en
Neprehliadnite


Informácie z ochrany prírody a krajiny

Podľa § 82 ods. 7, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na adresu MsÚ Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, alebo elektronicky na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Potvrdenie obsahuje: číslo konania, názov, adresa, telefónne číslo, emailová adresa žiadateľa.

V prípade, že žiadateľom o výrub stromov na mestských pozemkoch nie je správca verejnej zelene – Technické služby mesta Nová Baňa, občan, alebo iná organizácia, ale Mesto Nová Baňa, príslušným štátnym orgánom v rozhodovacom procese je Obec Tekovská Breznica. V uvedenom procese je nutné hore uvedené náležitosti prejednávať s Obcou Tekovská Breznica.

 

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Č.konaniadocidIntPridanéZač.konaniaLehota na potvrdenie účastiPredmet konania
2017/02170201730.11.201730.11.20175 pracovných dní od zverejneniaMiroslava Kováčiková, Školská 22, Nová Baňa, ul. Školská-výrub-6 ks borovica lesná, 17 ks jedľa biela, 4 ks smrek obyčajný, 1 ks tuja západná, 2 ks lipa malolistá, 3 ks javor mliečny-CKN 4785, 4786, 4788/1, Stromy ohrozujú zdravie, život a majetok by
2017/02070201713.11.201710.11.20175 pracovných dní od zverejneniaTechnické služby, Dlhá lúka 18, Nová Baňa, Novobanské pohrebisko-výrub-1 ks jaseň, 333 cm, CKN 4644/1, EKN 49/1. Z dôvodu poškodzovania okolitých hrobových miest svojim koreňovým systémom.
2017/0204520176.11.20173.11.20175 pracovných dní od zverejneniaIng. Andrej Lenický, Hlavná 12/49, Šaľa, Výrub-8 ks jarabina, 150,110,80,60,50 cm, jabloň 150 cm, Čierny lúh-CKN 1545/5, 1443/5 Konáre stromov prepletené s tekomunikačným káblom, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok hrozba škody na hnute
2017/02004201731.10.201730.01.20175 pracovných dní od zverejneniaCVČ-PaedDr.Tatiana Polcová, Bernolákova 30, Nová Baňa, Výrub-2 ks jedľa, 238, 146 cm, CKN 149/1, Z dôvodu vzniku škody na majetku. Ohrozenie zdravia a života detí a širokej verejnosti.
2017/01586201726.07.201725.07.20175 pracovných dní od zverejneniaAlena Levická, Kalvárska 35, Nová Baňa, Výrub-1 ks borovica, 158 cm, CKN 4671/2, Kreňový systém ničí betónový oporný múr. Bezprostredne ohrozuje hnuteľný aj nehnuteľný majetok.
2017/0144720176.07.20174.07.20175 pracovných dní od zverejneniaMgr. Mária Petrovičová, J. Kráľa 1167/32, 958 06 Partizánske, Výrub- Prírodná, N.B.-1 ks Dúglaská Tisolistá, Nešpec./aj 80 cm, CKN 2617, Pádom pri veternej smršti môže ohroziť zdravie a život človeka, pádom môže spôsobiť škodu na dome 6197/43 s.č.,
2017/01214201726.05.201726.05.20175 pracovných dní od zverejneniaPeter Škvarka,Rekreačná 394/1, Nová Baňa, Výrub-3 ks smrek, 115,104,63 cm, 1 ks čerešňa 130 cm, 1 ks borovica 115 cm, 1 ks jedľa 97 cm, CKN 2097/2, Všetky byty majú problém s plesňami. Každým rokom sa problém zhoršuje. Plesne spôsobujú ohrozenie nášh
2017/0059420173.03.20172.03.20175 pracovných dní od zverejneniaIng. Maroš Tužinský, Hrádza 52, Nová Baňa, Výrub-1 ks smrek, 57 cm, 1 ks borovica 88 cm, CKN 1009/1, EKN 2181, korene stromov poškodzujú oplotenie pozemku a obvodový múr domu. V prípade pádu ohrozujú rodinný dom aj telekomunikačné vedenie.
2017/00473201721.02.201721.02.20175 pracovných dní od zverejneniaMŠ Nábrežná 2,ET Štúrova 47, Nová Baňa, Výrub- 5 ks smrek, 70, 78, 84, 86, 87 cm, 2 ks tuja 102, 105 cm, CKN 267/2, 267/3, Koreňovým systémom zasahujú podstienku a základy budovy, koruny poškodzujú fasádu budovy. Sú rozvetvené a je nebezpečie ich zl
2017/00374201717.02.201717.02.20175 pracovných dní od zverejneniaOPTIMA-KDK,s.r.o., Nová Baňa, Výrub-1 ks topoľ, 150 cm, CKN 6563/1, EKN 1685/2, Koreňový systém stromu narúša základy našej stavby (rekreačná chata).
2017/00319201713.02.20179.02.20175 pracovných dní od zverejneniaJarmila Šályová, Nábrežná 17, Nová Baňa, Výrub-1 ks lipa, neuvedené cm, neuvedené ks jedličky neuvedené cm, CKN neuvedené, Jedlička je na potrubí. Druhá je 2-3 m od okna, keď bude vietor, tak to môže byť zlé a tlmí svetlo a slnko, nevidím na cestu.
2017/0024420172.02.20171.02.20175 pracovných dní od zverejneniaIng. Jozef Mravec,DSS Rekreačná 393/1, Nová Baňa, Výrub- Moyzesova 10, N.B.-1 ks borovica, 112 cm, 1 ks breza 78 cm, CKN 446/1, Stromy sú nebezpečne naklonené na budovu a hrozí ich vyvalením poškodenie hlavnej budovy DDaDSS, Moyzesova 10, 968 01 NováMestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800