slobody 2, Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 4960.00 Eur,

Bizoň Daniel, Ing. arch., IČO: 37072366
Na Graniari 23, 97401 Banská Bystrica
4960 €3.12.2012
917/2012

Služby filmového archívu Položky: Služby filmového archívu, 1.000000 ks, Suma položky 154.60 Eur,

Slovenský filmový ústav, IČO: 891444
Grösslingová 32, 81109 Bratislava-Staré Mesto
154.6 €30.11.2012
916/2012

Bernoláikova 3/40 Nová Baňa , vodné a stočné od 23.8.2012-21.11.2012 Položky: Bernoláikova 3/40 Nová Baňa , vodné a stočné od 23.8.2012-21.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 17.20 Eur, Bernoláikova 3/40 Nová Baňa , vodné a stočné od 23.8.2012-21.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 16.29 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
33.49 €30.11.2012
915/2012

Andreja Kmeťa 11 Nová Baňba, vodné a stočné za obdobie od 21.8.2012-21.11.2012 Položky: Andreja Kmeťa 11 Nová Baňba, vodné a stočné za obdobie od 21.8.2012-21.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 8.85 Eur, Andreja Kmeťa 11 Nová Baňba, vodné a stočné za obdobie od 21.8.2012-21.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 6.61 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
15.46 €30.11.2012
914/2012

Andreja Kmeťa 7 Nová Baňa, vodné a stočné za obdobie od 23.8.2012-21.11.2012 Položky: Andreja Kmeťa 7 Nová Baňa, vodné a stočné za obdobie od 23.8.2012-21.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
30.11.2012
913/2012

Námestie slobody 2 Nová Baňa, vodné a stočné za obdobie od 28.8.2012-21.11.2012 Položky: Námestie slobody 2 Nová Baňa, vodné a stočné za obdobie od 28.8.2012-21.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 38.35 Eur, Námestie slobody 2 Nová Baňa, vodné a stočné za obdobie od 28.8.2012-21.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 36.34 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
74.69 €30.11.2012
912/2012

Osvety 9 Nová Baňa, vodné a stočné za obdobie od 22.8.2012-21.11.2012 Položky: Osvety 9 Nová Baňa, vodné a stočné za obdobie od 22.8.2012-21.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 38.35 Eur, Osvety 9 Nová Baňa, vodné a stočné za obdobie od 22.8.2012-21.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 36.34 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
74.69 €30.11.2012
911/2012

OsVETY 14 nOVá bAŇA, VODNé A STOčNé ZA OBDOBIE OD 22.8.2012-21.11.2012 Položky: OsVETY 14 nOVá bAŇA, VODNé A STOčNé ZA OBDOBIE OD 22.8.2012-21.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 3.97 Eur, OsVETY 14 nOVá bAŇA, VODNé A STOčNé ZA OBDOBIE OD 22.8.2012-21.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 3.76 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
7.73 €30.11.2012
910/2012

Cintorínska 3 Nová Baňa, vodné za obdobie od 23.8.2012-21.11.2012 Položky: Cintorínska 3 Nová Baňa, vodné za obdobie od 23.8.2012-21.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 14.54 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
14.54 €30.11.2012
909/2012

za skladačku NB, pohľadnice,, mapy, zakladací obal Položky: za skladačku NB, pohľadnice,, mapy, zakladací obal, 1.000000 ks, Suma položky 245.28 Eur,

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
Železničný rad 24, 96801 Nová Baňa
245.28 €30.11.2012
908/2012

Novoročný pozdrav Položky: Novoročný pozdrav, 1.000000 ks, Suma položky 98.90 Eur,

Ďatková Silvia - foto-grafika, IČO: 37426290
Pod sekvojou 1379/33, 96801 Nová Baňa
98.9 €29.11.2012
907/2012

Medaile, emblémy, stuhy, pohár Položky: Medaile, emblémy, stuhy, pohár, 1.000000 ks, Suma položky 70.58 Eur,

TEMPISH Slovakia s.r.o. , IČO: 36294519
Veľkomoravská 9/2866 9, 96801 Trenčín
70.58 €28.11.2012
906/2012

Za poskytnuté stravovacie služby dňa 23.11.2012 Položky: Za poskytnuté stravovacie služby dňa 23.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,

Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČO: 37956124
Osvety 18/17, 96801 Nová Baňa
35 €28.11.2012
905/2012

Stavebné práce - Rekonštrukcia miestnosti prístavby v objekte na ul. Bernolákova 3, Nová Baňa Položky: Stavebné práce - Rekonštrukcia miestnosti prístavby v objekte na ul. Bernolákova 3, Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 164.05 Eur,

UNISTAV NB s.r.o., IČO: 36820156
Hrádza 6, 96801 Nová Baňa
164.05 €27.11.2012
904/2012

Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 26330114309 - Právo pre ROPO a OBCE - predplatné mesačníka - január 2013-december 2013 Položky: Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 26330114309 - Právo pre ROPO a OBCE - predplatné mesačníka - január 2013-december 2013, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

IURA EDITIO0N, spol. s r. o., IČO: 31348262
Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov
27.11.2012
903/2012

Činnosti spojené s obstarávaním a prerokovávaním Konceptu územného plánu mesta Nová Baňa podľa priloženého súpisu + opätovné prerokovania Položky: Činnosti spojené s obstarávaním a prerokovávaním Konceptu územného plánu mesta Nová Baňa podľa priloženého súpisu + opätovné prerokovania, 1.000000 ks, Suma položky 421.94 Eur,

ARCH-AT s.r.o. s.r.o., IČO: 43954154
Š. Moyzesa 9585/41, 96001 Zvolen
421.94 €27.11.2012
902/2012

Faktúra za vodné - Tajch - chata - od 28.8.2012-14.11.2012 Položky: Faktúra za vodné - Tajch - chata - od 28.8.2012-14.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 5.29 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
5.29 €26.11.2012
901/2012

Faktúra za vodné, stočné - od 28.8.2012-16.11.2012 - Kalvárska 37 vodné 10,58 eur, stočné 10,02 eur Položky: Faktúra za vodné, stočné - od 28.8.2012-16.11.2012 - Kalvárska 37 vodné 10,58 eur, stočné 10,02 eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.60 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
20.6 €26.11.2012
900/2012

Faktúra za vodné - KD - Kolibská cesta 232 - od 28.8.2012-14.11.2012 Položky: Faktúra za vodné - KD - Kolibská cesta 232 - od 28.8.2012-14.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 2.64 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
2.64 €26.11.2012
899/2012

Faktúra za vodné - Osvety 9, OKI - šatňa od 22.8.2012-14.11.2012 Položky: Faktúra za vodné - Osvety 9, OKI - šatňa od 22.8.2012-14.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
26.11.2012
898/2012

Faktúra za vodné - od 23.8.2012-14.11.2012 - Banícke námestie 1 Položky: Faktúra za vodné - od 23.8.2012-14.11.2012 - Banícke námestie 1, 1.000000 ks, Suma položky 17.20 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
17.2 €26.11.2012
897/2012

M.R.Štefánika 27 - vodné, stočné - od 28.8.2012-14.11.2012 Položky: M.R.Štefánika 27 - vodné, stočné - od 28.8.2012-14.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
26.11.2012
896/2012

Vodné - Bukovina 49 - KD byt - od 28.8.2012-14.11.2012 Položky: Vodné - Bukovina 49 - KD byt - od 28.8.2012-14.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 10.58 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
10.58 €26.11.2012
895/2012

Zrážková voda - M.R.Štefánika 27 od 01.09.2012 - 14.11.2012 Položky: Zrážková voda - M.R.Štefánika 27 od 01.09.2012 - 14.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 68.93 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
68.93 €26.11.2012
894/2012

Zrážková voda - Kalvárska 37 - od 01.09.2012-16.11.2012 Položky: Zrážková voda - Kalvárska 37 - od 01.09.2012-16.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 58.90 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
58.9 €26.11.2012
893/2012

Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 3.5.2011 - externý manažment projektu "Rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene v meste Nová Baňa - Regenerácia centra mesta" - vypracovanie ŽOP č. 5 a č. 6 Položky: Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 3.5.2011 - externý manažment projektu "Rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene v meste Nová Baňa - Regenerácia centra mesta" - vypracovanie ŽOP č. 5 a č. 6, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,

IBS SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36000671
Hurbanovo námestie 19 45, 97201 Bojnice
1800 €22.11.2012
892/2012

Vypustenie odpadových vôd Položky: Vypustenie odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,

Mesto Nová Baňa, IČO: 320897
Námestie slobody 1, 96801 Nová Baňa
4 €22.11.2012
891/2012

Výroba a dodávka stojanu pod umývací žľab - Bernolákova 3 - prístavba Položky: Výroba a dodávka stojanu pod umývací žľab - Bernolákova 3 - prístavba, 1.000000 ks, Suma položky 87.36 Eur,

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513
Železničný rad 27, 96801 Nová Baňa
87.36 €22.11.2012
890/2012

Lekársky posudok 2 ks Položky: Lekársky posudok 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,

MEDPROM , IČO: 44506520
Bystrická 54 0, 96681 Žarnovica
14 €20.11.2012
Strana:12345678...35Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800