en
Neprehliadnite


Informácie z ochrany prírody a krajiny

Podľa § 82 ods. 7, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na adresu MsÚ Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, alebo elektronicky na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Potvrdenie obsahuje: číslo konania, názov, adresa, telefónne číslo, emailová adresa žiadateľa.

V prípade, že žiadateľom o výrub stromov na mestských pozemkoch nie je správca verejnej zelene – Technické služby mesta Nová Baňa, občan, alebo iná organizácia, ale Mesto Nová Baňa, príslušným štátnym orgánom v rozhodovacom procese je Obec Tekovská Breznica. V uvedenom procese je nutné hore uvedené náležitosti prejednávať s Obcou Tekovská Breznica.

 

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Č.konaniadocidIntPridanéZač.konaniaLehota na potvrdenie účastiPredmet konania
75/2018-TB755 pracovných dní od zverejnenia v Obci Tekovská BreznicaSBD so sídlom v Žiari nad Hronom ako spoluvlastník a správca bytového domu na ul. Štúrova č. súp. 786 v Novej Bani žiadame na základe uznesenia zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 15.12.2016 a doporučujeme vypílenie stromu Saku
39/2018-TB395 pracovných dní od zverejnenia v Obci Tekovská BreznicaVlastníci bytového domu ul. Cintorínska 34, Nová Baňa žiadajú mesto Nová Baňa o vypílenie stromov a svoju žiadosť odôvodňujú nasledovne: „Žiadame o vypílenie vysokých ihličnatých stromov umiestnených vo svahu za garážami. Stromy rastú na pozemku mest
2018/0200620183.10.20183.10.20185 pracovných dní od zverejneniaSlovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, Výrub-1ks borovica 98 cm, CKN 4449/8. Koreňovým systémom ohrozuje podzemné nádrže PHM a nadzemnou časťou majetok spoločnosti Slovnaft a elektrické vedenie
2018/0198220181.10.201827.09.20185 pracovných dní od zverejneniaJozef Barniak, Sládkovičova 765/8, Nová Baňa, Výrub-5ks smrek 44,88,76,83,100/ 4ks breza 67,48,52,47 cm, CKN 833/4. Korene stromov poškodzujú základy rodinného domu, oporného múru a oplotenia pozemku.
2018/01964201825.09.201824.09.20185 pracovných dní od zverejneniaEmil a Mária Baláž, Partizánska 773/4, Nová Baňa, Výrub-2 ks smrek,155, 153 cm, CKN 390. Korene stromov poškdodili ohradu kamenného múru a niekoľko novovysadených stromčekov.
2018/01936201818.09.201818.09.20185 pracovných dní od zverejneniaPeter Martinec, Železničný rad 23/10, Nová Baňa, Výrub-2 ks Jedľa,110, 175 cm, CKN 4805/1. Koreňový systém poškodzuje základy bytového domu a konáre, fasádu budovy.
2018/0189620186.09.20185.09.20185 pracovných dní od zverejneniaMgr. Daniela Egyudová, Záhrbská 22, Nová Baňa, Výrub-2 ks Tuja,111, 129 cm, CKN 6236/5. Koreňový systém poškodzuje dlažbu a bráni vo výstavbe novej žumpy
2018/0076720188.03.20187.03.20185 pracovných dní od zverejneniaMŠ, Nábrežná 2, Nová Baňa, Výrub-2 ks jedľa, 112, 100 cm, CKN 4595, Z dôvodu vzniku škody na mejtku škôlky, bezpečnosti a zdravia detí.
2018/0051520188.02.20187.02.20185 pracovných dní od zverejneniaMiroslav Držík, Pod Donátom 898/18, Žiar nad Hronom, Výrub-1 ks smrek, 97 cm, CKN 6503/2, Z dôvodu - strom je z 1/2 suchý a hrozí padnutie na chatu a plot.Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800