en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345678...15
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
7/1500228

Objednávame u Vás hygienické výrobky podľa prílohy

Lynne SK, s.r.o., IČO: 36642681
5.10.2015
7/1500227

Objednávame si u Vás revíziu komína v kine Vatra Nová Baňa, ul. Osvety 9/13, v kultúrnom dome v Novej Bani, časť Bukovina a v budove Mestskej knižnici, ul. Andreja Kmeťa 11. Fakturovať jednotlivo po objektoch.

Tužinský Jozef, Kominárstvo Tužinský , IČO: 22680632
2.10.2015
7/1500226

Objednávame si u Vás revíziu bezpečnostného zariadenia v kine Vatra Nová Baňa a v Osvete.

Budinský Ján, EZS - SERVIS Budinský, Montáž a serv, IČO: 14209314
2.10.2015
7/1500225

Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a zavedenie kotla do prevádzky v objekte M.R.Štefánika

Garaj Vladimír - PLYNMONT SERVIS, IČO: 34771964
2.10.2015
7/1500224

Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a zapojenie kotla v objekte mestskej knižnice.

Garaj Vladimír - PLYNMONT SERVIS, IČO: 34771964
2.10.2015
7/1500223

Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a zapojenie kotlov v objekte kina Vatra.

Garaj Vladimír - PLYNMONT SERVIS, IČO: 34771964
2.10.2015
7/1500222

Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu na posunutie elektrického stĺpu a osvetlenia historickej budovi zvonice na Zvoničke. Súčasťou bude výkaz výmer a podrobný rozpočet.

Úškrt Miloš, Ing. - REaPRO, IČO: 37149717
2.10.2015
7/1500221

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemky, ktoré boli nájomnou zmluvou č. 2/2011 zo dňa 15.7.2011 prenajaté Hokejovému klubu Nová Baňa na vybudovanie "Športového areálu" pozemok C KN parc. č. 4901/8 - zastavané plochy a nádvoria o v ýmere 120 m2, pozemky vytvorené z C KN parc. č. 6245/2 - ostatné plochy o výmere 2048 m2: C KN parc. č. 6245/2 - ostatné plochy o výmere 1109 m2, C KN parc. č. 6245/4 - ostatná plocha o výmere 836 m2, C KN parc. č. 6245/5 - zastavaná plocha o výmere 103

Jančeková Katarína, Ing.
1.10.2015
7/1500220

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok C KN parc. č. 1413/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, vedený OÚ v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa

Hric Miroslav Ing.
1.10.2015
7/1500219

Objednávka nábytku - vstavaná skriňa na mieru do DSC Lipa, podľa cenovej ponuky zo dňa 21.09.2015. Pozn. bez komody.

Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o., IČO: 36051357
30.9.2015
7/1500218

Objednávame si u Vás hudobnú produkciu HS IDEÁL pri príležitosti Mesiaca úcty k starším na deň 06. 11. 2015 /piatok/ so začiatkom o 16.00 hod. Tanečná zábava sa uskutoční v Centre voľného času v Novej Bani.

Blaho Tibor, IČO: 10930281
28.9.2015
7/1500217

Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a zapojenie kotlov do chodu v objektoch Bernolákova 3 (2ks), Školská 25, Kalvárska 37.

Garaj Vladimír - PLYNMONT SERVIS, IČO: 34771964
28.9.2015
7/1500216

Objednávame si u Vás občerstvenie - zemiakové pagáče, na pracovné rokovanie mestského zastupiteľstva, konaného dňa 30.09.2015. Pagáče žiadame doručiť najneskôr o 14,00 hod. na Mestský úrad v Novej Bani.

Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889
28.9.2015
7/1500215

Objednávame si u Vás vypracovanie štúdie projektu "Chodník ZUŠ Nová Baňa" podľa zadania a v rozsahu a v cene v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 13.7.2015 v termíne do 15.12.2015, 6 paré.

Dipera spol. s r.o., IČO: 36709654
24.9.2015
7/1500214

Objednávame si u vás knihy podľa vlastného výberu

Čabiňaková Nadežda - PORTÁL SLOVAKIA, IČO: 35463066
20.9.2015
7/1500213

Objednávame si u Vás banner na Novobanský jarmok podľa dohody v rozmeroch 80x200 cm

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
23.9.2015
7/1500212

Objednávame si u Vás opravu kovania na vstupných dverách do objektu na Bernolákovej 3 (Záchranná a dopravná zdravotnícka služba)

PAKET SK s.r.o., IČO: 45983411
22.9.2015
7/1500211

Objednávame si u Vás prepravu 8 členov FSk Vinička na vystúpenie v rámci slávnostného programu jubilujúcich súborov v Dome kultúry v Kozárovciach v nedeľu 4. 10. 2015 nasledovne: 13.00 p. Šimoneková - Tajch a ostatní členovia po ceste do kina Vatra, z kin a Vatra do Kozároviec /Dom kultúry/ a späť. Čas odchodu z Kozároviec cca o 18.00 hod.

Bóna Pavol, osobná a nákl. doprava , IČO: 42005884
22.9.2015
7/1500210

Objednávame si u Vás program z Vašej ponuky nasledovne: Modelovanie balónov - Jaroslav Seman /hodinový program/ - 25. 9. 2015 v čase od 15.30 - 16.30 hod. - 26. 9. 2015 v čase od 13.00 - 14.00 hod. v celkovej cene vrátane dopravy 247,00 EUR vrátane DPH . Cirkus jedného klauna /hodinové vystúpenieú - 26. 9. 2015 v čase od 14.30 - 15.30 hod. v celkovej cene vrátane dopravy 199,00 EUR vrátane DPH.

ShowPortal s.r.o., IČO: 47455993
21.9.2015
7/1500209

Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku na el. inštalácii a el. spotrebičoch v ubytovacom zariadení IC.

Škvarka Ján, ELEKTRO-MUSIC, IČO: 14211734
18.9.2015
Strana:12345678...15Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800