en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:123456789...12
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
11/1900150

Objednávame si u Vás dopravné služby pre 29 detí počas letného táboru v rámci projektu "Spoznaj svoj kraj" v termíne od 1.7. do 4.7.2019

Štrba Pavol, Ing. - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA, IČO: 46379053
27.6.2019
11/1900149

Objednávame si u Vás vecné ceny - šiltovky pre 23 detí počas letného táboru v dňoch 5.8.-9.8.2019 v rámci projektu "Výletovanie"

Sketch, s.r.o., IČO: 47024071
26.6.2019
11/1900148

Objednávame si u Vás vecné ceny - šiltovky pre 24 detí počas letného táboru v dňoch 22.7.-26.7.2019 v rámci projektu "Rozprávkový tábor"

Sketch, s.r.o., IČO: 47024071
26.6.2019
11/1900147

Objednávame si u Vás vecné ceny - šiltovky pre 20 detí počas letného táboru v dňoch 15.7.-19.7.2019 v rámci projektu "Športový tábor"

Sketch, s.r.o., IČO: 47024071
26.6.2019
11/1900146

Objednávame si u Vás vecné ceny - šiltovky pre 20 detí počas letného táboru v dňoch 8.7.-12.7.2019 v rámci projektu "Remeselný tábor"

Sketch, s.r.o., IČO: 47024071
26.6.2019
11/1900145

Objednávame si u Vás dopravné služby na kúpalisko Vyhne pre 20 detí počas letného táboru dňa 11.7.2019 v rámci projektu "Remeselný tábor"

Tabernaus Anton - TABO, IČO: 33992045
26.6.2019
11/1900144

Objednávame si u Vás dopravné služby pre 20 detí počas letného táboru dňa 9.7.2019 v rámci projektu "Remeselný tábor"

Štrba Pavol, Ing. - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA, IČO: 46379053
26.6.2019
11/1900143

Objednávame si u Vás stravovanie pre 20 detí počas letného táboru v dňoch 8.7.-12.7.2019 v rámci projektu "Remeselný tábor"

Lachký Ivan, IČO: 34773452
26.6.2019
11/1900142

Objednávame si u Vás 7 párov Dámska poltopánka s prackou - obaľovaný podpätok, obj.č. 901767 pre členky FSk Vinička.

Šmida Cyril, Ing., IČO: 37116894
26.6.2019
11/1900141

Objednávka prostredníctvom internetu viď príloha

MOB Interier s.r.o., IČO: 44948271
26.6.2019
11/1900140

Objednávame si u Vás DVD nosič s filmom "Z Paríža do Paríža", na deň verejného premietania dňa 28. 07. 2019 v amfiteátri Tajch v Novej Bani, v dohodnutej cene 60,00 Eur s DPH. Vstupné na videoprojekciu je zdarma.

CinemArt s.r.o., IČO: 50071254
25.6.2019
11/1900139

Objednávame si u Vás inštaláciu servisovanej klimatizácie v objekte MsÚ-učtáreň.

COLLER KLÍMA s.r.o., IČO: 35912936
25.6.2019
11/1900138

Objednávame si u Vás zhotovenie Projektovej dokumentácie rekonštrukcie vykurovania v KD Štále ku ohláseniu drobnej stavby.

M : projekcia s.r.o., IČO: 50217755
25.6.2019
11/1900137

Objednávam na základe cp: Intel Compute Stick STK1AW32SC + GENIUS klávesnice s myší Slimstar 8006

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
25.6.2019
11/1900136

V zmysle dohody u Vás objednávame smerové informačné tabule 3x k Starohutianskemu vodopádu a 2 x k Rozhľadni Háj, s rozmermi 1000x400mm a 900 x 360 mm + kovová konštrukcia na uchytenie

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
24.6.2019
11/1900135

Objednávame si u Vás vyúčtovanie uplatnených poukážok na nákup tovaru v hodnote 25,00 eur, ktoré boli venované najúspešnejším športovcom pri príležitosti "Vyhlásenia najúspešnejších športovcov, trénerov a funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2018". Celkom bolo odovzdaných 8 ks poukážok, s platnosťou poukážky do 31. 8. 2019.

Gajdošová Bohuslava Mgr. - SNOW FOR FUN , IČO: 41375670
24.6.2019
11/1900134

Objednávame si u Vás vyhotovenie bannera Kultúrne leto 2019 v rozmere 3,70 m x 1,10 m.

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
20.6.2019
11/1900133

Objednávame si u vás e-kasu s príslušenstvom do Informačného centra mesta Nová Baňa

Escomp
19.6.2019
11/1900132

Obejdnávame si u Vás prieskum trhu, určenie predpokladanej hodnoty zákazky - poradenské služby pri spracovaní žiadosti o NFP na projekt: pod názvom: „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa“ pod názvom: „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa“ v cene dohodou 238,80 eur.

Slovenské centrum obstarávania o.z., IČO: 42260515
19.6.2019
11/1900131

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na novovytvorený pozemok C KN parc. č. 969/3 - zastavaná plocha o celkovej výmere 130 m2, v zmysle GP č. 12606103-34/2019 vpracovaného geodetom Jurajom Peniažkom - Geoslužba, dňa 27.05.2019, overeného dňa 03.06.2019 pod číslom G1-201/2019 a to: diel 1 o výmere 113 m 2 vytvorený z pozemku E KN parc. č. 5149/112 - ostatná plocha o celkovej výmere 14.868 m2, evidovaného na LV č. 6123 a diel 2 o výmere 17 m2 vytvorený z pozemku C KN parc. č. 1091 - zastavaná plocha o celkovej výmere 1.354 m2 evidovaného na LV č. 3853.

Hric Miroslav Ing.
19.6.2019
Strana:123456789...12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881