en
Neprehliadnite


Zmluvy mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...9
Číslo zmluvydocidIntPredmet zmluvyZmluvná stranaIČOZverejnenéPrevziať
259/2019259Zmluva o napojení na čističku odpadových vôd - Nová Baňa, Tajch č. 3/2019/TajchIgor Moško, Nová Baňa14.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
258/2019258Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2019Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, Žarnovica0032111714.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
257/2019257Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2019Josef Dřevo s.r.o., Bratislava5078585114.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
256/2019256Kúpna zmluva 18/p/2019Ing. Milan Škvarka, Nová Baňa14.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
255/2019255Zmluva o zriadení vecného bremena č. 10/2019Ing. Milan Škvarka, Nová Baňa14.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
254/2019254Zmluva o dielo č. 8/MIN/2019 na akciu "Výmena vykurovania KD Štále"KB Services s.r.o.Dedinka5063739812.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
253/2019253Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2019OZ Divadlo MASKA, Zvolen378887737.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
252/2019252Zmluva o zriadení vecného bremena č. 11/2019Darina Tencerová, Nová Baňa7.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
251/2019251Kúpna zmluva 19/p/2019Darina Tencerová, Nová Baňa7.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
250/2019250Zmluva o dielo č. 9/MIN/2019 na akciu: "Stavebné práce - zmena vykurovania"Šopa s.r.o., Žarnovica522470667.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
249/2019249Nájomná zmluva č. 8/2019Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Nábrežná 94, Nová Baňa7.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
248/2019248Zmluva o zriadení vecného bremena č. 9/2019Ing. Peter Križan, Jelšovce31.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
247/2019247Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 10/2019ZŠ Jána Zemana, Nová Baňa3783187929.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
246/2019246Kúpna zmluva 17/p/2019Anton Kutaš, Žiar nad Hronom23.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
245/2019245Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1121200Energie2, a.s. OZ Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o. z.4611317722.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
244/2019244Rámcová zmluva o združenej dodávke a distribúcií el. energieEnergie2, a.s. Bratislava4611317722.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
243/2019243Darovacia zmluvaIng. Arch. Ľubor Hollý, Bratislava21.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
242/2019242Zmluva o dielo č. 6/2019 na akciu: Vodovodná prípojka ZvoničkaBINDA s.r.o., Nová Baňa4428557421.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
241/2019241Hromadná licenčná zmluva VP/19/00179/009SOZA, Bratislava17845417.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
240/2019240Zmluva o nájme zásobníka na skvapalnené uhľovodíkové plyny a o kúpe a predaji skvapalneného uhľovodíkového plynuPROBUGAS a.s., Bratislava4769542116.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
239/2019239Zmluva o dielo č. 7/MIN/2019Elektro Kocian s.r.o., Borský Mikuláš4778788116.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
238/2019238Príloha číslo 1 k Zmluve č. S0902201597ENVI-PAK, a.s. Bratislava3585801015.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
237/2019237Dodatok číslo 14 k zmluve o dodávke a odbere tepla číslo 191205/3STING-ITEC Slovakia, s.r.o. Nitra3410210815.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
236/2019236Dohoda o skončení nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. 5/1998Rudolf Foťko a manželka Margaréta, Nová Baňa15.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
235/2019235Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová BaňaCentrum voľného času, Nová Baňa3783390115.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
234/2019234Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava3581525610.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
233/2019233Zmluva o budúcej zmluveStredoslovenská distribučná, a.s. Žilina364421519.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
232/2019232Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 5/MIN/2019Šopa s.r.o., Žarnovica522470668.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
231/2019231Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová BaňaZákladná škola Jána Zemana, Nová Baňa378318798.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
230/2019230Číslo zmluvy 706201392 o dodávke vody z verejného vodovoduStredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica366440308.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
12345...9Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881