sk

Panorama of town

Banners


Aktuality

Reportáž z relácie Halali z 1. Spoločnej poľovačky bývalých slobodných kráľovských banských miest, ktorá sa minulý rok konala v Novej Bani


1.ÚČEL
Účelom je spracovanie dendrologického prieskumu a hodnotenie zdravotného stavu stromu Paulovnie
plstatej (Paulownia tomentosa) pred bytovým domom ulica Nábrežná .

Cieľ prieskumu :
V prieskume zhodnotím zdravotný stav stromu resp. jeho poškodenia a následné možnosti jeho
ponechania na stanovisku. Navrhnem spôsoby ošetrenia a zlepšenia podmienok na rast a ďalší vývoj
stromu na stanovisku.

Dátum vyžiadania prieskumu: 20.07.2020- objednávka
Dátum, ku ktorému je vypracovaný prieskum: 04.08.2020

Read more ...


Naše veľké Ď A K U J E M E patrí spoluobčanom za účasť a zodpovedný prístup, zdravotníckym pracovníkom, príslušníkom armády a polície za profesionálny výkon a v neposlednej rade aj vám všetkým ostatným za organizáciu 1. kola plošného testovania v Novej Bani.

Veľká vďaka!

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta


V sobotu 31. 10. 2020 bolo v Novej Bani vykonaných 3 147antigénových testov na COVID – 19, z ktorých bolo pozitívnych 17 vzoriek, čo predstavuje 0,54% záchyt z celkového počtu.

V nedeľu 1. 11. 2020 bolo v Novej Bani vykonaných 769 antigénových testov na COVID – 19, z ktorých boli pozitívne 3 vzorky, čo predstavuje 0,39% záchytz celkového počtu.

Spolu v 1. kole bolo v Novej Bani vykonaných 3 950 antigénových testov na COVID – 19, z ktorých bolo pozitívnych 20 vzoriek, čo predstavuje 0,51% záchyt z celkového počtu.

Attachments:
Download this file (testovanie výsledky.pdf)testovanie výsledky.pdf350 kB

Read more ...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800