en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345678
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
13/2100152

Objednávame si u Vás vytýčenie časti mestských pozemkov a vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie časti pozemkov E KN parc. č. 10245 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 4.865 m2 a E KN parc. č. 5138/1 - trvalý trávny porast o celkovej výmere 3.141 m2 v rozsahu cca. 4.500 m2 v zmysle prijatého uznesenia MsZ č. 98/2020, ktorým MsZ schválilo spôsob prevodu nehnuteľnosti - uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemku podľa § 9a, ods. 1 písm. a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou.

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
690.00 €19.7.2021
13/2100151

Objednávame si u Vás prepravu členov FSk Vinička na vystúpenie na podujatí Banícky fakľový sprievod v sobotu 24. 7. 2021 nasledovne: 19:00 hod. Rígel - p. Šimoneková, Hájenka - p. Tencerová a ostatní členovia po ceste, do kina VATRA, od kina VATRA k baníckej kaplnke sv. Anny a späť. Predpokladané ukončenie o 20:40 hod. Cena za prepravu, ktorá je uvedená na objednávke je orientačná.

Bóna Pavol, osobná a nákl. doprava , IČO: 42005884
30.00 €19.7.2021
13/2100150

Objednávame si u Vás postprodukčné práce na fotografie z pretekov Visegrad 4 Bicyle Race - Grand Prix Slovakia, ktoré sa uskutočnili v Novej Bani dňa 11. 7. 2021 a licenciu na neobmedzené používanie fotografií z predmetného podujatia na akúkoľvk marketingovú a PR činnosť za podmienky uvedenia Vás ako Autora a zdroj www.visegrad4bicyclerace.com.

Melicher Ján, IČO: 51055210
350.00 €19.7.2021
13/2100149

Objednávame toner do HP LJ 401, HCF226A

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
15.00 €19.7.2021
13/2100148

Objednávame toner do HP LASER JET 1020 PREMIUM OR-H 2612A /C103/303/703/FXí/10/L90/C104

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
15.00 €13.7.2021
13/2100147

Na základe CP objednávam inštlaáciu SQL servera a prenos databáz

DATALAN, a.s., IČO: 35810734
1248.00 €13.7.2021
13/2100146

Objednávame stravné lístky - jedálny kupón v počte 1000 ks po 4 €

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
4000.00 €12.7.2021
13/2100145

Na základe cp objednávam údržbu klimatiazčných jednotiek na MsÚ

COLLER KLÍMA s.r.o., IČO: 35912936
390.00 €9.7.2021
13/2100144

Na základe cp objednávam

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
561.44 €7.7.2021
13/2100143

V zmysle dohody si u Vás objednávame hrnčeky s foto Novej Bane.

Ďatková Silvia - foto-grafika, IČO: 37426290
150.00 €7.7.2021
13/2100142

Objednávame si u Vás plastové píšťalky so šnúrkou na krk, farba modrá pre doborovoľníkov a facebook reklamu k podujatiu Visegrad 4 Bicycle Race - Grand Prix SLOVAKIA, ktoré sa uskutočnia v Novej Bani dňa 11. 7. 2021.

LTK Solutions, s.r.o., IČO: 45949310
127.00 €7.7.2021
13/2100141

Objednávame si u Vás opravu vchodových dvier v budove - Bernolákova 13 v Novej Bani vstup od potoka.

Petráš Miroslav - Stolárstvo, IČO: 45498687
40.00 €6.7.2021
13/2100140

Na základe Vašej ponuky si u Vás objednávame propagáciu medzinárodných cyklistických pretekov Visegrad 4 Bicycle Race - Grand Prix SLOVAKIA, ktoré sa uskutočnia v Novej Bani dňa 11. 7. 2021. Propagáciu pretekov si objednávame v rozsahu Základnej ponukym pozostávajúcej z: detailný riebeh pretekov live textovo píaný na stránkach Cycling-Info.sk bez fotografií; sumár pretekov publikovaný na stránkach cyklistikaszc.sk bez fotograií a nákladov s tým súvisiacich.

Sports- InfoMedia, s.r.o., IČO: 45870578
240.00 €6.7.2021
13/2100139

Objednávame si u Vás bannerovú reklamu na vebovom portáli www,sportnet.sk medzinárodných cyklistických pretekov Visegrad 4 Bicycle Race - Grand Prix Slovakia, ktoré sa uskutočnia dňa 11. 7. 2021 v Novej Bani.

Športnet, s.r.o., IČO: 53117891
2388.00 €2.7.2021
13/2100138

Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia počas mdzinárodných cyklistických pretekov Visegrad 4 Bicycle Race - Grand Prix SLOVAKIA, ktoré sa uskutočnia v Novej Bani dňa 11. 7. 2021. Objednávku prosíme doručiť do 10:00 hod. na Mestský úrad Nová Baňa.. Časť objednávky bude na podnosoch. Suma objednávky nezahŕňa podnosy.

NOELE, s.r.o., IČO: 36535451
486.00 €1.7.2021
13/2100137

Objednávame si u Vás vypracovanie porealizačného geometrického plánu na zameranie stavby Kultúrno spoločenský objekt - Zvonička, súp. č. 923 po jej rekonštrukcii potrebný ku kolaudácii.

Struhár Viliam, geodet , IČO: 10935479
180.00 €30.6.2021
13/2100136

Objednávame si u vás zábrany samonosné, rozmer výška 109,5 cm, dĺžka 250 cm v počte 30 ks bez dovozu a odvozu.Výška: 109,5 cmDĺžka: 250 cm

JOHNNY SERVIS, IČO: 36238546
43.20 €30.6.2021
13/2100135

Na základe cp objednávame Softvérové licencie – Modul KBO 1 Admin, 5 x klient + Implementácia KB v organizácii

ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990
3960.00 €30.6.2021
13/2100134

Objednávame si u Vás vypracovanie polohopisu-výškopisu k projektu vnútrobloky ul. Školská - 2. etapa.

Struhár Viliam, geodet , IČO: 10935479
374.00 €30.6.2021
13/2100133

Objednávame si u Vás materiál na propagáciu mesta Nová Baňa

Finery Decor s.r.o., IČO: 45279276
384.44 €29.6.2021
Strana:12345678Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800