en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:123456789...15
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
7/1500208

Objednávame si u Vás na základe zmluvy č.Z2015237 dodanie xeroxu

KIZZE D&S s.r.o., IČO: 46079777
18.9.2015
7/1500207

Objednávame u Vás : TONER Q2612A-R

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
18.9.2015
7/1500206

Objednávame si knihy podľa vlastného výberu.

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,, IČO: 31333176
17.9.2015
7/1500205

Na základe CP objednávam

Forgáč Peter, nbit, IČO: 245651353
17.9.2015
7/1500204

Objednávam na záklace cp

Forgáč Peter, nbit, IČO: 245651353
17.9.2015
7/1500203

Objednávame si u vás knihy podľa vlstného výberu

Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., IČO: 17311462
16.9.2015
7/1500202

Nákup kníh podľa vlastného výberu

Albatros Media Slovakia s.r.o., IČO: 46106596
16.9.2015
7/1500201

objedenávame si u Vás samolepky na plagát A2 podľa dohody

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
11.9.2015
7/1500200

Obejdnávame si u Vás vypracovanie PD - 8 paré vrátane teplotechnikcého posudku a vizualizácie, rozpočet a výkaz výmer na projekt Zateplenie Domu služieb Nová Baňa v cene dohodou 4.800 € vrátane DPH.

COBRA BAUART s.r.o., IČO: 44413301
10.9.2015
7/1500199

Objednávame u Vás stravné lístky v počte 1000 ks po 3,20 €

Le Cheque Dejeuner, s.r.o., IČO: 31396674
9.9.2015
7/1500198

Xerox 3100 (repas), kompatibilný toner vyššej triedy s čipovou kartou : 50,38€

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
9.9.2015
7/1500197

Objednávame si u Vás banner na Novobanský jarmok podľa odsúhlaseného návrhu.

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
7.9.2015
7/1500196

Objednávame si u Vás tlač plagátov A2 s kultúrnym programom na Novobanský jarmok podľa podkladov.

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
7.9.2015
7/1500195

Objednávame si u Vás tlač plagátov A2 na Novobanský jarmok podľa podkladov.

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
7.9.2015
7/1500194

Objednávame si u Vás hosťovanie na web stránke www.zvonicka.sk v období od 11.9.2015 do 10.9.2016

Websupport, IČO: 36421928
4.9.2015
7/1500193

Objednávame si u Vás nasledovný tovar na predaj v IC:

Komová Ivana, Ing. - KOMAS, IČO: 22680098
3.9.2015
7/1500192

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok C KN parc. č. 1807/6 - zastavaná plocha o výmere 83 m2, C KN parc. č. 1807/7 - zastavaná plocha o výmere 10 m2 a C KN parc. č. 1807/8 - zastavaná plocha o výmere 10 m2 vytvorené z pozemkov: 1807/1 a 1807/2 GP č. 10935479-206/14 vypracovaného geodetom Viliamom Struhárom, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 a LV č. 4572, v k.ú. Nová Baňs, lokalita: Tajch.

Hric Miroslav Ing.
2.9.2015
7/1500191

Objednávame si u Vás revíziu, odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia - dočasná el. prípojka NN, merací rozvádzač RE pri príležitosti konania NBJ.

Tužinský Anton - TEMP, IČO: 30175283
21.8.2015
7/1500190

Objednávame si u Vás občerstvenie - zemiakové pagáče, na pracovné rokovanie mestského zastupiteľstva, konaného dňa 26.08.2015. Pagáče žiadame doručiť najneskôr o 14,00 hod. na Mestský úrad v Novej Bani.

Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889
21.8.2015
7/1500189

Objednávame si u Vás maľovanie na tvár na XXIV. ročníku Novobanského jarmoku dňa 26. 09. 2015 v čase od 12.30 hod. - 13.30 hod. a od 15.00 hod. - 17.00 hod. na Námestí slobody v Novej Bani.

Dušan Ivan - ART ARTIST, IČO: 34991328
20.8.2015
Strana:123456789...15Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800