en
Neprehliadnite


Informácie z ochrany prírody a krajiny

Podľa § 82 ods. 7, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na adresu MsÚ Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, alebo elektronicky na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Potvrdenie obsahuje: číslo konania, názov, adresa, telefónne číslo, emailová adresa žiadateľa.

V prípade, že žiadateľom o výrub stromov na mestských pozemkoch nie je správca verejnej zelene – Technické služby mesta Nová Baňa, občan, alebo iná organizácia, ale Mesto Nová Baňa, príslušným štátnym orgánom v rozhodovacom procese je Obec Tekovská Breznica. V uvedenom procese je nutné hore uvedené náležitosti prejednávať s Obcou Tekovská Breznica.

 

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Č.konaniadocidIntPridanéZač.konaniaLehota na potvrdenie účastiPredmet konania
2014/02117201414.11.201413.11.20145 pracovných dní od zverejneniaIng. Michal Motyka, Záhradná 642/9, Nová Baňa, Výrub-1 ks smrek, 62 cm, 1 ks tuja 45 cm, CKN 982/1, Smrek - kreňový systém dvíha dlažbu. Korene môžu narušiť tepelnú izoláciu RD. Tuja - opiera o fasádu RD. Koreňový systém poškodzuje dažďovú kanaliz.
2014/02033201429.10.201429.10.20145 pracovných dní od zverejneniaMgr. Mário Maruška, Pod Zvoničkou 5, Nová Baňa, Výrub- Cintorínska, N.B.-5 ks smrek, 75, 72, 60, 68, 84 cm, 1 ks tuja 56 cm, CKN 4452/1, Porušenie kanalizačného potrubia, základov budovy a priestoru autoumyvárky koreňovým systémom stromov
2014/02031201429.10.201427.10.20145 pracovných dní od zverejneniaSpojená škola, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa, Výrub-školská ul., 2-ks jabloň, 91, 76 cm, 2-ks čerešňa, 64, 74 cm, CKN 4751/1, budovanie bezbariérového vstupu do budovy pre imobilných na základe oznámenia MsÚ Nová Baňa k stavebným úpravám
2014/02008201427.10.201422.10.20145 pracovných dní od zverejneniaJozef Petráš, Cintorínska 123/55, Nová Baňa, Výrub-Mestský cintorín-K, 1 ks borovica, parcelné číslo neuvedené, borovica spôsobuje silné znečistenie hrobových miest živicou, padajúcim ihličím a zlomenými konármi. Koreňový systém narušuje základy hrob
2014/0189420147.10.20146.10.20147 dní od zverejneniaBanskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, Výrub-Rekreačná ul., 7-ks borovica, 98,110,58,82,88,117 cm, EKN 1462/101, korene nadvihujú a praskajú asfalt cesty III/065010 a tým ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky a spôsobujú škod
2014/0185820141.10.201430.09.20147 dní od zverejneniaEva Hlaváčová, Pod Sekvojou 21, Nová Baňa, Výrub-Kollárova ul., 2-ks tuja, 113, 76 cm, CKN 56/1, EKN 5149/111, korene narúšajú dom, konáre idú do okien a stien, ide z nich do bytu hmyz, tieň, vlhnú priestory domu,
2014/01767201410.09.20149.09.20147 dní od zverejneniaMária Ďuranková, Pivovarská 15, Žarnovica, Výrub- Cintorínska 139/21, N.B.-3 ks tuja, 80,200,120 cm, CKN 4580, korene narúšajú základ domu, voda steká po múre, vlhnú byty, v zime ohrozené el. vedenie, zanášajú sa žlaby
2014/0174720144.09.20143.09.20147 dní od zverejneniaMesto Nová Baňa, výrub 4 ks jelša s obvodom kmeňa 90, 118, 118, 128 cm na CKN 6556/11, EKN 1685/2, Výstavba záchodov a spŕch - Tajch.
2014/01676201421.08.201420.08.20147 dní od zverejneniaMichaela Majerová, Bratislava, Výrub drevín-3 ks jabloň-plánka, 1 ks hruška-plánka, 5 ks dub, CKN 2922, Revitalizácia parcely, nová výsadba ovocných drevín, realizácia oplotenia pozemku
2014/0065620145.03.20143.03.20147 dní od zverejneniaRKC,Farnosť Nová Baňa - 18 ks smrekovec opadavý, 4ks borovica lesná, sosna, 1ks hrab obyčajný, 4ks agát biely, 3ks smrek obyčajný, Dôvod žiadosti: V prípade veterného počasia a vývratu stromu hrozí poškodenie kaplnky a je ohrozená bezpečnosť ľudí poh
2014/0044520143.02.201431.01.20147 dní od zverejneniaIng. Katarína Marušková Sečianska - Výrub-1ks-Smrek pichľavý, 4 ks- Smrek obyčajný, 1 ks-Duglaska tisolistá, 3 ks Breza biela, 1 ks- Smrekovec opadavý, 1 ks - Jaseň mannový, 1 ks Borovica lesná. Dôvod výrubu: ohrozujú a poškodzujú majetok majiteľa
2014/00208201424.01.201422.01.20147 dní od zverejneniaŽiadateľ: MV SR, CP Banská Bystrica. Strom rastie na adrese Kollárova 17, Nová Baňa, Predmet: Výrub stromu - smrek 1 ks, obvod kmeňa 230 cm, zdravý, Dôvod: Z dôvodu ohrozenia objektu hasičskej stanice. Ide o samostatne rastúci ihličnatý strom.......Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800