sk

Panorama of town

Banners


Aktuality

V nasledujúcom odkaze nájdete všetky informácie o čerpaní finančných prostriedkov v rámci eurofondov a ostatných výziev, o ktoré žiadalo mesto Nová Baňa v rokoch 2019 a 2020.

Z 20 podaných žiadostí mesto získalo za rok 2019 - 133 598 eur.

Rozpracované projekty v roku 2020 budú vyhodnotené v roku 2021.


Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom, že dňa 16.11.2020 začnú práce na oprave chodníka pri Základnej škole Jána Zemana, na základe zmluvy o dielo.

Doprava bude  na predmetných úsekoch čiastočne obmedzená.


V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

19. november 2020 (t.j. vo štvrtok) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

Read more ...


Technické služby mesta Nová Baňa upozorňujú občanov na zmenu zberu komunálneho odpadu.

Plánovaný zber  v utorok  17. 11. 2020 sa presúva na stredu 18. 11. 2020.

Prosíme občanom aby si včas vyložili svoje smetné nádoby.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800