en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...14
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
11/1900277

Objednávame u Vás hygienické výrobky

Europapier Slovensko s.r.o., IČO: 31344381
21.10.2019
11/1900276

Objednávka toneru Q2612A

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
21.10.2019
11/1900275

Objednávame si u Vás prípravné práce dodávku a uloženie PVC potrubia - kanalizačná prípojka Zvonička v cene dohodou v termíne do 31.10.2019.

Binda Peter - ALDA
21.10.2019
11/1900274

Objednávame si u Vás prípravné práce dodávku a uloženie elektrického kábla Zvonička v cene dohodou v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 16.10.2019 v termíne do 31.10.2019.

ELEKTRO KOCIAN s.r.o., IČO: 47787881
21.10.2019
11/1900273

Objednávame si u Vás vypracovanie geometrikého plánu na časť pozemku CKN parc. č. 1608 - trvalý trávny porast o celkovej výmere 1.556 m2 v rozsahu cca 900 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Spodná.

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
21.10.2019
11/1900272

Objednávame si u vás knihy podľa vlastného výberu.

Martinus, s.r.o., IČO: 45503249
14.10.2019
11/1900271

Objednávame si u Vás prívod elektro na akciu " Vodovoná prípojka Zvonička" v cene dohodou v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 1.10.2019 v termíne do 31.10.2019.

ELEKTRO KOCIAN s.r.o., IČO: 47787881
14.10.2019
11/1900270

Objednávame si u Vás dodanie a inštaláciu 2 ks ventilátorov do obvodových múrov v objekte MsÚ ( Park café)

ELEKTRO KOCIAN s.r.o., IČO: 47787881
10.10.2019
11/1900269

Objednávame si u Vás 50 ks obložených chlebíkov na podujatie Večer s Hájom a jeho hosťami, ktoré sa uskutoční dňa 18. 10. 2019. Objednaný tovar prosíme doručiť do kina VATRA 18. 10. 2019 do 16:00 hod.

Benč Ivan-Gastro , IČO: 41899423
10.10.2019
11/1900268

Objednávame si u Vás program "Mikulášska nádielka - Klasik" na podujatie Príde k nám Mikuláš, ktoré sa uskutoční dňa 5. 12. 2019 v kine VATRA v Novej Bani, Osvety 9/13 so začiatkom programu o 16:00 hod. Cena je vrátane dopravných nákladov.

ShowPortal s.r.o., IČO: 47455993
10.10.2019
11/1900267

V zmysle dohody si u Vás objednávame presklennú, uzamknuteľnú AL exteriérovú vitrínu ( 800 x 1000) s dreveným stojanom a strieškou

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
9.10.2019
11/1900266

Objednávame si u Vás zhotovenie elektroinštalácie , prívodu vody ku konvektomatu a odvodu odpadu do kanalizácie, osadenie lievika a odpadovej mriežky do odpadovej kanalizácie v kuchyni ZŠ J.Zemana.

Šopa s.r.o., IČO: 52247066
9.10.2019
11/1900265

Objednávame stravné lístky - jedálny kupón v počte 800 ks po 4 €

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
9.10.2019
11/1900264

Objednávame si u Vás domurovaniepre osadenie protipožiarnych dvier na akciu "Kultúrne centrum" v cene v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 8.10.2019 v termíne do 18.10.2019.

Šopa s.r.o., IČO: 52247066
8.10.2019
11/1900263

Objednávame si u Vás opravu kanalizačnej šachty odbočka ul. Moyzesova v cene v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 2.10.2019 v termíne do 25.10.2019.

Šopa s.r.o., IČO: 52247066
8.10.2019
11/1900262

Objednávame si u Vás zemné práce na akciu "Zvonička - vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka a dodávka žumpy" v cene dohodou 18 207 eur vrátane DPH v termíne 30.11.2019.

Technické služby, IČO: 00185221
8.10.2019
11/1900261

Na základe cp objednávam 2x APC Back-UPS BX 700

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
7.10.2019
11/1900260

Na základe CP objednávam 1x APC Back-UPS BX 700

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
7.10.2019
11/1900259

Na základe cp objednávam: CorelDRAW Graphics Suite 2018 CZ upgrade

Nbit s.r.o., IČO: 50165364
4.10.2019
11/1900258

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na novovytvorený pozemok CKN parc. č. 2090/12 - trvalý trávny porast o výmere 203 m2 vytvorený z pozemku E KN parc. č. 1462/101 - trvalý trávny porast o celkovej výmere 100.562 m2 GP č. 10935479-93/19 vypracovaným geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, Nová Baňa dňa 29.8.2019 a overeným dňa 19.9.2019 pod č. G1-342/2019. Pozemok sa odpredáva za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku ako prístupovej cesty k rodinnému domu, súp. č. 6388.

Hric Miroslav Ing.
4.10.2019
Strana:12345...14Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881