en
Neprehliadnite


Informácie z ochrany prírody a krajiny

Podľa § 82 ods. 7, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na adresu MsÚ Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, alebo elektronicky na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Potvrdenie obsahuje: číslo konania, názov, adresa, telefónne číslo, emailová adresa žiadateľa.

V prípade, že žiadateľom o výrub stromov na mestských pozemkoch nie je správca verejnej zelene – Technické služby mesta Nová Baňa, občan, alebo iná organizácia, ale Mesto Nová Baňa, príslušným štátnym orgánom v rozhodovacom procese je Obec Tekovská Breznica. V uvedenom procese je nutné hore uvedené náležitosti prejednávať s Obcou Tekovská Breznica.

 

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12
Č.konaniadocidIntPridanéZač.konaniaLehota na potvrdenie účastiPredmet konania
2012/0265920127.12.20126.12.20127 dníMgr. Mária Petrovičová, ul. J. Kráľa 1167/32, 958 06 Partizánske, Výrub drevín, CKN 2617
2012/02520201214.11.201212.11.20127 dníIng. Jánovi Šustákovi, 935 22 Kozárovce 613, Výrub drevín, EKN 2739/3
2012/0246420121.11.201230.10.20127 dníRímskokatolícka cirkev, Farnosť Nová Baňa, A. Kmeťa 11, 968 01 Nová Baňa, Výrub drevín, CKN 599/1
2012/02394201212.10.201211.10.20127 dníMgr. Mária Petrovičová, ul. J. Kráľa 1167/32, 958 06 Partizánske, Výrub drevín, CKN 2617
2012/02350201212.10.201211.10.20127 dníNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Výrub drevín, CKN 6489/5
2012/02218201217.09.201214.09.20127 dníJozef Barniak, Sládkovičova 765/8, 968 01 Nová Baňa, Výrub drevín, EKN 1270/1
2012/0212620125.09.20123.09.20127 dníIng. Ľubomír Penzeš, Sadovnícka 767, 968 01 Nová Baňa, Výrub drevín, CKN 337
2012/0212420127.09.20125.09.20127 dníMesto Nová Baňa, VŽPSM-investičná výstavba, 968 26 Nová Baňa, Výrub drevín, EKN 5149/111
2012/02103201230.08.201228.08.20127 dníJozef Antal, Švantnerova 11, 968 01 Nová Baňa, Výrub drevín, CKN 116
2012/02013201217.08.201215.08.20127 dníMgr. Branislav Bratko, Vršky 1884/25, 968 01 Nová Baňa, Výrub drevín, CKN 681/2
2012/01716201222.06.201221.06.20127 dníKnauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, Výrub drevín, CKN 4814/1
2012/01715201222.06.201221.06.20127 dníKnauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, Výrub drevín, CKN 6455/1, 4816/1
2012/01671201213.06.201211.06.20127 dníPeter Ziman, Starohutská 128, 968 01 Nová Baňa, Výrub drevín, CKN 2072/2
2012/01345201227.04.201225.04.20127 dníEva Tencerová, Cintorínska 36, 968 01 Nová Baňa, Výrub drevín, EKN 4653/3, 4653/14
2012/01191201230.03.201228.03.20127 dníMgr. Mária Petrovičová, J. Kráľa 1167/32, 958 06 Partizánske, Výrub drevín, CKN 2619/5
2012/0097220126.03.20125.03.20127 dníIng. Ján a Jana Pastuchoví, Generála Svobodu č. 2442/17, 902 01 Pezinok, Výrub drevín, CKN 810, 811
2012/0096220125.03.20122.03.20127 dníAnton Budinský, Kolibská cesta 654, 968 01 Nová Baňa, Výrub drevín, CKN 6674/16, 6673/6, 2893/2
2012/00912201222.02.201220.02.20127 dníIng. Branislav Boroš, Mgr. Eva Borošová, Štúrova 18/792, 968 01 Nová Baňa, Výrub drevín, CKN 4690, 4691/2
2012/00907201220.02.201217.02.20127 dníKnauf Insulation, spol. s r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, Výrub drevín, CKN 4814/1
2012/0056820121.02.201230.01.20127 dníIng. Karol Pittner, Sládkovičova 4, 968 01 Nová Baňa, Výrub drevín, CKN 2879, 2880, 6303/1
12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800