en
Neprehliadnite


Informácie z ochrany prírody a krajiny

Podľa § 82 ods. 7, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na adresu MsÚ Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, alebo elektronicky na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Potvrdenie obsahuje: číslo konania, názov, adresa, telefónne číslo, emailová adresa žiadateľa.

V prípade, že žiadateľom o výrub stromov na mestských pozemkoch nie je správca verejnej zelene – Technické služby mesta Nová Baňa, občan, alebo iná organizácia, ale Mesto Nová Baňa, príslušným štátnym orgánom v rozhodovacom procese je Obec Tekovská Breznica. V uvedenom procese je nutné hore uvedené náležitosti prejednávať s Obcou Tekovská Breznica.

 

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Č.konaniadocidIntPridanéZač.konaniaLehota na potvrdenie účastiPredmet konania
2016/02220201615.11.201614.11.20165 pracovných dní od zverejneniaIng. Jozef Křápek, Hrádza 25, Nová Baňa, Výrub-1 ks pagaštan konský, 200 cm, CKN 6320/21, Strom je bútľavý a hrozí jeho pád do ulice. Ohrozuje život a zdravie ľudí. Koreňový systém narušuje okolité nehnuteľnosti.
2016/0214720162.11.20162.11.20165 pracovných dní od zverejneniaIng. Svetozár Gavora, Kalvárska 15, Nová Baňa. Výrub - 1 ks Hrab obyčajný (121 cm). Koreňový systém narúša oporný múr cesty a prístrešku na drevo. Strom zasahuje do súkromného telefónneho a elektrického kábla. Nadmerne znečisťuje ulicu a priľahlé poz
2016/00650201627.10.201627.10.20165 pracovných dní od zverejneniaPeter Stovíček Ing., Struková 18, Bratislava. Výrub - 1 ks smrek (100 cm). Mohutný, zasahuje do statiky domu, ohrozuje nn prípojku k RD, rastie v tesnej blízkosti donmu (Fariancov rígeľ 307, Nová Baňa)
2016/0064920165.10.20165.10.20165 pracovných dní od zverejneniaMária Klimantová, Banícka 23, Nová Baňa. Výrub - 1 ks smrek strieborný (97 cm). Mohutný, vychýlený zo svojej osi, koreňmi poškodzuje múry oplotenia, konármi zasahuje susedovu strechu.
2016/0064820161.03.201629.02.20165 pracovných dní od zverejneniaMgr. Zdenka Francová, Ševčenkova 33, Bratislava, Výrub-1 ks borovica, 140 cm, CKN 6558/1, Strom svojim koreňovým systémom poškodzuje základy nehnuteľnosti. Je vyrastený na svahovitom teréne, nebezpečne naklonený smerom nadol, takže v prípade extrémny
2016/00626201625.02.201625.02.20165 pracovných dní od zverejneniaIng. Alica Štrbová, Nábrežná 6/1149, Nová Baňa, Výrub - 4 ks smrek, 104, 56, 94, 110, cm, CKN 4461/1, Plánované zateplenie fasády domu, v prípade silnejšieho vetra existuje možnosť poškodenia, zmachovatenie steny, možné poškodenie základov domu a prí
2016/00625201625.02.201624.02.20165 pracovných dní od zverejneniaIng. Katarína Ditteová, Májová 894/4, Nová Baňa, Výrub -1 ks tuja 74 cm, EKN 5152/112, CKN 211/2, Tuja je v bezprostrednej blízkosti mojej nehnuteľnosti a koreňový systém poškodzuje základy mojej nehuteľnosti
2016/00584201619.02.201619.02.20165 pracovných dní od zverejneniaJuraj Holý a manž. Helena, Viničná cesta 61, Nová Baňa, Výrub-4 ks jelša, 53, 83, 90, 100 cm, CKN 3485/2, Koreňový systém narušuje rozvodné a záchytné potrubia vodných zdrojov na uvedenom pozemku
2016/0036720164.02.20162.02.20165 pracovných dní od zverejneniaEva Budinská, Cintorínska 35, Nová Baňa, Výrub-2 ks jedľa, 80, 80 cm, CKN 4479/1, Poškodzujú a ohrozujú majetok majiteľa. Stoja v blízkosti múra a schodov. Svojim koreňovým systémom poškodzujú ich základy. Nebezpečne sa nakláňajú na múr a schody.Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800