en
Neprehliadnite


Informácie z ochrany prírody a krajiny

Podľa § 82 ods. 7, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na adresu MsÚ Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, alebo elektronicky na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Potvrdenie obsahuje: číslo konania, názov, adresa, telefónne číslo, emailová adresa žiadateľa.

V prípade, že žiadateľom o výrub stromov na mestských pozemkoch nie je správca verejnej zelene – Technické služby mesta Nová Baňa, občan, alebo iná organizácia, ale Mesto Nová Baňa, príslušným štátnym orgánom v rozhodovacom procese je Obec Tekovská Breznica. V uvedenom procese je nutné hore uvedené náležitosti prejednávať s Obcou Tekovská Breznica.

 

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Č.konaniadocidIntPridanéZač.konaniaLehota na potvrdenie účastiPredmet konania
2396/2019239616.12.201911.12.20195 pracovných dní od zverejneniaMiroslav Gombala, Nábrežná 96/14, Nová Baňa, Výrub-1 ks paulovnia plsnatá, 195 cm, KN 421, Strom sa nachádza v blízskosti bytového domu a svojím koreňovým systémom zasahuje základfovú konštrukciu BD. Konáre zasahujú do okien, dochádza k poškodzovaniu
2395/2019239516.12.20196.12.20195 pracovných dní od zverejneniaJUDr. Ladislav Filip, Slamkova 642/27A, Nitra. Výrub-3 ks dub, 100, 103, 95 cm, krovité porsaty: nálet 50 m2, KN 6749/43, 6749/45, Príprava pozemku na stavebné práce, zlý stav predmetných drevín, ktoré môžu ohrozovať pripravovanú stavbu.
2394/2019239416.12.20196.12.20195 pracovných dní od zverejneniaIng. František Éder, Miriam Éderová, Dodekova 198/28, Nová Baňa. Výrub-2 ks smrek, 103, 104 cm, KN 4231/1, Koreňový systém stromov poškodzuje základy domu a plotu.
2293/2019229325.11.201922.11.20195 pracovných dní od zverejneniaIng. Jozef Spurný, Pod Sekvojou 1379/31, Nová Baňa, Výrub-9 ks smrek, 65,63,50,48,51,42,40,38,37, cm, 1ks jedľa 85 cm, 2ks tuja 50,50 cm, 3ks breza 100,50,28, 5ks brovica 98,97,30,31,102 cm- Stromy svojim koreňovým systémom poškodzujú systém verejnéh
2292/2019229225.11.201922.11.20195 pracovných dní od zverejneniaPeter Lehotský, Cintorínska 105/12, Nová Baňa, Výrub-1ks smrek, 120 cm, 2ks-tuja, 60,65 cmm KN 456, Stromy sú veľmi vysoké, zasahujú do elektrického vedenia a v prípade víchrice ohrozujú osoby prechádzajúce po verejnom chodníku.
2214/201922145.11.20194.11.20195 pracovných dní od zverejneniaStredoslovenská distribučná,a.s Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, CKN 1930/4, 2083/9, 2097/2, 6587, Výrub 580m2 krovitých porastov, trnka, drieň, lieska, Uloženie nového káblového vedenia do zeme.
2196/2019219631.10.201929.10.20195 pracovných dní od zverejneniaPavel Zajac, 491 Malá Lehota, Výrub-1 ks orech 109 cm, 1 ks jabloň 80 cm, 1 ks hruška 80 cm, 1 ks čerešňa 80 cm, CKN 3950, EKN 208, EKN 209, Výstavba rodinného domu. Viacero drevín je prestarnutých, krovitý porast vznikol samo-náletom. Dvorovú časť i
2091/2019209110.10.20199.10.20195 pracovných dní od zverejneniaMária Mihálová, Mariánska 2, Nová Baňa, Výrub-1 ks smrek, 135 cm, KN 421, Strom ohrozuje susedný pozemok (bazén, dom), elektrické vedenia a tiež náš dom na parcele 420 svojim koreňovým systémom
2075/201920758.10.20198.10.20195 pracovných dní od zverejneniaMUDr. Lubomír Snopek, Nábrežná 17, Nová Baňa, Výrub- 3 ks, smrek, 90, 63, 72 cm, CKN 3665/59, Koreňový systém ohrozuje základy záhradnej chatky. Stromy rastú v blízskosti chatky, cca 3,5 m, ich výška je 8-9 m, konáre sa dotýkajú stien, pri prudkom ve
2019/00491201920.02.201919.02.20195 pracovných dní od zverejneniaMUDr. Peter Ernest a MUDr. Mária Ernestová, Partizánske, Výrub- Sadovnícka cesta, N.B.-1 ks borovica, 65 cm, CKN 2399/1, Korene podrastajú pod dlažbu a dom.
2009/201920091.10.20191.10.20195 pracovných dní od zverejneniaIng. Štefan Spurný, Moyzesova 42, Nová Baňa, Výrub- Cintorín N.B.-1 ks tuja, 114 cm, KN 4644/1, Strom poškodzuje základy hrobového miesta. Odlomený konár, nahnutý - svojim pádom ohrozuje príslušenstvo hrobu.
1934/2019193410.09.20199.09.20195 pracovných dní od zverejneniaŠimon Špirek, Záhrbská 18, Nová Baňa, Výrub-10 ks smrek, 90-200 cm, 1 ks vŕba 200 cm, EKN 5150/11, Bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka a vzniku škody na majetku žiadateľa. Intenzívne búrky, naposledy došlo k zlomeniu časti stromu a p
1883/201918834.09.20193.09.20195 pracovných dní od zverejneniaMgr. Miriam Babinská, A.Kmeťa 31, Nová Baňa, Výrub -1 ks jedľa 130 cm, 1 ks tuja 109 cm, CKN 4079, Strom je vysoký, koreňový systém poškodzuje základy rodinného domu a oporného múru s oplotením, taktiež aj betónový chodník vedúci ku vchodu domu.
1882/201918824.09.20193.09.20195 pracovných dní od zverejneniaMilan Psotka, Perecká 3, Levice, Výrub- Stará Huta, N.B.-1 ks smrek, 94 cm, CKN 5188/2, Strom svojou výškou prevyšuje budovu na CKN 5188/3 o cca 4 m. Korene sa vytláčajú na povrch a ohrozujú základy budovy.
1849/201918492.09.201930.08.20195 pracovných dní od zverejneniaAnna Mrázová, Obilná 40, Bernolákovo, Výrub-2 ks smrek, 160, 85 cm, CKN 28, Múr na ktorom rastú oba stromy je poškodený, vydutý koreňovým systémom. Múr je 1 m od frekventovanej cesty a vedľa je mestské parkovisko - ul. M.R.Štefánika - dom 702/5, No.
1335/2019133522.05.201922.05.20195 pracovných dní od zverejneniaSpojená škola, Nová Baňa, Výrub-Školská 5, N.B.-2 ks smrek, 150, 160 cm, CKN 4751/1, Korene narúšajú základy múru. Ohrozujú zdravie ľudí a majetok školy. Pri nepriaznivom počasí sa veľmi nakláňajú, sú nestabilné, lámu sa im konáre a ohrozujú zdravie
1009/2019100911.04.201910.04.20195 pracovných dní od zverejneniaBBRSCaS, Majerská cesta 94, BB Výrub- Dlhá lúka, N.B.-2 ks smrek obyčajný, 105, 165 cm, CKN 1360/1, Stromy začínajú vyschýnať a pri väčšom vetre môže dôjsť k spadnutiu na budovy a k poškodeniu majetku a elektrických rozvodov nachádzajúcich sa pod strMestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800