en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
12/2000022

Objednávame si u Vás prepravu turistov jedným autobusom na Zimný prechod Pohronským Inovcom dňa 8. 2. 2020 nasledovne: 1. Pristavenie autobusu o 8:30 hod. pri Centre voľného času a preprava turistov s nasledovnou trasou: Nová Baňa /CVČ/, Bernolákova 30 smer Červené zeme (1-vá autobusová zastávka pod Veľkou Lehotou. 2. Pristavenie autobusu o 16:00 hod. pred OcÚ Orovnica a následný odvoz turistov na Novú Baňu. 3. pristavenie autobusu o 18:00 hod. pred OcÚ Orovnica a následný odvoz turistov na Novú Baňu. Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Kološta, tel.č. 0918 060 616, PaedDr. Tatiana Polcová, tel.č. 0911 932 090. Suma objednávky je len predpokladaná, závisí od reálneho počtu najazdených km.

Tabernaus Anton - TABO, IČO: 33992045
21.1.2020
12/2000021

Objednávame si u Vás prepravu turistov dvomi mikrobusmi na Zimný prechod Pohronským Inovcom dňa 8. 2. 2020 nasledovne: 1. Pristavenie dvoch mikrobusov o 8:30 hod. pri Centre voľného času a preprava turistov s nasledovnou trasou: Nová Baňa /CVČ/, Bernolákova 30 smer Červené zeme (1-vá autobusová zastávka pod Veľkou Lehotou. 2. Pristavenie dvoch mikrobusov o 16:00 hod. pred OcÚ Orovnica a následný odvoz turistov na Novú Baňu. Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Kološta, tel.č. 0918 060 616, PaedDr. Tatiana Polcová, tel.č. 0911 932 090. Suma objednávky je len predpokladaná, závisí od reálneho počtu najazdených km.

Štrba Pavol, Ing. - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA, IČO: 46379053
21.1.2020
12/2000020

Objednávame si u Vás prepravu turistov na Zimný prechod Pohronským Inovcom dňa 8. 2. 2020 nasledovne: 1. PRITSTAVENIE DVOCH AUTOBUSOV o 8:30 hod. pri Centre voľného času a preprava turistov s nasledovnou trasou: Nová Baňa /CVČ/, Bernolákova 30 smer Červené zeme ( 1-vá autobusová zástavka pod Veľkou Lehotou). 2. PRISTAVENIE JEDNÉHO AUTOBUSU o 12:30 hod. na zastávke Drozdovo a prepava turistov pred OcÚ Orovnica. Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Kološta, tel.č. 0918 060 616, PaedDr. Tatiana Polcová, tel.č. 0911 932 090. Suma objednávky je len predpokladaná, závisí od reálneho počtu najazdených km.

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s., IČO: 36054666
21.1.2020
12/2000019

Objednávame si u Vás práce - opravu a reguláciu vykurovania v objekte nacházajúceho sa na adrese Bernolákova 3, Nová Baňa v súlade s cenovou ponukou.

PROFIMONT NB s.r.o., IČO: 47025468
20.1.2020
12/2000018

Objednávame si u Vás vyprážaný bravčový rezeň so zemiakovým šalátom v počte 46 porcií na podujatie Novobanskí heligonkári, ktoré sa uskutoční dňa 25. 1. 2020. Predmet objednávke prosíme doručiť do kina VATRA 25. 1. 2020 o 16:30 hod.

Benč Ivan-Gastro , IČO: 41899423
20.1.2020
12/2000017

Objednávame si u Vás škvarkové pagáče na podujatie 36. ročník Novobanskí heligónkari, dňa 25. 1. 2020. Predmet objednávky si vyzdvihneme vo Vašom zariadení osobne cca o 11:50 hod.

Bartošová Paulíková Kristína, IČO: 44930054
20.1.2020
12/2000016

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na novovytvorený pozemok C KN parc. č. 1608/2 - tralý trávny porast o výmere 893 m2 v zmysle GP č. 12606103-87/2019 vypracovaného geodetom Jurajom Peniažkom dňa 12.12020, overeného dňa 16.1.2020 pod číslo G1-15/2020. Pozemok C KN parc. č. 1608/2 je vytvorený z pozemku C KN parc. č. 1608 - trvalý trávny porast o celkovej výmere 1.556 m2, evidovaného na LV č. 3853. V územnom pláne je predmetný pozemok vedený ako zastavaná plocha, t.j. je na ňom možná výstavba rodinného domu a aj mesto Nová Baňa ho plánuje odpredať ako stavebný pozemok formou obchodnej verejnej súťaže.

Hric Miroslav Ing.
20.1.2020
12/2000015

Na základe telefonickéh rozhovoru objednávam

DATALAN , IČO: 35810734
17.1.2020
12/2000014

Objednávame si u vás priestor na hosťovanie na web stránke mesta Nová Baňa od 31.01.2020 do 31.01.2021

Websupport, IČO: 36421928
17.1.2020
12/2000013

Na základe CP objednávam:

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
17.1.2020
12/2000012

Objednávame si u Vás meranie intezity osvetlenia pracovného priestoru v mestskej knižnici v objekte Kultúrneho centra v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 14.1.2020 v cene 544,80 s DPH v termíne do 31.01.2020 vrátane predloženia protokolu o meraní.

INŽINIERSKE SLUŽBY spol. s r.o., IČO: 45633771
15.1.2020
12/2000011

Objednávame toner do HP LJ401 čIERNY /OR-H505A/280 A/

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
14.1.2020
12/2000010

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku v zmysle GP č. 10935479-29/18 vypracovaného geodetom Viliamom Struhárom dňa 20.12.2019, overeného dňa 9.1.2020 pod číslom G1-6/2020 a to: C KN parc. č. 744/2 - zastavaná plocha o výmere 46 m2 vytvorený z pozemku C KN parc. č. 744 - zastavaná plocha o celkovej výmere 1.254 m2 evidovaného na LV č. 3853 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa za účelom majetkovo právneho vysporiadania prístupu k nehnuteľnostiam. V zmysle ÚP sa jedná o pozemok na ktorom je umiestnená komunikácia.

Hric Miroslav Ing.
14.1.2020
12/2000009

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok v zmysle GP č. 12606103-90/2019 vypracovaného geodetom Jurajom Peniažkom dňa 3.1.2020, overeného dňa 8.1.2020 pod číslom G1-3/2020 - pozemok C KN parc. č. 6320/59 - zastavaná plocha o výmere 488 m2 vytvorený z pozemku C KN parc. č. 6320/2 - zastavaná plocha o celkovej výmere 37.417 m2, evidovaného na LV č. 3853. Pozemok sa odpredáva z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku, ktorý kupujúci užívajú ako záhradu. Pozemok sa nachádza na území KBV a nie určený pre IBV, zároveň je v ochrannom pásme cintorína – 50 m od hranice jestvujúceho cintorína. V OP sa nesmú povoľovať a umiestňovať budovy okrem budov súvisiacich s pohrebiskom.

Hric Miroslav Ing.
13.1.2020
12/2000008

Na základe cenovej ponuky zo dňa 2. 12. 2019 si u Vás v zmysle dohody objednávame propagačné video Novej Bane.

Čík Matthias, IČO: 50409034
10.1.2020
12/2000007

TELCO systems, s.r.o., IČO: 31568114
9.1.2020
12/2000006

Objednávame si u Vás realizáciu ohňostroja ako rozlúčku s rokom 2020 na deň 31. 12. 2020 vo vopred dohodnutej cene. Miesto realizácie je mestské trhovisko na Námestí slobody v Novej Bani. Faktúru prosím vystaviť spolu s dodacím listom.

Postřimovská Adriana, Ing. - ARPyrotechnika, IČO: 45874263
9.1.2020
12/2000005

V zmysle dohody zo dňa 14.11.2019 si u Vás objednávame knihu Žarnovica, Nová Baňa a ich okolie z neba, plus prezentáciu v knihe v rozsahu jednej strany.

CBS spol, s.r.o., IČO: 36754749
9.1.2020
12/2000004

Objednávame si u Vás DVD nosič s filmom "Ženy v behu", na deň verejného premietania dňa 14. 2. 2020 v kine VATRA v Novej Bani, v dohodnutej cene 60,00 Eur s DPH. Vstupné na videoprojekciu je zdarma.

CinemArt s.r.o., IČO: 50071254
8.1.2020
12/2000003

Objednávame stravné lístky - jedálny kupón v počte 800 ks po 4 €

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
8.1.2020
Strana:12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881