sk

Panorama of town

Banners


Aktuality

Ako každoročne, tak aj v priebehu roku 2020 mesto hľadalo a využívalo možnosti na získanie financií z grantov a dotácií. V priebehu roku 2020 bolo aktívnych 18 projektov. Časť projektov sa každoročne prenáša z dôvodu prebiehajúcej kontroly na riadiacom orgáne, ktorá trvá v niektorých prípadoch aj viac rokov.

Pre lepšiu orientáciu je možné získať prehľad o už uzatvorených a o aktívnych projektoch na stránke mesta, kde sa po kliknutí na banner Eurofondy nachádza uvedený prehľad (https://www.novabana.sk/informacie/eurofondy).

Read more ...


Mesto Nová Baňa upozorňuje všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území mesta Nová Baňa, aby do 15. februára 2021 oznámili na MsÚ Nová Baňa údaje za uplynulý rok 2020 potrebné pre určenie výšky poplatku na rok 2021 za znečisťovanie ovzdušia.

Read more ...


Od začiatku tohto roka bude postupne  dochádzať k zmene v organizácii práce Mestskej polície Nová Baňa. Cieľom zmien je zvýšiť bezpečnosť v uliciach, priblížiť službu mestskej polície čo najviac k občanom,  iniciovať  ochotu verejnosti podieľať sa na zabezpečení verejného poriadku a prehlbovať dôveru obyvateľov mesta voči mestskej polícií.

Jedným z pripravovaných kľúčových opatrení bude postupný návrat policajtov k intenzívnejšej pochôdzkovej službe. Vykonávať ju budú mestskí policajti pešou formou. Podstatou tejto  formy policajnej činnosti je samostatná činnosť konkrétneho policajta v územnej mestskej časti – okrsku.  Fyzická prítomnosť policajtov v uliciach nielenže zvyšuje pocit bezpečia občanov, ale zároveň odrádza potenciálnych páchateľov od páchania akejkoľvek protispoločenskej činnosti. Každý okrsok bude mať určeného mestského policajta s územnou zodpovednosťou.

Read more ...


Na základe súčasnej vážnej epidemiologickej situácie a po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujem:
Materská škola Nábrežná 2, bude otvorená od

11.1.2021 (pondelok) od 6:30 h.

pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, týka sa to aj ZZ elokovaných pracovísk! Záujem žiadam nahlásiť prostredníctvom triednych učiteliek dnes ( 5.1.2021) do 16. hod. a vo štvrtok 7.1.2021 do 13.hod.

- Elokované triedy na ulici Kolibská cesta a Štúrova zostanú zatiaľ zatvorené, predpokladaný termín otvorenia 18.1.2021.
O všetkých zmenách v prípade nových nariadení, Vás budeme priebežne informovať na stránke MŠ.

K. Štrbová, riaditeľka MŠ

Info

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800