en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:123456...12
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
11/1900210

Objednávame si u vás interiérové vybavenie do mestskej knižnice v zmysle eshop objednávky zo dňa 27.8.2019.

CEIBA spol. s r.o., IČO: 36548090
30.8.2019
11/1900209

Objednávame si u Vás urbanistickú štúdiu športovo rekreačného areálu s plavárňou v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 29.7.2019 v cene 2000 eur vrátane DPH v termíne do 30.9.2019.

BP Studio s.r.o., IČO: 50307959
28.8.2019
11/1900208

Objednávame si u Vás dodávku umelého trávnika PLAY MAT vrátane pokládky v MŠ elokované pracovisko Štúrova v zmysle cenovej ponuky č. 1982 zo dňa 28.8.2019 v cene 1560,52 eur vrátane DPH v termíne do 16.9.2019.

KOBASEAL, s.r.o., IČO: 36802603
28.8.2019
11/1900207

Objednávame si u Vás zameranie tribúny futbalového štadióna a vypracovanie rozpočtu na projekt "Modernizácia futbalovej infraštruktúry pre Mestský futbalový klub Nová Baňa v termíne do 5.9.2019 v cene 78,- eur vrátane DPH.

UNISTAV NB s.r.o., IČO: 36820156
28.8.2019
11/1900206

Objednávame si u Vás zameranie strechy zázemia futbalového štadióna a vypracovanie rozpočtu na projekt "Modernizácia futbalovej infraštruktúry pre Mestský futbalový klub Nová Baňa v termíne do 5.9.2019 v cene 120 eur vrátane DPH.

UNISTAV NB s.r.o., IČO: 36820156
28.8.2019
11/1900205

Objednávame si u vás prepravu 8 osôb dňa 29.08.2019 z Novej Bane do Banskej Bystrice a späť. Odchod účastníkov prepravy je plánovaný dňa 29.8.2019 o 8,45 hod z Námestia sv. Alžbety v Novej Bani. Kontakt na organizáctora je 0905 436 381.

Bóna Pavol, osobná a nákl. doprava , IČO: 42005884
28.8.2019
11/1900204

Objednávame si u Vás zemné práce po archeologickom výskume na akciu "Banské múzeum" v termíne do 31.8.2019.

ŠIBAL, s.r.o., IČO: 47205938
27.8.2019
11/1900203

Objednávame si u Vás vyhotovenie projektovej dokumentácie vodovodnej prípojky NN a žumpy pre objekt Zvonička.

PROJEKT ATELIÉR NB, s.r.o., IČO: 45536813
27.8.2019
11/1900202

Objednávame si u Vás terénny archeologický výskum formou zisťovacej sondáže a plošného výskumu na pozemku KN C parc. č. 553 v k.ú. Nová Baňa a ich vyhodnotenie na akciu " Banské múzeum" II.etapa v cene dohodou v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 9.8.2019 v termíne do 30.11.2019.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, IČO: 00157716
27.8.2019
11/1900201

Objednávame si u Vás dodanie a montáž plynovej smažiacej panvice 120L BR120-912G/N v objekte ZŠ J. Zemana v Novej Bani

RM Gatro-JAZ s.r.o., IČO: 34153004
22.8.2019
11/1900200

Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na rozvádzači merania RE pre krátkodobý odber- Jarmok 2019

Škvarka Ján, ELEKTRO-MUSIC, IČO: 14211734
14.8.2019
11/1900199

Objednávame si u Vás tovar na predaj v IC - pohľadnice Nová Baňa.

Ďatková Silvia - foto-grafika, IČO: 37426290
14.8.2019
11/1900198

Objednávame si u Vás tovar na predaj v IC - drevené magnetky.

Gothoom productions, s.r.o., IČO: 46787364
14.8.2019
11/1900197

Objednávame u Vás Kancelársky materiál

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
14.8.2019
11/1900196

Objednávame si u Vás statické posúdenie súčasného stavu stavebnej jamy na pozemku KNC parc. č. 491/5 v k.u. Nová Baňa a návrh riešenia statického zabezpečenia výkopu na menovanom stavebnom pozemku - z dôvodu vážneho ohrozenia (zosuvu) susedných nehnuteľností.

BB Projekt s.r.o., IČO: 44694547
13.8.2019
11/1900195

Objednávame si u Vás dodanie a inštaláciu smažiacej plynovej panvy BR120-912G/N na základe cenovej ponuky z 8.8.2019.

RM Gatro-JAZ s.r.o., IČO: 34153004
13.8.2019
11/1900194

Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu na zameranie časti pozemku C KN parc.č. 4772/1 - ostatná plocha o celkovej výmere 8.936 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odorom na LV č. 5911. Novovytvorený pozemok bude mestom Nová Baňa oplotený a zverený do správy Technickým službám mesta Nová Baňa.

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
13.8.2019
11/1900193

Objednávame si u Vás výrobu a montáž oceľovej kontštrukcie - zosilnenie stropu v m.č. 102 na akciu "Kultúrne centrum Nová Baňa" v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 12.8.2019 v termíne do 30.8.2019 v cene 2 506 eur vrátane DPH.

ZUS Servis s.r.o., IČO: 36662780
12.8.2019
11/1900192

Objednávame u Vás Kancelársky materiál

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
12.8.2019
11/1900191

Objednávame si u Vás terénny archeologický výskum formou zisťovacej sondáže a plošného výskumu na pozemku KN C parc. č. 553 v k.ú. Nová Baňa a ich vyhodnotenie na akciu " Banské múzeum" v cene dohodou v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 9.8.2019 v termíne do 30.8.2019.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, IČO: 00157716
9.8.2019
Strana:123456...12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881