sk

Panorama of town

Banners


Aktuality

Upozorňujeme občanov, že na základe vyhlásenia Úradu Vlády Slovenskej republiky z dôvodu LOCK DOWN,

sprístupňujeme areál pohrebiska len počas pohrebu

jednu hodinu pred a jednu hodinu po obrade.

VSTUP JE POVOLENÝ LEN ZA ÚČELOM OBRADU.

Pre informácie kontaktovať:

0915 350 413


Na tejto stránke sú priebežne zverejňované informácie vrátane odpovedí na otázky z prostredia miest a obcí. Spomínaná web stránka je na adrese https://spolocnazodpovednost.mil.sk/
Ďalšia nemenej dôležitá web stránka je http://www.somzodpovedny.sk/ v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky, kde odporúčame adresovať otázky a nejasnosti.
 


Technické služby mesta Nová Baňa upozorňujú občanov, že na základe vyhlásenia Úradu Vlády Slovenskej republiky z dôvodu LOCK DOWN - zákaz vychádzania odo dňa 24. 10.2020 do 01.11.2020 bude horný zberný dvor Dlhá lúka 13 pre verejnosť kvôli zamedzeniu pohybu zatvorený.

Ostatné činnosti Technické služby mesta Nová Baňa budú vykonávať v obmedzenom režime, podľa pokynov a nariadení vlády a krízového štábu mesta.

Zber komunálneho odpadu prebieha v štandardnom režime.

Mestská tržnica bude počas obmedzení zatvorená.  


Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že od 26.10.2020 do 13.11.2020 bude vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 zatvorená. O opätovnom otvorení vás budeme informovať prostredníctvom mestského rozhlasu,  na webovej a facebookovej stránke mesta.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800