en
Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...22
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
643/2019

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za august 2019 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky:

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
44.81 €12.9.2019
642/2019

Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac august 2019 podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 7 Položky:

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
540.40 €12.9.2019
641/2019

Časomiera a súvisiace služby na 8. ročník bežeckého podujatia Tajchová osmička 7.9.2019 Položky: Časomiera a súvisiace služby na 8. ročník bežeckého podujatia Tajchová osmička 7.9.2019, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,

Sport Timing Slovakia s.r.o., IČO: 44564040
Hlavné námestie 37, 06001 Kežmarok
500.00 €12.9.2019
640/2019

Jednorazové nevratné čipy pre registrovaných účastníkov bežeckého podujatia Tajchová osmička Položky:

VIDEOCOM Štancel, s.r.o., IČO: 36485195
Hlavné námestie 37, 06001 Kežmarok
324.00 €12.9.2019
639/2019

Personifikovaná sviečka, personifikované pexeso, pohľadnice, grafické práce, poštovné a balné Položky: Personifikovaná sviečka, personifikované pexeso, pohľadnice, grafické práce, poštovné a balné, 1.000000 ks, Suma položky 216.72 Eur,

Finery Decor s.r.o., IČO: 45279276
Zvolenská cesta 173, 97405 Banská Bystrica
216.72 €12.9.2019
638/2019

Banner na jarmok, plagát A1, oprava plagátov Položky: Banner na jarmok, plagát A1, oprava plagátov, 1.000000 ks, Suma položky 422.00 Eur,

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
M.R.Štefánika 672/44, 96801 Nová Baňa
422.00 €12.9.2019
637/2019

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - kultúrno-spoločenské podujatie na voľnom priestranstve bez vstupného - 28. ročník Novobanský jarmok Položky: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - kultúrno-spoločenské podujatie na voľnom priestranstve bez vstupného - 28. ročník Novobanský jarmok, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, IČO: 00178454
Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov
240.00 €11.9.2019
636/2019

Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, zákonný poplatok Položky:

Waste transport, a.s., IČO: 36046221
Kukuričná 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto
11222.76 €11.9.2019
635/2019

Tlač Novobanské noviny 9/2019 Položky: Tlač Novobanské noviny 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,

ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o., IČO: 36562611
Potravinárska 6, 94901 Nitra
480.00 €11.9.2019
634/2019

Poháre, botička, fľaša 0,5 l, pohár s uchom, ploskačka, hrnček s fotkou Položky: Poháre, botička, fľaša 0,5 l, pohár s uchom, ploskačka, hrnček s fotkou, 1.000000 ks, Suma položky 141.37 Eur,

Komová Ivana, Ing. - KOMAS, IČO: 22680098
Moravská 1871/15, 95201 Vráble
141.37 €10.9.2019
633/2019

Dodávka zemného plynu pre Mesto Nová Baňa a jeho organizácie - realizácia procesu VO - zákazka s nízkou hodnotou, vytvorenie aukčnej siene a realizácia multikruiteriálnej elektronickej aukcie Položky: Dodávka zemného plynu pre Mesto Nová Baňa a jeho organizácie - realizácia procesu VO - zákazka s nízkou hodnotou, vytvorenie aukčnej siene a realizácia multikruiteriálnej elektronickej aukcie, 1.000000 ks, Suma položky 355.78 Eur,

Zaťko Roman, Mgr. - RZ Consulting, IČO: 52592502
Š. Moysesa 441/58, 96501 Žiar nad Hronom
355.78 €11.9.2019
632/2019

Vykonanie OP a OS PZ - rozvodov zemného plynu podľa priloženého pracovného listu Položky: Vykonanie OP a OS PZ - rozvodov zemného plynu podľa priloženého pracovného listu, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,

Adamec Anton Ing.-RTZ , IČO: 12607355
Sovietskej armády 356/11, 96601 Hliník nad Hronom
350.00 €10.9.2019
631/2019

Film: Čo sme komu zase urobili? Položky: Film: Čo sme komu zase urobili?, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,

CinemArt s.r.o., IČO: 50071254
Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava-Lamač
60.00 €9.9.2019
630/2019

Poplatky za telekomunikačné služby BIZNIS PARTNER za obdobie 1.8.2019-31.8.2019 Položky:

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
103.42 €9.9.2019
629/2019

Poplatky za telekomunikačné služby VIRTUAL VOICE NET za obdobie 1.8.2019-31.8.2019 Položky:

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
300.56 €9.9.2019
628/2019

Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.8.2019-31.8.2019 Položky:

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
36.54 €9.9.2019
627/2019

Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.8.2019-31.8.2019 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.8.2019-31.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky 17.64 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
17.64 €9.9.2019
626/2019

Tretia časť - zabezpečenie VO na nie bežné T/S/P - rekonštrukcia miestnej komunikácie Položky:

Slovenské centrum obstarávania o.z., IČO: 42260515
Podzámocká 67/6, 97201 Bojnice
120.00 €9.9.2019
625/2019

Druhá časť - zabezpečenie VO na nie bežné T/S/P - rekonštrukcia miestnej komunikácie Položky:

Slovenské centrum obstarávania o.z., IČO: 42260515
Podzámocká 67/6, 97201 Bojnice
660.00 €9.9.2019
624/2019

Korektúra SK v Novobanských novinách 9/2019 Položky: Korektúra SK v Novobanských novinách 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

Budinská Zuzana, Mgr., IČO: 51968657
Kútovská cesta 6127/54, 96801 Nová Baňa
50.00 €9.9.2019
623/2019

Korektúra SK v Novobanských novinách 8/2019 Položky: Korektúra SK v Novobanských novinách 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

Budinská Zuzana, Mgr., IČO: 51968657
Kútovská cesta 6127/54, 96801 Nová Baňa
50.00 €9.9.2019
622/2019

Jedálne kupóny 1000 ks Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4000.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky -60.00 Eur,

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov
3940.00 €9.9.2019
621/2019

Odobraté desiaty obedy olovranty v našej ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín Položky: Odobraté desiaty obedy olovranty v našej ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín, 1.000000 ks, Suma položky 243.60 Eur,

Materská škola Nábrežná 2, IČO: 37833910
Nábrežná 2, 96801 Nová Baňa
243.60 €6.9.2019
620/2019

mes002033_1 (The Hosting) - doména od 11.9.2019 do 10.9.2020, vyúčtovacia faktúra, k úhrade 0 eur, zaplatené zálohou 20,16 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 6.19 Eur, mes002033_1 (The Hosting) od 11.9.2019 do 10.9.2020, vyúčtovacia faktúra, k úhrade 0 eur, zaplatené 20,16 eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.97 Eur,

Websupport, IČO: 36421928
Staré Grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves
5.9.2019
619/2019

Drevené magnetky 50 ks Položky: Drevené magnetky 50 ks, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,

Gothoom productions, s.r.o., IČO: 46787364
M.R.Štefánika 672/44, 96801 Nová Baňa
125.00 €5.9.2019
618/2019

Vykonanie archeologického výskumu formou zisťovacej sondáže a plošného výskumu na pozemku KN C parc.č. 553 v k.ú. Nová Baňa a ich vyhodnotenie na akciu "Banské múzeum" ukončeného dňa 23.8.2019 Položky:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, IČO: 00157716
Tr. A. Hlinku 1, 00000 Nitra
1800.00 €5.9.2019
617/2019

Stočné za obdobie 1.6.2019-30.8.2019, Osvety 14, Drogéria Položky: 1.000000 ks, Suma položky 33.36 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
33.36 €5.9.2019
616/2019

Vodné a stočné za obdobie 28.5.2019-26.8.2019, Kalvárska 37/236, viacúčelové denné centrum Položky: Vodné a stočné za obdobie 28.5.2019-26.8.2019, Kalvárska 37/236, viacúčelové denné centrum, 1.000000 ks, Suma položky 4.32 Eur, Vodné a stočné za obdobie 28.5.2019-26.8.2019, Kalvárska 37/236, viacúčelové denné centrum, 1.000000 ks, Suma položky 83.40 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
87.72 €5.9.2019
615/2019

Stočné za obdobie 29.5.2019-26.8.2019, M.R.Štefánika 27 Položky: Stočné za obdobie 29.5.2019-26.8.2019, M.R.Štefánika 27, 1.000000 ks, Suma položky 94.16 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
94.16 €5.9.2019
614/2019

Vodné za obdobie 30.5.2019-26.8.2019, Banícke námestie 1, Prevádzkový objekt Položky: Vodné za obdobie 30.5.2019-26.8.2019, Banícke námestie 1, Prevádzkový objekt, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
21.62 €5.9.2019
Strana:12345...22Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881