en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:123456
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
11/1900116

Objednávame su i Vás odborné služby na zabezpečenie verejného obstarávania, ZNH na uskutočnenie stavebných prác na akciu: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ul. Nad Hrádzou" v zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.5.2019, v termíne najneskôr do 31.7.2019.

Slovenské centrum obstarávania o.z., IČO: 42260515
7.6.2019
11/1900115

Objednávame si u Vás realizáciu 10 ks jadrových vrtov hlbokých cca 3,0 bez použitia výplachu na akciu" Banské múzem" v cene podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 12.5.2019.

Ďurovič Emil, RNDr. - NOBAGEOS, IČO: 30175046
6.6.2019
11/1900114

Objednávame si u Vás odstránenie poruchy upchatej odpadovej kanalizácie v lokalite Tajch a monitorovanie kanalizačného potrubia za účelom identifikácie miesta poruchy.

EKOTRANZ s.r.o. s.r.o., IČO: 31632262
6.6.2019
11/1900113

Objednávame stravné lístky - jedálny kupón Chéque Déjeuner v počte 1000 ks po 4 €

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
5.6.2019
11/1900112

Objednávame si u Vás športovú trofej - pohár na Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2018.

VIVA TRADE s.r.o., IČO: 36202347
5.6.2019
11/1900111

Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu

Marenčin PT, spol. s r.o., IČO: 36750611
5.6.2019
11/1900109

Objednávame si u Vás nedeštruktívny archeologický prieskum - vytýčenie 10 bodov na realizáciu geologických bodov na pozemku KN C parc. č. 553 v k.ú. Nová Baňa a ich vyhodnotenie na akciu " Banské múzeum" v cene dohodou v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 3.6.2019 v termíne do 31.7.2019.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, IČO: 00157716
3.6.2019
11/1900108

Objednávka tlače reklamných panelov.

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
3.6.2019
11/1900107

Objednávame si u Vás tovar na predaj v Informačnom centre.

Ďatková Silvia - foto-grafika, IČO: 37426290
29.5.2019
11/1900106

Objednávame u Vás Kancelársky materiál

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
28.5.2019
11/1900105

V zmysle ponuky zo dňa 28.5.2019 si u Vás objednávame party stany s doplnkami.

Szabová Hana - STANKY HAGO, IČO: 50195000
28.5.2019
11/1900104

Objednávame si u Vás vystúpenie HS KAŠUBA BAND na XXVIII. ročníku Novobanského jarmoku dňa 27. 9. 2019 v čase od 18:30 do 19:30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani.

Kašuba Ľudovít
28.5.2019
11/1900103

Objednávame si u Vás preravu pre DCS Lipa na deň 18.6.2019 odchod z námestia Slobody Nová Baňa o 9.00hod na Víglašský zámok a do Kováčovej.

ŠTRBA - DOPRAVCA, IČO: 30176019
28.5.2019
11/1900102

Objednávka toneru Q2612A

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
27.5.2019
11/1900101

Objednávame si u Vás odstránenie poruchy upchatej odpadovej kanalizácie v lokalite Tajch.

EKOTRANZ s.r.o. s.r.o., IČO: 31632262
24.5.2019
11/1900100

Objednávame si u Vás odstránenie upchatia odpadovej kanalizácie v objekte na Osvety 14.

EKOTRANZ s.r.o. s.r.o., IČO: 31632262
23.5.2019
11/1900099

Objednávame si u Vás divadelné predstavenie "Ako išlo vajce do sveta", ktoré sa uskutoční dňa 21. 8. 2019 o 17:00 hod. v radničnom parku v Novej Bani v rámci Kultúrneho leta 2019.

Babadlo - bábkové divadlo, IČO: 35506814
23.5.2019
11/1900098

Objednávame si u Vás športové trofeje - poháre a štítky s popisom na poháre na Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2018.

VIVA TRADE s.r.o., IČO: 36202347
23.5.2019
11/1900097

Objednávame si u vás dve kamery v zmyslej ponuky zo dňa 17.5.2019 a jednu kameru typ ZCD266360 vrátane montáže, programu a zaškolenia.

ZASYS, s.r.o., IČO: 50931083
23.5.2019
11/1900096

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na ohodnotenie vecného bremena vyznčeného GP č. 73/2019 a to VB práva prechodu pešo a autom cez pozemok E KN parc. č. 3261 vo vyznačenom rozsahu v prospech vlastníka pozemku parc. č. 5967/2. Zriadenie VB na dobu neurčitú.

Hric Miroslav Ing.
22.5.2019
Strana:123456Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881