en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345678
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
12/2000147

Objednávame stravné lístky - jedálny kupón v počte 800 ks po 4 €

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
3200.00 €10.8.2020
12/2000146

Objednávame si knihy podľa vlastného výberu.

Martinus, s.r.o., IČO: 45503249
485.29 €7.8.2020
12/2000145

Objednávame si knihy podľa vlastného výberu.

IKAR, a.s., IČO: 00678856
207.09 €7.8.2020
12/2000144

Objednávame si u vás DVD s filmom Srdcoví rebeli na deň verejnej videoprojekcie, ktorá sa uskutoční dňa 28. 8. 2020 v amfiteátri na Tajchu. Vstup na videoprojekciu je zdarma.

BONTONFILM a.s., IČO: 36006858
60.00 €6.8.2020
12/2000143

Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby oceľový prístrešok nad pódiom amfiteátru, prístupová rampa potrebné ku jej kolaudácii.

Struhár Viliam, geodet , IČO: 10935479
200.00 €5.8.2020
12/2000142

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemky: C KN parc. č. 2378/6- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, C KN parc. č. 2378/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 a C KN parc. č. 2379/1 - záhrada o výmere 17 m2 evidované na LV č. 6123 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlých pozemkov - zákonné predkupné právo .

Hric Miroslav Ing.
130.00 €5.8.2020
12/2000141

Objednávame si u vás divadelné predstavenie rozprávky O kocúrovi a pyšnej hviezde, ktoré sa uskutoční dňa 25. 8. 2020 o 17:00 hod. v kine VATRA, Osvety 9/13, 968 01 Nová Baňa.

Divadlo zo šuflíka, IČO: 42389453
250.00 €4.8.2020
12/2000140

Objednávame si u Vás lexan - 4 ks - na základe cenovej ponuky zo dňa 3.8.2020.

AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o., IČO: 45860564
116.50 €3.8.2020
12/2000139

Objednávame si u Vás opravu a náter plechovej strechy na ulici Bernolákovej súp.č. 1355 v Novej Bani v súlade s cenovou ponukou .

Dvor Farieb s.r.o., IČO: 50443496
3600.00 €29.7.2020
12/2000138

Výmena poškodeného zvodového systému na altánku v areáli DCS Lipa. Objednávka na montáž, demontáž pôvodných žľabov a výmenu za pozinkovaný oblý tvar žľabu.

Holý Anton, ml. - KLAMPIARSTVO, IČO: 33337641
483.60 €24.7.2020
12/2000137

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok v zmysle GP č. 12606103-40/2020 vypracovaného geodetom Jurajom Peniažkom dňa 02.07.2020, overeného dňa 09.07.2020 pod číslom G1 - 266/2020. Novovytvorený pozemok C KN parc. č. 6759/3 - zastavaná plocha o výmere 82 m2 vytvorený z pozemku E KN parc. č. 5240/24 - osatná plocha o celkovej výmere 2.695 m2 evidovaného na LV č. 5649.

Lasab Imrich, Ing., IČO: 00000011
150.00 €23.7.2020
12/2000136

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok v zmysle GP č. 12606103-9/2020 vypracovaného geodetom Jurajom Peniažkom dňa 16.06.2020, overeného dňa 19.06.2020 pod číslom G1 - 236/2020. Novovytvorený pozemok C KN parc. č. 6759/2 - zastavaná plocha o výmere 37 m2 vytvorený z pozemku E KN parc. č. 5240/24 - osatná plocha o celkovej výmere 2.695 m2 evidovaného na LV č. 5649.

Lasab Imrich, Ing., IČO: 00000011
150.00 €23.7.2020
12/2000135

Objednávame si výrobu a dodanie plastových tabuliek nebezpečenstvo pádu vo formáte A4 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.7.2020 - 3,50 eur/ ks v počte 5 ks termíne do 22.7.2020.

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
17.50 €16.7.2020
12/2000134

Obejdnávame su i Vás úpravu terénu po vykonanom archeologickom prieskume na akciu Banské múzeum v cene dohou 50,- eur vrátane DPH v termíne do 24.7.2020.

Technické služby mesta, príspevková organizácia
50.00 €15.7.2020
12/2000133

Objednávame toner HT-CF226X BK

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
19.24 €13.7.2020
12/2000132

Objednávame si u Vás uverejnenie inzercie k 4 - OVS: Predaj KD Stará Huta, uzatvorenie nájomnej zmluvy - pasienka Matiašova cesta, uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku ul. Spodná, uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku, ul. Záhrbská. V rozmere 137 mm x 154 mm v týždenníku Žiarsko - Štiavnicko - Žarnovicko v cene podľa Vami zaslanej cenovej ponuky 134,00 eur + DPH.

RegionPRESS s.r.o., IČO: 36252417
160.80 €9.7.2020
12/2000131

Objednávame toner do HP LJ401 čIERNY /OR-H505A/280 A/

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
19.24 €8.7.2020
12/2000130

Objednávame si u Vás základný rozsah rozboru vody v objekte Zvonička v Novej Bani.

ANALPO, s.r.o., IČO: 31647146
7.7.2020
12/2000129

Objednávame stravné lístky - jedálny kupón v počte 800 ks po 4 €

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
3200.00 €7.7.2020
12/2000128

Objednávame si u vás knihy podľa vlastného výberu

IKAR, a.s., IČO: 00678856
272.38 €6.7.2020
Strana:12345678Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800