en
Neprehliadnite


Zmluvy mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:123456
Číslo zmluvydocidIntPredmet zmluvyZmluvná stranaIČOZverejnenéPrevziať
164/2020164Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanieBONTONFILM a.s. Bratislava360068586.08.2020Prevziať zmluvu (PDF)
163/2020163Protokol č. 00688/2020-OV-0250061/20-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcíSlovenský pozemkový fond, Bratislava20210070215.08.2020Prevziať zmluvu (PDF)
162/2020162Zmluva o spolupráciOZ Lyžiari mesta Nová Baňa379538695.08.2020Prevziať zmluvu (PDF)
161/2020161Hromadná licenčná zmluvaSOZA, Bratislava0017845431.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
160/2020160Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 15/2016Vilém Kurz, Nová Baňa31.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
159/2020159Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 48/6/2020Centrum finančného zdravia, o. z. Bratislava - Podunajské Biskupice5164690129.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
158/2020158Zmluva o Elektronickej službe Business24Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava0015165328.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
157/2020157Zmluva o účinkovaní č. 4/2020Oliver Polc,Hudobná skupina RETRO, Nová Baňa24.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
156/2020156Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMAELT Management Company Slovakia s.r.o., Bratislava50096277322.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
155/2020155Zmluva o účinkovaní č. 3/2020Tibor Blaho, Nová Baňa20.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
154/2020154Kúpna zmluva 13/p/2020Bc. Jana Krajčírová, Topoľčany, Erika Budinská, Nová Baňa a Ján Budinský, Bratislava10.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
153/2020153Záložná zmluva č. 600/119/2020 "KBV Hrádza - Bytový dom A2 Nová Baňa"Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava3174954210.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
152/2020152Zmluva o zriadení vecného bremena _Nová Baňa - M.R.Štefánika - Posilnenie NNS"Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina3644215110.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
151/2020151Zmluva o úvere na "KBV Hrádza - Bytový dom A2 Nová Baňa"Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava317495428.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
150/2020150Kúpna zmluvaVladimír Raffaj, Nová Baňa8.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
149/2020149Zmluva o dodávke a odbere teplaMAGNA TEPLO a.s. Bratislava461892898.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
148/2020148Zmluva o dielo č. 04/SP/2020 na akciu:Elektro Kocian s.r.o., Borský Mikuláš477878818.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
147/2020147Zmluva o umeleckom výkone a udelení licencie na jeho použitieZdenka Švábeková, Bratislava7.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
146/2020146Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemkuVýskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava001568506.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
145/2020145Hromadná licenčná zmluva č. VP/20/00179/004SOZA, Bratislava001784543.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
144/2020144Dodatok č. 14 k zmluve na odoberanie odpadu za účelom jeho využitia alebo zneškodnenia zo dňa 28.12.2001 a jej dodatkomWaste transport, a. s. Bratislava3604622130.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
143/2020143Zmluva č. 2/2020/Nová Baňa o poskytovaní finančného príspevku pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi soc. službyOPATRÍME VÁS, n. o. , Prievidza5000186830.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
142/2020142Zmluva č. 1/2020/Nová Baňa o poskytovaní finančného príspevku pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi soc. službyOPATRÍME VÁS, n. o. , Prievidza5000186830.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
141/2020141Dodatok č. 2 k zmluve o užívaní pozemkov a spolupráci pri výstavbe a prevádzke medziskladu odpadu zo dňa 21.1.1999Waste transport, a. s. Bratislava3604622130.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
140/2020140Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 46/9/2015 a jej Dodatku č. 1a Dodatku č. 2 o nájme nebytových priestorovSupermarket s. r. o., Nová Baňa4591869424.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
139/2020139Zmluva o odpisovaní technického zhodnotenia budovy "Hájenka na Bukovine" nájomcomMestské lesy spol. s r. o., Nová Baňa3158818224.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
138/2020138Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 3/2018Mestské lesy spol. s r. o., Nová Baňa3158818224.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
137/2020137Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy KŽP-P04-SC441-2018-39/X452Ministerstvo ŽP SR, Bratislava4218181022.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
136/2020136Kúpna zmluva 8/p/2020Ing. Stanislav Florovič, Trnava17.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
135/2020135Zmluva o dielo č. 1/Še/2020 "Osvetlenie hracej plochy v areáli futbalového štadióna"Elektro Kocian s.r.o., Borský Mikuláš4778788115.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800