en
Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:1234567...33
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
910/2014

Za opravu PSN po výmene dverí v MsK kino Vatra Položky: Za opravu PSN po výmene dverí v MsK kino Vatra, 1.000000 ks, Suma položky 22.92 Eur,

Budinský Ján, EZS - SERVIS Budinský, Montáž a servis zabezp.zariadení a CCTV, IČO: 14209314
Borošova 391/5, 96801 Nová Baňa
22.92 €16.12.2014
909/2014

Odobraté desiaty, obedy, olovranty v ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín - december 2014 Položky: Odobraté desiaty, obedy, olovranty v ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín - december 2014, 1.000000 ks, Suma položky 100.52 Eur,

Materská škola Nábrežná 2, IČO: 37833910
Nábrežná 2, 96801 Nová Baňa
100.52 €16.12.2014
908/2014

Rekonštrukcia MŠ Nábrežná v zmysle Zmluvy o dielo č. 3/2014 zo dňa 14.5.2014 Položky: Rekonštrukcia MŠ Nábrežná v zmysle Zmluvy o dielo č. 3/2014 zo dňa 14.5.2014, 1.000000 ks, Suma položky 75520.82 Eur,

UNISTAV NB s.r.o., IČO: 36820156
Hrádza 6, 96801 Nová Baňa
75520.82 €15.12.2014
907/2014

V zmysle Mandátnej zmluvy, k predmetu zákazky: "Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt - Zateplenie podnikateľského centra - Nová Baňa", ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 109/2014 zo dňa 6.6.2014 zn.č.10167-WYP Položky: V zmysle Mandátnej zmluvy, k predmetu zákazky: "Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt - Zateplenie podnikateľského centra - Nová Baňa", ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 109/2014 zo dňa 6.6.2014 zn.č.10167-WYP , 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,

LEDAS, s.r.o., IČO: 3592014
Trnavská cesta 70, 82102 Bratislava-Ružinov
900 €15.12.2014
906/2014

Obedy detí v HN za mesiac 11/2014 Položky: Obedy detí v HN za mesiac 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 366.00 Eur,

Základná škola Jána Zemana, IČO: 37831879
Školská 44/6, 96801 Nová Baňa
366 €12.12.2014
905/2014

Obedy detí v HN za 12/2014 Položky: Obedy detí v HN za 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 345.00 Eur,

Základná škola Jána Zemana, IČO: 37831879
Školská 44/6, 96801 Nová Baňa
345 €12.12.2014
904/2014

jedálne kupóny Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1536.00 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 20.28 Eur,

Le Cheque Dejeuner, s.r.o., IČO: 31396674
P.O.Box 109, 82005 Bratislava 25
1556.28 €12.12.2014
903/2014

za dodané škvarkové pagáče dňa 10.12.2014 Položky: za dodané škvarkové pagáče dňa 10.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur,

Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889
Železničný rad 24, 96801 Nová Baňa
7.5 €12.12.2014
902/2014

stravovacie služby dňa 10.12.2014- Položky: stravovacie služby dňa 10.12.2014- , 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur,

Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČO: 37956124
Osvety 18/17, 96801 Nová Baňa
17.5 €12.12.2014
901/2014

stravovacie služby - obložené bagety dňa 11.12.2014 Položky: stravovacie služby - obložené bagety dňa 11.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,

Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČO: 37956124
Osvety 18/17, 96801 Nová Baňa
40 €12.12.2014
900/2014

Zateplenie budovy Mestského úradu, výmena okien a dverí Položky: Zateplenie budovy Mestského úradu, výmena okien a dverí, 1.000000 ks, Suma položky 5404.20 Eur,

UNISTAV NB s.r.o., IČO: 36820156
Hrádza 6, 96801 Nová Baňa
5404.2 €12.12.2014
899/2014

Zhotovenie izolácie nad stropom verejného WC Položky: Zhotovenie izolácie nad stropom verejného WC, 1.000000 ks, Suma položky 11038.96 Eur,

UNISTAV NB s.r.o., IČO: 36820156
Hrádza 6, 96801 Nová Baňa
11038.96 €12.12.2014
898/2014

dvojkrídlové eurodvere do kinosály Položky: dvojkrídlové eurodvere do kinosály, 1.000000 ks, Suma položky 1250.00 Eur,

Kocian Viliam - COOL, IČO: 33334064
Pod Zvoničkou 1778/2, 96801 Nová Baňa
1250 €12.12.2014
897/2014

Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2014 Položky: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 39.96 Eur,

Prima banka Slovensko a. s. , IČO: 31575951
Hodžova 11, 01011 Žilina
39.96 €12.12.2014
896/2014

za práce na preinštalovaní programov KORWIN a SOFTIP zo starého servera na nový Položky: za práce na preinštalovaní programov KORWIN a SOFTIP zo starého servera na nový, 1.000000 ks, Suma položky 924.00 Eur,

DATALAN , IČO: 35810734
Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov
924 €12.12.2014
895/2014

Výkon stavebného dozoru na stavbe "Zateplenie budovy MsÚ, výmena okien a dverí" Položky: Výkon stavebného dozoru na stavbe "Zateplenie budovy MsÚ, výmena okien a dverí", 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,

STAVCOMP sk s.r.o., IČO: 45898219
Hrádza 505/56, 96801 Nová Baňa
2400 €11.12.2014
894/2014

Telekomunikačné služby od 01.11.2014-30.11.2014 Položky: Telekomunikačné služby od 01.11.2014-30.11.2014, 1.000000 ks, Suma položky 26.83 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 82108 Bratislava-Ružinov
26.83 €11.12.2014
893/2014

Fakturujeme Vám výmenu plyn. kotla, ventilov, hlavíc v objete M.R.Štefánika 27 Položky: Fakturujeme Vám výmenu plyn. kotla, ventilov, hlavíc v objete M.R.Štefánika 27, 1.000000 ks, Suma položky 2837.00 Eur,

PROFIMONT NB s.r.o., IČO: 47025468
Štúrova 1920 50, 96801 Nová Baňa
2837 €11.12.2014
892/2014

Autorská odmena - 31.12.2014 - Silvestrovská diskotéka a vítanie nového roka Položky: Autorská odmena - 31.12.2014 - Silvestrovská diskotéka a vítanie nového roka , 1.000000 ks, Suma položky 26.88 Eur,

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, IČO: 178454
Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov
26.88 €11.12.2014
891/2014

Autorské poplatky - 28.12.2014 - SOGST po 40. rokoch Položky: Autorské poplatky - 28.12.2014 - SOGST po 40. rokoch, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, IČO: 178454
Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov
33.6 €11.12.2014
890/2014

Poštové služby za mesiac november 2014 - P.O.Box, výplatné úver - UNS Položky: Poštové služby za mesiac november 2014 - P.O.Box, výplatné úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 517.10 Eur,

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
517.1 €11.12.2014
889/2014

Novobanské noviny, kalendár Položky: Novobanské noviny, kalendár, 1.000000 ks, Suma položky 984.90 Eur,

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
M.R.Štefánika 672/44, 96801 Nová Baňa
984.9 €10.12.2014
888/2014

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
Štúrova 832/9, 96801 Nová Baňa
64.62 €10.12.2014
887/2014

Mapa 2000x2400, mapa 1000x1200, mapa 750x950 Položky: Mapa 2000x2400, mapa 1000x1200, mapa 750x950, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
Štúrova 832/9, 96801 Nová Baňa
450 €10.12.2014
886/2014

Za výkon geodetických prác - zameranie a vyhotovenie GP - Cyklochodník Tajch Položky: Za výkon geodetických prác - zameranie a vyhotovenie GP - Cyklochodník Tajch, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
Hrádza 526/49, 96801 Nová Baňa
1200 €10.12.2014
885/2014

Rám s poklopom, strieška Položky: Rám s poklopom, strieška, 1.000000 ks, Suma položky 361.36 Eur,

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513
Cesta na štadión 10, 97404 Banská Bystrica
361.36 €10.12.2014
884/2014

Fakturujeme Vám na základe Zmlvuy o dielo zo dňa 19.5.2014 a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.09.2014 za vypracovanie Analytickej časti a jej zverejnenie na web stránku v rámci spracovania dokumentu "Program hosp. a soc. rozvoja mesta Nová Baňa" Položky: Fakturujeme Vám na základe Zmlvuy o dielo zo dňa 19.5.2014 a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.09.2014 za vypracovanie Analytickej časti a jej zverejnenie na web stránku v rámci spracovania dokumentu "Program hosp. a soc. rozvoja mesta Nová Baňa", 1.000000 ks, Suma položky 2240.00 Eur,

IBS SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36000671
M.R.Štefánika 5 1, 97101 Prievidza
2240 €10.12.2014
883/2014

Fakturujem Vám za besedu s čitateľmi MsK Nová Baňa 5.12.2014 Položky: Fakturujem Vám za besedu s čitateľmi MsK Nová Baňa 5.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

Caban Ernest, MUDr., IČO: 45018553
Králiky Dzurová 469, 97634 Tajov
50 €10.12.2014
882/2014

Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 1 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - november 2014 Položky: Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 1 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - november 2014, 1.000000 ks, Suma položky 476.40 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
476.4 €10.12.2014
881/2014

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za november 2014 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za november 2014 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
44.81 €10.12.2014
Strana:1234567...33Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800