en
Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:123456...32
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
929/2017

Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, objemný odpad Položky: Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, objemný odpad, 1.000000 ks, Suma položky 6469.18 Eur,

Waste transport, a.s., IČO: 36046221
Kukuričná 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto
6469.18 €31.12.2017
928/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Osvety 9, ČOM 6219549 Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Osvety 9, ČOM 6219549, 1.000000 ks, Suma položky -87.60 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-87.60 €31.12.2017
927/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Bernolákova 11, ČOM 6219590, dodávka a distribúcia elektriny 138,47 eur, zaplatené preddavkové platby 320 eur, preplatok 181,53 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Bernolákova 11, ČOM 6219590, 1.000000 ks, Suma položky -181.53 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-181.53 €31.12.2017
926/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Bernolákova 11, ČOM 6219592, dodávka a distribúcia elektriny 790,13 eur, zaplatené preddavkové platby 872 eur, preplatok 81,87 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Bernolákova 11, ČOM 6219592, 1.000000 ks, Suma položky -81.87 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-81.87 €31.12.2017
925/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Kalvárska 37, ČOM 6219800, dodávka a distribúcia elektriny 508,37 eur, zaplatené preddavkové platby 516 eur, preplatok 7,63 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Kalvárska 37, ČOM 6219800, 1.000000 ks, Suma položky -7.63 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-7.63 €31.12.2017
924/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Bernolákova 3, ČOM 6219571, dodávka a distribúcia elektriny 280,48 eur, zaplatené preddavkové platby 360 eur, preplatok 79,52 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Bernolákova 3, ČOM 6219571, 1.000000 ks, Suma položky -79.52 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-79.52 €31.12.2017
923/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Nábrežná 21, ČOM 6219681, dodávka a distribúcia elektriny 1055,22 eur, zaplatené preddavkové platby 1104 eur, preplatok 48,78 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Nábrežná 21, ČOM 6219681, 1.000000 ks, Suma položky -48.78 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-48.78 €31.12.2017
922/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Hájska 39, ČOM 6219996, dodávka a distribúcia elektriny 157,87 eur, zaplatené preddavkové platby 380 eur, preplatok 222,13 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Hájska 39, ČOM 6219996, 1.000000 ks, Suma položky -222.13 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-222.13 €31.12.2017
921/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Školská 25, ČOM 6219629, dodávka a ditribúcia elektriny 993,82 eur, zaplatené preddavkové platby 1356 eur, preplatok 362,18 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Školská 25, ČOM 6219629, 1.000000 ks, Suma položky -362.18 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-362.18 €31.12.2017
920/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Námestie slobody 2, ČOM 6219523, dodávka a distribúcia elektriny 56,93 eur, zaplatené preddavkové platby 188 eur, preplatok 131,07 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Námestie slobody 2, ČOM 6219523, 1.000000 ks, Suma položky -131.07 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-131.07 €31.12.2017
919/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Námestie slobody 2, ČOM 6219527, dodávka a distribúcia elektriny 166,26 eur, zaplatené preddavkové platby 200 eur, preplatok 33,74 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Námestie slobody 2, ČOM 6219527, 1.000000 ks, Suma položky -33.74 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-33.74 €31.12.2017
918/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017-Námestie slobody 2, ČOM 6219519, dodávka a distribúcia elektriny 24,64 eur, zaplatené preddavkové platby 64 eur, preplatok 39,36 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017-Námestie slobody 2, ČOM 6219519, 1.000000 ks, Suma položky -39.36 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-39.36 €31.12.2017
917/2017

Vyúčtovacia fakgtúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017-Námestie slobody 2, ČOM 6219526 Položky: Vyúčtovacia fakgtúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017-Námestie slobody 2, ČOM 6219526, 1.000000 ks, Suma položky -15.89 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-15.89 €31.12.2017
916/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Námestie slobody 1, ČOM 6219503 Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Námestie slobody 1, ČOM 6219503, 1.000000 ks, Suma položky -38.14 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-38.14 €31.12.2017
915/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Tajch 293, ČOM 6220051 Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Tajch 293, ČOM 6220051, 1.000000 ks, Suma položky -111.51 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-111.51 €31.12.2017
914/2017

Poštové služby za mesiac december Položky: Poštové služby za mesiac december, 1.000000 ks, Suma položky 367.45 Eur,

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
367.45 €31.12.2017
913/2017

Vyúčtovanie dodaného tovaru na komis Položky: Vyúčtovanie dodaného tovaru na komis, 1.000000 ks, Suma položky 162.05 Eur,

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
Pod sekvojou 1379/31, 96801 Nová Baňa
162.05 €31.12.2017
912/2017

Rok 2017 - poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov Položky: Rok 2017 - poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov, 1.000000 ks, Suma položky 132.98 Eur,

Prima banka Slovensko a. s. , IČO: 31575951
Hodžova 11, 01011 Žilina
132.98 €29.12.2017
911/2017

Výkon geodetických prác - zameranie a vyhotovenie polohopisu a výškopisu na areál MŠ Nábrežná 2 pre účely Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu exteriéru Položky: Výkon geodetických prác - zameranie a vyhotovenie polohopisu a výškopisu na areál MŠ Nábrežná 2 pre účely Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu exteriéru, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
Hrádza 526/49, 96801 Nová Baňa
400.00 €27.12.2017
910/2017

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie: "Modernizácia objektu Hasičskej zbrojnice pre DHZ Mesta Nová Baňa" Položky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie: "Modernizácia objektu Hasičskej zbrojnice pre DHZ Mesta Nová Baňa", 1.000000 ks, Suma položky 1990.00 Eur,

PROJEKT ATELIÉR NB, s.r.o., IČO: 45536813
Bernolákova 11, 96801 Nová Baňa
1990.00 €27.12.2017
909/2017

PD-rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2 v súlade so ZoD č. 8/MIN/2017 Položky: PD-rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2 v súlade so ZoD č. 8/MIN/2017, 1.000000 ks, Suma položky 3050.00 Eur,

SPORT SERVICE, s.r.o., IČO: 36785571
Diaková 111, 03802 Diaková
3050.00 €22.12.2017
908/2017

Tlačiareň Inneho 226 na OKI - dopravné náklady, inštalácia, pripojenie k PC Položky: Tlačiareň Inneho 226 na OKI - dopravné náklady, inštalácia, pripojenie k PC, 1.000000 ks, Suma položky 940.08 Eur,

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
940.08 €22.12.2017
907/2017

Vyúčtovacia faktúra celková suma 4500 eur, 2250 eur zaplatené zálohou, k úhrade 2250 eur - vyhotovenie PD na akciu "Rekonštrukcia objektu s.č. 13, ul. Osvety Položky: Vyúčtovacia faktúra celková suma 4500 eur, 2250 eur zaplatené zálohou, k úhrade 2250 eur - vyhotovenie PD na akciu "Rekonštrukcia objektu s.č. 13, ul. Osvety, 1.000000 ks, Suma položky 2250.00 Eur,

Sírius Company s.r.o., IČO: 50691881
Športová 40/10, 99111 Balog nad Ipľom
2250.00 €21.12.2017
906/2017

Právne služby v konaní voči úpadcovi WFC s.r.o. (OVŽPaSM Adamcová) Položky: Právne služby v konaní voči úpadcovi WFC s.r.o. (OVŽPaSM Adamcová), 1.000000 ks, Suma položky 153.68 Eur,

Špireková a Partners, IČO: 47232811
Námestie Matice slovenskej č. , 96501 Žiar nad Hronom
153.68 €21.12.2017
905/2017

Vyúčtovacia faktúra - 780,06 eur uhradené zálohou, k úhrade 44,20 eur. Poskytnuté právne služby v konaní žalobcov Mgr. art. Igor Hovorič a spol. na OS Žiar n. Hr. pod sp. zn. 20C/159/2016 ( OVŽPaSM Mgr. Minka) Položky: Vyúčtovacia faktúra - 390,03 eur uhradené zálohou, k úhrade 44,20 eur. Poskytnuté právne služby v konaní žalobcov Mgr. art. Igor Hovorič a spol. na OS Žiar n. Hr. pod sp. zn. 20C/159/2016, 1.000000 ks, Suma položky 44.20 Eur,

Špireková a Partners, IČO: 47232811
Námestie Matice slovenskej č. , 96501 Žiar nad Hronom
44.20 €21.12.2017
904/2017

Náklady za vodné a stočné za rok 2017 Položky: Náklady za vodné a stočné za rok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 254.25 Eur, Náklady za vodné a stočné za rok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 241.91 Eur,

Základná škola sv. Alžbety, IČO: 30232481
Školská 15, 96801 Nová Baňa
496.16 €20.12.2017
903/2017

Mes. poplatok 10.12.2017-9.1.2018 + poplatok SSE za vyjadrenie (Minka) Položky: telefónne poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 213.70 Eur, poplatok SEE, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur,

Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
227.60 €20.12.2017
902/2017

Vyúčtovacia faktúra 0 eur, zaplatené zálohou 150 eur, k úhrade 0 eur - konferencia podľa nov. zák. o Nariadení Eu. parlamentu a Rady v BB 14.12.2017 Položky: Vyúčtovacia faktúra, zaplatené zálohou 150 eur, k úhrade 0 eur - konferencia podľa nov. zák. o Nariadení Eu. parlamentu a Rady v BB 14.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

Poradca podnikateľa,spol. s r.o., IČO: 31592503
Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
150.00 €20.12.2017
901/2017

Poskytnuté právne služby v konaní voči spol. REALITY - X24 CZ s.r.o. o náhradu škody (Mgr. Obrcianová - FO) Položky: Poskytnuté právne služby v konaní voči spol. REALITY - X24 CZ s.r.o. o náhradu škody, 1.000000 ks, Suma položky 239.36 Eur,

Špireková a Partners, IČO: 47232811
Námestie Matice slovenskej č. , 96501 Žiar nad Hronom
239.36 €20.12.2017
900/2017

TP-Link TD-W9970B Wireless Router Položky: TP-Link TD-W9970B Wireless Router, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,

Nbit s.r.o., IČO: 50165364
Záhrbská 267/106, 96801 Nová Baňa
53.00 €19.12.2017
Strana:123456...32Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800