en
Neprehliadnite


Zverejnenie informácií

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov:

Ľuborím Bielik, Rudno nad Hronom

Pridané:
18.1.2017

MUDr. Jiří Lukačovič, Kysucké Nové Mesto

Pridané:
20.7.2016

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Pridané:
5.2.2016

Cortizo Slovakia, a.s., Železničný rad 29, 968 01 Nová Baňa

Pridané:
31.1.2014

Ludwig Lehmann, Töging am Inn, Heinrichstrasse 30, 845 13 Nemecko

Pridané:
27.3.2013

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001

Pridané:
18.3.2013

Ivan Zoliak a manž. Viera Zoliaková, rod. Solomková, trvalé bydlisko: Pod Sekvojou č. 1343/37, Nová Baňa

Pridané:
18.12.2012

Larysa Zvizdecká, trvalé bydlisko: Pod Sekvojou č. 1343/39, Nová Baňa

Pridané:
14.2.2012

Olga Tomeček, trvalé bydlisko: Pod Sekvojou č. 1343/39, Nová Baňa

Pridané:
14.2.2012

Ján Pajerský a Mária Pajerská, obaja trvale bytom: Potočná 403, Nová Baňa

Pridané:
14.2.2012

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001

Pridané:
14.2.2012Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881