sk

Panorama of town

Banners


Gymnázium Františka Švantnera oznamuje

Gymnázium Františka Švantnera oznamuje

Vážení rodičia, milí žiaci,
v školskom roku 2021/2022 otvárame jednu triedu štvorročného štúdia s počtom žiakov 28.
Vzhľadom na to, že vás nemôžeme privítať na Dni otvorených dverí, ponúkame možnosť individuálneho stretnutia v našej škole, počas ktorého sa dozviete viac informácií o škole, jej činnosti a podmienkach štúdia.Našu školu môžete navštíviť v mesiaci DECEMBER každý pracovný deň v čase od 8:00 do 14:00 hod LEN na základe vopred dohodnutého termínu.

Individuálne stretnutie si dohodnite telefonicky: 045/6857092 alebo 0905/942616.
Stretnutie sa uskutoční za dodržiavania všetkých aktuálnych protiepidemiologických a hygienických opatrení! Aj napriek nepriaznivej situácii sa tešíme na stretnutie s vami!


PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani

https://www.youtube.com/watch?v=n0YwADm2ZPw&feature=share&fbclid=IwAR2Hvf1XcNQCT0TeXpegCo7Xl0OaHSNRl2YreAHq6DZtmaSE1tv6qSKN1Zw
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800