en
Neprehliadnite


Zmluvy mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345678
Číslo zmluvydocidIntPredmet zmluvyZmluvná stranaIČOZverejnenéPrevziať
217/2021217Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 09/Sp/2021HydroGEP s.r.o. Sliač4514077822.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
216/2021216Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávaniaJUDr. Peter Vachan, advokát s.r.o. Žilina4744509221.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
215/2021215Nájomná zmluva č. 19/2021/PPavel Talár, Orovnica3477291021.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
214/2021214Dohoda o skončení nájmu Nájomnej zmluvy č. 19/2003/PEmil Pavelka, Nová Baňa3399520621.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
213/2021213Kúpna zmluva 15/p/2021Patrik Kováčik, Nová Baňa20.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
212/2021212Kúpna zmluva 16/p/2021Adam Konečný a Ondrej Konečný, Nová Baňa20.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
211/2021211Kúpna zmluva 14/p/2021Mgr. Branislav Bratko a Mgr. Zuzana Bratková, Nová Baňa20.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
210/2021210Zmluva o zriadení vecného bremena č. 17/2021Ing. Juraj Tužinský, Nová Baňa20.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
209/2021209Kúpna zmluva 5/p/2021Marian Trnka a Adriana Trnková, Nová Baňa18.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
208/2021208Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 4/1996Jozefína Šuhajdová, Nová Baňa18.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
207/2021207Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 04/Sp/2021 "Rekonštrukcia strechy budovy ZUŠ v Novej Bani"HIMBUILDING, s.r.o. Tekovské Lužany47758997015.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
206/2021206Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. zmluvy VS 202109Mgr. Ľubica Marčeková, Sklené3323194014.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
205/2021205Hromadná licenčná zmluva č. VP/21/00179/006SOZA, Bratislava0017845414.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
204/2021204Kúpna zmluva 13/p/2021Jaroslav Struhár a Mária Struhárová, Nová Baňa13.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
203/2021203Memorandum o spolupráciStredoslovenská distribučná, a.s. Žilina3644215111.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
202/2021202Zmluva o poskytovaní služieb č. SZ/NBANA/2021/01Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX, Banská Bystrica4118142511.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
201/2021201Zmluva o zriadení vecného bremena č. 11/2021Jaroslav Víglaský, Orovnica11.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
200/2021200Kúpna zmluva 10/p/2021Emília Hrnčiarová a Ivan Hrnčiar, Nová Baňa11.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
199/2021199Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/Sp/2021 "Rekonštrukcia strechy budovy ZUŠ v Novej Bani"HIMBUILDING, s.r.o. Tekovské Lužany4775899708.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
198/2021198Kúpna zmluva 9/p/2021Ing. Ján Letko a PaedDr. Jana Letková, Nová Baňa7.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
197/2021197Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 74/6/2021Gardenko s.r.o. Nová Baňa447241366.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
196/2021196Kúpna zmluva 7/p/2021Ľubomír Bakoš a Alena Bakošová, Nová Baňa6.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
195/2021195Kúpna zmluva 4/p/2021Ing. Peter Mikuláš, Nová Baňa6.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
194/2021194Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych právMUDr. Jolana Holá, Nová Baňa6.10.2021Prevziať zmluvu (PDF)
193/2021193Zmluva o dielo č. 011/So/2021 "Rekonštrukcia Radničného parku v Novej Bani - stavebné úpravy"REKOSTAV ss-vp s.r.o. Žarnovica4539072029.09.2021Prevziať zmluvu (PDF)
192/2021192Zmluva o finančnom lízingu č. 9002265 s PoistenímSlovenská sporiteľňa a.s. Bratislava0015165328.09.2021Prevziať zmluvu (PDF)
191/2021191Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme vitríny zo dňa 24.2.1995Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Nová Baňa00698172003427.09.2021Prevziať zmluvu (PDF)
190/2021190Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráciOO CR Región GRON, Žarnovica4230448227.09.2021Prevziať zmluvu (PDF)
189/2021189Zmluva o spolupráci a poradenstve-vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného FP na podporu udržateľnosti a odolnosti kul.inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19AAA - Agency 4 Academy, s.r.o. Nitra5064682624.09.2021Prevziať zmluvu (PDF)
188/2021188Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme vitríny zo dňa 20.3.1995Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Nová Baňa0017820924.09.2021Prevziať zmluvu (PDF)Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800