en
Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:1234567...33
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
923/2015

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM - 62199960 - Hájska 3//MOP, spolu faktúrované 185,21 eur, preddavkové platby 132 eur, nedoplatok 53,21 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM - 62199960 - Hájska 3//MOP, spolu faktúrované 185,21 eur, preddavkové platby 132 eur, nedoplatok 53,21 eur, 1.000000 ks, Suma položky 53.21 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
53.21 €31.12.2015
922/2015

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 01.01.2015-31.12.2015- ČOM 6219722 - Cintorínska 3/MOP, spolu faktúrované 558,17 eur, preddavkové platby 756,00 eur, preplatok 197 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 01.01.2015-31.12.2015- ČOM 6219722 - Cintorínska 3/MOP, spolu faktúrované 558,17 eur, preddavkové platby 756,00 eur, preplatok 197 eur, 1.000000 ks, Suma položky -197.83 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
-197.83 €31.12.2015
921/2015

Spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 - odberné miesto - ČOM: 6220086 - Bukovina 49/MOP, faktúrovaná suma 271,43 eur, zaplatené preddavkové platby 264 eur, nedoplatok 7,43 eur Položky: Spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 - odberné miesto - ČOM: 6220086 - Bukovina 49/MOP, faktúrovaná suma 271,43 eur, zaplatené preddavkové platby 264 eur, nedoplatok 7,43 eur, 1.000000 ks, Suma položky 7.43 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
7.43 €31.12.2015
920/2015

Pranie prádla podľa rozpisu na faktúre Položky: Pranie prádla podľa rozpisu na faktúre, 1.000000 ks, Suma položky 38.81 Eur,

Bokníková Renáta - PPDZ, IČO: 47095105
Hlavná 310, 96653 Hronský Beňadik
38.81 €31.12.2015
919/2015

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORLza december 2015 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORLza december 2015 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
44.81 €31.12.2015
918/2015

Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 3 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - december 2015 Položky: Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 3 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - december 2015, 1.000000 ks, Suma položky 516.48 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
516.48 €31.12.2015
917/2015

Fakturujeme Vám podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2015 Položky: Fakturujeme Vám podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 50.05 Eur,

Ďatková Silvia - foto-grafika, IČO: 37426290
Pod sekvojou 1379/33, 96801 Nová Baňa
50.05 €31.12.2015
916/2015

Servisné a montážne práce podľa objednávky Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 126.37 Eur,

Ďurovič Jozef, PLYNSERVIS - NPM , IČO: 33997527
Čierny lúh 1285/38, 96801 Nová Baňa
126.37 €28.12.2015
915/2015

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa Položky: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 777604.66 Eur,

CEVO s.r.o., IČO: 44155590
Ambrova 35, 83101 Bratislava-Nové Mesto
777604.66 €28.12.2015
914/2015

Dodávka a montáž laminátovej plávajúcej podlahy do kancelárie MsÚ č.6,11 a vstupná chodba pred FO Položky: Dodávka a montáž laminátovej plávajúcej podlahy do kancelárie MsÚ č.6,11 a vstupná chodba pred FO, 1.000000 ks, Suma položky 997.54 Eur,

Szalay Rastislav, Ing. - S PARKET, IČO: 46437746
Záhradná 639/3, 96801 Nová Baňa
997.54 €22.12.2015
913/2015

Faktúra za vodné, stočné - Cintorínska 7 - od 26.9.2015-16.12.2015 Položky:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
22.12.2015
912/2015

Dobropis k faktúre číslo 2151133636 v sume -7,44 z dôvodu - poskytnutie zľavy v zmysle účinného Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel Položky: Dobropis k faktúre číslo 2151133636 v sume -7,44 z dôvodu - poskytnutie zľavy v zmysle účinného Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky -7.44 Eur,

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, IČO: 178454
Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov
-7.44 €22.12.2015
911/2015

Bernolákova 3 Nová Baňa - čistenie šachty Položky: Bernolákova 3 Nová Baňa - čistenie šachty, 1.000000 ks, Suma položky 84.22 Eur,

EKOTRANZ s.r.o. s.r.o., IČO: 31632262
Brehy 89, 96801 Brehy
84.22 €21.12.2015
910/2015

ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa CP Položky: ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa CP, 1.000000 ks, Suma položky 86.47 Eur,

Prima banka Slovensko a. s. , IČO: 31575951
Hodžova 11, 01011 Žilina
86.47 €21.12.2015
909/2015

Kalendár A3 Položky: Kalendár A3, 1.000000 ks, Suma položky 8.65 Eur,

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
M.R.Štefánika 672/44, 96801 Nová Baňa
8.65 €18.12.2015
908/2015

Faktúra za telefóny - Orange Položky: Faktúra za telefóny - Orange, 1.000000 ks, Suma položky 177.99 Eur,

Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
177.99 €18.12.2015
907/2015

Vypracovanie Urbanisticko-dopravnej štúdie na zakázku Chodník k ZUŠ Položky: Vypracovanie Urbanisticko-dopravnej štúdie na zakázku Chodník k ZUŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,

Dipera spol. s r.o., IČO: 36709654
Kremnická 1, 96001 Zvolen
1500 €18.12.2015
906/2015

Preddavok na služby svetelnotechnické meranie projektu "Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa" v zmysle Zmluvy o dielo č.1/2015 zo dňa 17.12.2015 Položky: Preddavok na služby svetelnotechnické meranie projektu "Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa" v zmysle Zmluvy o dielo č.1/2015 zo dňa 17.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 13282.20 Eur,

Stavby Slovakia, IČO: 46590960
Láb 671, 90067 Láb
13282.2 €18.12.2015
905/2015

maliarske práce - Maľovanie priestorov Kina Vatra, cena podľa ponuky Položky: maliarske práce - Maľovanie priestorov Kina Vatra, cena podľa ponuky, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,

Blaho Tibor, IČO: 10930281
Bukovina 38, 96801 Nová Baňa
700 €17.12.2015
904/2015

Na základe mandátnej zmluvy zo dňa 2.9.2015 fakturujené vykonanie verejného obstarávania "Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa" Položky: Na základe mandátnej zmluvy zo dňa 2.9.2015 fakturujené vykonanie verejného obstarávania "Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa", 1.000000 ks, Suma položky 2340.00 Eur,

For - Euro consulting, s.r.o., IČO: 35875828
Vilová 2, 85101 Bratislava-Petržalka
2340 €17.12.2015
903/2015

Stravovacie služby - obložené bagety dňa 18.12.2015 Položky: Stravovacie služby - obložené bagety dňa 18.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,

Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČO: 37956124
Osvety 18/17, 96801 Nová Baňa
40 €17.12.2015
902/2015

Ohňostroj - vykonaný ohňostroj na tržnici Nám. slobody v Novej Bani Položky: Ohňostroj - vykonaný ohňostroj na tržnici Nám. slobody v Novej Bani, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,

LUVEMA, spol.s r.o., IČO: 31610641
M.R.Štefánika 683/43, 96801 Nová Baňa
1500 €17.12.2015
901/2015

Za perá s potlačou Nová Baňa s erbom mesta Položky: Za perá s potlačou Nová Baňa s erbom mesta, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
Štúrova 832/9, 96801 Nová Baňa
108 €17.12.2015
900/2015

Osvetlenie psieho útulku Nová Baňa Položky: Osvetlenie psieho útulku Nová Baňa , 1.000000 ks, Suma položky 513.31 Eur,

ELEKTRO KOCIAN s.r.o., IČO: 47787881
Komenského 361, 90877 Borský Mikuláš
513.31 €16.12.2015
899/2015

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplato, cena za manipuláciu na prekládke odpadov Položky: Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplato, cena za manipuláciu na prekládke odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 7803.63 Eur,

Waste transport, a.s., IČO: 36046221
Kukuričná 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto
7803.63 €16.12.2015
898/2015

Wifi extender tp-link tl wa 854re, konektor RJ11 100 ks v balení Položky: Wifi extender tp-link tl wa 854re, konektor RJ11 100 ks v balení, 1.000000 ks, Suma položky 59.00 Eur,

Forgáč Peter, nbit, IČO: 245651353
Záhrbská 267/106, 96801 Nová Baňa
59 €16.12.2015
897/2015

Kancelársky nábytok Položky: Kancelársky nábytok, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,

Petráš Miroslav - Stolárstvo, IČO: 45498687
Cintorínska 123/55, 96801 Nová Baňa
700 €16.12.2015
896/2015

Čo sme komu urobili - požičovné - 20.11.2015 Položky: Čo sme komu urobili - požičovné - 20.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,

BARRACUDA MOVIE s.r.o., IČO: 36691798
Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava-Lamač
36 €16.12.2015
895/2015

Za prevedené stavebné práce na zákazke - Kino Vatra - Nová Baňa Položky: Za prevedené stavebné práce na zákazke - Kino Vatra - Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,

Forgáč Michal - FORTE - STAV, IČO: 40538389
Hviezdoslavova 375 30, 96801 Nová Baňa
204 €16.12.2015
894/2015

Monitor 23 LCD Dell S2316H FHD 16: 6ms 1000:1 HDMI Repro Položky: Monitor 23 LCD Dell S2316H FHD 16: 6ms 1000:1 HDMI Repro, 1.000000 ks, Suma položky 164.40 Eur,

Forgáč Peter, nbit, IČO: 245651353
Záhrbská 267/106, 96801 Nová Baňa
164.4 €15.12.2015
Strana:1234567...33Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800