sk

Panorama of town

Banners


Aktuality


S účinnosťou od 9. februára 2021 vybavujeme požiadavky občanov počas nasledovných úradných hodín:

Pondelok 8:00 – 11:00
Utorok 8:00 – 11:00
Streda 8:00 – 11:00
Štvrtok 8:00 – 11:00
Piatok 8:00 – 11:00

 

Z dôvodu minimalizovania počtu osôb v budove MsÚ, využite prosím zriadené okienko so zvončekom na vybavovanie Vašich požiadaviek.

Za pochopenie ďakujeme.


49/2021 Z.z.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 77

z 5. februára 2021

k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Read more ...


Mesto Nová Baňa ponúka seniorom nad 75 rokov pomoc s registráciou na očkovanie proti COVID-19. Pomoc bude možné využiť v Klientskom centre Mestského úradu alebo na telefónnom čísle 045/6782817 podľa aktuálnych otváracích hodín.

Aktuálne je spustená 3. fáza - Osoby s vekom najmenej 75 rokov.

Read more ...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800