sk

Panorama of town

Banners


Aktuality

Informácie o odberných miestach na testovanie antigénovými testami:

Odberné miesto Mediform s.r.o , Cintorínska 20, Nová Baňa

16. 11. 2020 od 9:00 - 11:00 hod.

17. 11. 2020 - ZATVORENÉ

18. 11. 2020 od 9:00 - 10:00 hod.

19. 11. 2020 od 9:00 - 10:00 hod.


Odberné miesto Mestský športový areál, Štadión v Žarnovici

16. 11. 2020 od 12:00 - 14:00 hod.

Potrebné doklady k anitgónovému testovaniu: preukaz totožnosti /OP, pas, preukaz poistenca/.

Antigénové testovanie na COVID-19 je bezplatné.

V prípade potreby pretestovania imobilného občana (plánovaná operácia a iné dôležité skutočnosti) žiadosť zaslať na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová spúšťa historicky prvú Národnú konzultáciu k eurofondom na budúce programové obdobie. Vicepremiérka vyzýva odbornú aj laickú verejnosť, aby sa do Národnej konzultácie zapojila a pripomienkovala návrh priorít Partnerskej dohody, na základe ktorej bude SR čerpať eurofondy v rokoch 2021 – 2027.

 

Od novembra sa uskutoční päť odborných kôl a jedno univerzálne kolo v oblastiach:

  • Ekologické Slovensko pre budúce generácie (12. 11.)
  • Mobilita, doprava a prepojenosť (13. 11.)
  • Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (19. 11.)
  • Inovatívne Slovensko (26. 11.)
  • Kvalitný život  v regiónoch (3. 12.)
  • Šieste kolo konzultácií bude určené pre širokú verejnosť (10.12.)

 

Všetky potrebné informácie o Národnej konzultácii nájdete na stránke: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/narodne-konzultacie-k-eurofondom-2021-2027/

 


Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom a motoristom, že dňa 06.11.2020 budú prebiehať na ulici Viničná a Kútovská opravy výtlkov, na základe zmluvy o dielo.

Doprava bude  na predmetných úsekoch čiastočne obmedzená.


Špecifickou oblasťou nášho mesta Nová Baňa sú aj miestne komunikácie v dĺžke takmer 140 km, ktoré si vyžadujú nemalé finančné prostriedky na ich opravy a rekonštrukcie. Dĺžkou miestnych komunikácií v Novej Bani sa môžeme porovnávať s omnoho väčšími mestami, ktoré majú ďaleko viac obyvateľov a neporovnateľne vyššie príjmy z podielových daní.

V nasledujúcom článku Vám ponúkame prehľad finančných prostriedkov, ktoré boli investované do našich miestnych komunikácií za obdobie od r. 2011 do r. 2019.

Za posledných 9 rokov 2011 – 2019 sa preinvestovalo do opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií 879 868 EUR.

Read more ...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800