en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:123
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
12/2000051

Objednávame si u Vás čistenie komína, dymovodu na komíne v objekte A. Kmeťa 11 v Novej Bani.

Hudec Štefan - KOMINÁRSTVO, IČO: 11927232
100.00 €21.2.2020
12/2000050

Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu z pozemku E KN parc. č. 1899/3 - orná pôda o celkovej výmere 5.600 m2, vedeného OÚ Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 8379, v k.ú. Nová Baňa a to sutkové zameranie príjazdovej cesty k rodinným domom. GP je potrebné vypracovať k predrokovanej bezodplatnej zámennej zmluve, ktorá sa bude schvaľovať v MsZ.

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
200.00 €21.2.2020
12/2000049

Objednávame stravné lístky - jedálny kupón v počte 1000 ks po 4 €

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
4000.00 €6.2.2020
12/2000048

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok v zmysle GP č. 12606103-2/2020 vypracovaného geodetom Jurajom Peniažkom dňa 26.01.2020, overeného dňa 31.01.2020 pod číslom G1-45/2020. Novovytvorený pozemok C KN parc. č. 4942/5 - zastavaná plocha o výmere 60 m2 vytvorený z pozemku E KN parc. č. 4536/1 - trvalý trávny porast o celkovej výmere 3.514 m2 evidovaného na LV č. 3853. V zmysle platného územného plánu mesta predmetný pozemok nie je riešený, zachováva si pôvodnú funkciu.

Hric Miroslav Ing.
130.00 €21.2.2020
12/2000047

Objednávame u Vás vypracovanie geometrického plánu vetracích šácht pre vyňatie z lesného fondu na akciu "Banský náučný chodník" v cene dohodou 160,00 vrátane DPH v termíne do 27.2.2020.

Struhár Viliam, geodet , IČO: 10935479
160.00 €20.2.2020
12/2000046

Objednávame si u Vás opravu dvojkírlových dvetí v budove A.Kemťa 11 v Novej Bani. Oprava bude pozostávať z výmeny a osadenia 5 ks sklených výplní.

Šniagerová Martina - SKLENÁRSTVO-RÁMOVANIE-PATRIK, IČO: 44704691
60.00 €20.2.2020
12/2000045

Objednávame si u Vás PBS na objet nachádzajúci sa na adrese A. Kmeťa 602/11, Nová Baňa pre účely zmeny užívania stavby a vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavby.

Tatarkovičová Dana Ing. - IDOS Ateliér , IČO: 40536467
200.00 €13.2.2020
12/2000044

Objednávame kancelársky materiál

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
167.40 €12.2.2020
12/2000043

Na základe cp objednávam

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
1198.53 €12.2.2020
12/2000042

Objednávame si u vás tabuľu s označením"Pozor šmýka sa!"

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
24.00 €12.2.2020
12/2000041

Objednávame si u Vás dodávku náhradného veka a zámku s poistkou ku kompostéru COMP H2 - 2 ks v cene spolu 66,00 eur vrátane dopravy v zmysle cenovej ponuky č. 215/20 zo dňa 5.2.2020 v termíne do 21.2.2020, miesto dodania Mestský úrad, Námestie slobody 1, Nová Baňa.

MEVA-SK s.r.o., IČO: 31681051
66.00 €11.2.2020
12/2000040

Objednávame si u vás knihy podľa vlastného výberu

IKAR, a.s., IČO: 00678856
350.41 €7.2.2020
12/2000039

V zmysle dohody si u Vás objednávame: 2ks Informačná tabuľa - oprava (ubytovacie zariadenie), 1 ks tlač a polep dverí ( otváracie hodiny Informačné centrum) v sume 20 EUR s DPH.

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
20.00 €5.2.2020
12/2000038

Revízia alarmu

ESZ-SERVIS Budinský
80.00 €5.2.2020
12/2000037

Na základe cp objednávam tonery pre HB c364

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
262.20 €3.2.2020
12/2000036

Objednávka interiérového zariadenia do ubytovacieho zariadenia ( hotelová prísteľka , rozmer 80x200)

HRD Slovakia s.r.o., IČO: 46611045
156.00 €31.1.2020
12/2000035

Objednávame u Vás stavebné práce,maľovanie v objekte nachadzajúceho sa na adrese A.Kmeťa 602 v Novej Bani v súlade s CP.

Šopa s.r.o., IČO: 52247066
4995.82 €30.1.2020
12/2000034

Objednávame si u Vás revíziu javiskového osvetlenia a javiskových ťahov a následné odstránenie zistených porevíznych závad v priestoroch kina VATRA, Osvety 13/9 v Novej Bani. Cena za revíziu javiskového osvetlenia a javiskových ťahov je v sume 800,00 Eur, cenu za odstránenie zistených závad nie je možné vopred stanoviť.

Novák Miroslav - REZ , IČO: 10872311
800.00 €29.1.2020
12/2000033

Objednávame si u Vás intriérové zariadenie

IDEA Nábytok, s.r.o., IČO: 46598618
354.00 €29.1.2020
12/2000032

Objednávam 10xJablotron rfid

ESZ-SERVIS Budinský
31.00 €29.1.2020
Strana:123Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800