sk

Panorama of town

Banners


ZMENA ODBEROVÉHO MIESTA! Plošné testovanie na COVID-19 základné informácie a usmernenie

ZMENA ODBEROVÉHO MIESTA! Plošné testovanie na COVID-19 základné informácie a usmernenie

Mesto Nová Baňa oznamuje, že podľa dostupných informácií organizátora celoplošného testovania obyvateľstva na Covid-19 ktorým sú Ozbrojené sily SR, bude testovanie v meste Nová Baňa realizované v dňoch 31.októbra (sobota) a 1.novembra (nedeľa) 2020 v 5 odberových miestach. Nebudeme určovať presný harmonogram. Odporúčame, aby ste využili odberové miesto k príslušnému volebnému okrsku. Ak sa práve v tom okamihu zhromaždí viac obyvateľov naraz, využite prosím ktorékoľvek najbližšie odberové miesto Informácie o aktuálnej situácii počas celoplošného testovania budeme zverejňovať v mestskom rozhlase, na webovej a facebookovej stránke mesta.

 

 

1 MEDIFORM, s.r.o. (areál bývalej nemocnice, Reštaurácia 112) Cintorínska č. 20 Volebný okrsok č. 1
2 Gymnázium Fr. Švantnera Bernolákova č.9 Volebný okrsok č. 2
3 Stredná odborná škola obchodu a služieb Osvety č.17 Volebný okrsok č. 3
4 Centrum voľného času Bernolákova č.30 Volebný okrsok č. 4
5 Budova MsÚ (býv. veterina) Bernolákova č.3 Volebný okrsok č. 5, 6

 

Všetky odberové miesta umožňujú vykonanie plošného testovania cez okno/ dvere. To znamená, že občania budú v exteriéri. Zdravotnícky a administratívny personál bude v interiéri.
Vstup do interiéru pre občanov nie je potrebný.

 

 

Vytvorenie odberových miest podľa volebných okrskov

pre celoplošné testovanie v meste Nová Baňa počas

31.10.2020 a 1.11.2020 v čase od 7:00 do 22:00 hod.


OKRSOK Č. 1

Odberové miesto: MEDIFORM, s.r.o., Cintorínska č. 20

Obyvatelia majúci trvalý pobyt na uliciach: A. Kmeťa, Bernolákova, Borošova, Cintorínska, Dodekova, Hviezdoslavova, Kalvárska, Kollárova, Krátka, Námestie slobody, Nemocničná, Osvety, Spojná, Šibeničný vrch, Švantnerova, Záhrbská

 

OKRSOK Č. 2

Odberové miesto: Gymnázium Fr. Švantnera, Bernolákova č. 9

Obyvatelia majúci trvalý pobyt na uliciach: Banícka, Brezová, Čierny lúh, Hájles, Hájska, Kamenárska, Májová, Mariánska, Moyzesova, Nálepkova, Odbojárska, Partizánska, Pod Gupňou, Pod Zvoničkou, Sládkovičova, Štúrova, Švermova, Vodárenská, Vršky

 

OKRSOK Č. 3

Odberové miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č.17

Obyvatelia majúci trvalý pobyt na uliciach: Bôrina, Dlhá lúka, Horná, Hornozemská cesta, Hrádza, Kútovská cesta, Laznícka cesta, Legionárska, Mieru, M. R. Štefánika, Nad Hrádzou, Podhorská, Pod Hrádzou, Pod sekvojou, Poľná cesta, Robotnícka, Sedlova cesta, Slnečná, Spodná, Starohutská, Štefankova cesta, Viničná cesta, Záhradná

 

OKRSOK Č. 4

Odberové miesto: Centrum voľného času, Bernolákova č.30
Obyvatelia majúci trvalý pobyt na uliciach: Nábrežná, Školská, Železničný rad

 

OKRSOK Č. 5 A 6

Odberové miesto: Budova MsÚ (býv. veterina), Bernolákova č.3

Obyvatelia majúci trvalý pobyt na uliciach: Bukovina, Chotár, Stará Huta, Bačova cesta, Bexápel, Feriancov rígeľ, Hrabcova cesta, Kolibská cesta, Kozákova dolina, Lietajova cesta, Matiašova cesta, Pelúchova cesta, Poliačikova cesta, Potočná cesta, Prírodná, Rekreačná cesta, Sadovnícka cesta, Slameníkova cesta, Tajch
Odberové miesta sú schválené Ozbrojenými silami SR a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom Žiar nad Hronom.

 

Celoplošné testovanie sa uskutoční

v sobotu a nedeľu

Celoplošné testovanie sa podľa najnovších pokynov uskutoční v sobotu 31. októbra 2020 a v nedeľu 1. novembra 2020. V pondelok o tom rozhodol Ústredný krízový štáb SR. Mesto Nová Baňa momentálne zabezpečuje dezinfekčné pomôcky, dezinfekčné prostriedky a ďalšie veci, ktoré sú potrebné pre administratívne záležitosti. Dobrovoľníci sa naďalej môžu hlásiť prostredníctvom nižšie uvedeného formulára a prostredníctvom emailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ďakujeme aj miestnym podnikateľom a členom Mestskej poľovnej spoločnosti, ktorí sa snažia pomôcť aj materiálnymi vecami a občerstvením pre dobrovoľníkov..

V meste Nová Baňa je zriadených 5 testovacích staníc. Možnosť mobilného testovania v našom meste nebude možná, aj napriek tomu, že o to primátor Novej Bane požiadal, táto možnosť bola mestu zamietnutá. Pevne veríme, že spoločnými silami a aj so spoluprácou občanov sa nám podarí bezproblémovo zvládnuť pretestovať čo najviac obyvateľov.

Chceme upozorniť občanov, aby sa prišli počas jedného víkendu otestovať len raz. Všetko bude zaznamenané a kontrolované. V prípade pozitívneho výsledku, sú občania okamžite povinní ísť do karantény a ochrániť tak aj ďalších ľudí.

 

Ako prebieha testovanie

Krok č. 1 – Registrácia
Po vstupe do odberového miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii. Následne sa administratívnemu pracovníkovi preukážete občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu. Po registrácii dostanete pridelené číslo.

Krok č. 2 – Testovanie
Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, následne Vás vyzve k odkrytiu nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu.

Krok č. 3 – Vyhodnotenie testu
Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru, kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.

Krok č. 4 – Prevzatie testu
Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a opätovného predloženia občianskeho preukazu a vypíše Vám certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu. V zatvorenej obálke s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

Ďalšie informácie o celoplošnom testovaní: https://www.somzodpovedny.sk/

Mesto Nová Baňa bude v najbližších dňoch a aj počas testovacieho víkendu pravidelne verejnosť informovať o najnovších pokynoch a informáciách.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800