en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:1234
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
11/1900061

Toner do tlačiarne Toner OR-HCF226A,Toner LH A/280A

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
5.4.2019
11/1900060

Objednávam toner pre MsK žltý (BH c224)

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
3.4.2019
11/1900059

Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu z pozemku C KN parc. č. 67/1 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 13.622 m2, vedený OÚ Žarnovica, katastrálnym úradom na LV č. 3977, v k.ú. Brehy a to časť o výmere 4.454 m2.

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
3.4.2019
11/1900058

Objednávame si u Vás medaile, stuhy, samolepiace kruhy na mediale a štítok na pohár na 27. ročník Štafetového behu mikroregiónu o pohár primátora mesta Nová Baňa

VIVA TRADE s.r.o., IČO: 36202347
2.4.2019
11/1900057

Objednávame si u Vás nedeštruktívny archeologický prieskum - geofyzikálny prieskum na KN C parc. č. 553 v k.ú. Nová Baňa na akciu " Banské múzeum" v cene dohodou v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 27.3.2019 v termíne do 30.4.2014

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, IČO: 00157716
27.3.2019
11/1900056

Objednávame si u Vás časomieru a súvisiace služby (registráciu, spracovanie výsledkov ...) na 8. ročník bežeckého podujatia Tajchová osmička, ktorý sa uskutoční dňa 7..septembera 2019 podľa dohody.

Sport Timing Slovakia s.r.o., IČO: 44564040
27.3.2019
11/1900055

Objednávame si u Vás jednorazové nevratné čipy pre registrovaných účastníkov bežeckého podujatia Tajchová osmička vo všetkých kategóriách. Predbežne objednávame 500 ks, následne, v zmysle našej dohody, bude presný počet použítých čipov Vami vyfakturovaný po podujatí.

VIDEOCOM Štancel, s.r.o., IČO: 36485195
27.3.2019
11/1900054

Objednávame si u Vás vypracovanie statického posudku stropnej konštrukcie na akciu Kultúrne centrum - knižnica v cene dohodou - 600 eur v termíne do 15.4.2019.

Černaj Róbert, Ing. - statika stavieb, IČO: 52183572
25.3.2019
11/1900053

Na základe cp objednávam toner c224 žltý

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
22.3.2019
11/1900052

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok C KN parc. č. 968/2 v zmysle GP č. 12606103-1/2011 vypracovaného geodetom Jurajom Peniažkom dňa 3.2.2012, overeným dňa 10.2.2012 pod číslom 36/2012: Pozemok C KN parc. č. 968/2 - záhrada o výmere 459 m2, vytvorený z pozemku E KN parc. č. 5149/112 - ostatná plocha o celkovej výmere 14.868 m2, evidovaného na LV 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa v lokalite ul. Záhradná.

Hric Miroslav Ing.
21.3.2019
11/1900051

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok C KN parc. č. 433/4 v zmysle GP č. 10935479-20/19 vypracovaného geodetom Viliamom Struhárom dňa 15.3.2019, overeným dňa 19.3.2019 pod číslom G1-99/2019: Pozemok C KN parc. č. 433/4 - zastavaná plocha o výmere 60 m2, vytvorený z pozemku C KN parc. č. 433 - zastavaná plocha o celkovej výmere 376 m2, evidovaného na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa v lokalite ul. Moyzesova.

Hric Miroslav Ing.
21.3.2019
11/1900050

Na základe cp objednávam

Nbit s.r.o., IČO: 50165364
20.3.2019
11/1900049

Dell PC Optiplex 3060 Micro i5-8500T/4GB/128GB SSD/WiFi/HDMI/DP/W10P

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
18.3.2019
11/1900048

Objednávame si u Vás výmenu hadičiek a ventilov v sociálnych zariadeniach Kina Vatra.

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., IČO: 36644277
15.3.2019
11/1900047

Objednávame si su Vás opravu ryolitových obkladov, kamenných prvkov na ul. A. Kmeťa, ul. Osvety v rámci projektu "Rekonštrukcia chodníkov, spevnených plôch, úprava verejnej zelene v meste Nová Baňa" v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 12.3.2019 v rozsahu určenom na tvarmiestnej obhliadke dňa 3.3.2019.

Kilík Ondrej - Kameň - ART, IČO: 33330328
14.3.2019
11/1900046

Objednávame u Vás Kancelársky materiál

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
13.3.2019
11/1900045

Objednávame si u Vás občerstvenie na festival divadiel Melekova divadelná Nová Baňa v dňoch 18. - 22. 3. 2019 nasledovne: 18. 3. 2019 (pondelok) obložené chlebíky v počte 63 ks do 14:00 hod, 19. 3. 2019 (utorok) obložené bagety v počte 56 ks do 10:00 hod., 19. 3. 2019 (utorok) obožené chlebíky v počte 72 ks do 14:00 hod., 20. 3. 2019 (streda) obložené chlebíky v počte 69 ks do 14:00 hod., 21. 3. 2019 (štvrtok) obložené chlebíky v počte 69 ks do 14:00 hod. a 22. 3. 2019 (piatok) obložené chlebíky v počte 78 ks do 14:00 hod.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČO: 37956124
12.3.2019
11/1900044

Objednávame si u Vás veľkoplošnú LED obrazovku s príslušenstvom (kamera, notebook), bezpečnou prevádzkou, technickým zabezpečením, montážou (inštaláciou) a demontážou na podujatie 28. ročník Novobanský jarmok v dňoch 27. - 28. 9. 2019 v dohodnutom čase.

DV AUDIO Pro s.r.o., IČO: 50054201
12.3.2019
11/1900043

Objednávame si u Vás vypracovanie a schválenie programu odpadového hospodárstva pre mesto Nová Baňa.

Odpadový hospodár s.r.o., IČO: 46708740
8.3.2019
11/1900042

Objednávame si u Vás nasledovné turistické známky:

Rusnák Ernest Ing., IČO: 34804889
8.3.2019
Strana:1234Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881