sk

Panorama of town

Banners


Aktuality

Mestský úrad Nová Baňa oznamuje občanom  že z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti so šírením Covid - 19 budú na Mestskom úrade v Novej Bani upravené úradné hodiny pre verejnosť v termíne od 26.10.2020 do 13. 11. 2020 nasledovne:

- pondelok, utorok, streda, piatok od 8:00 do11:00 hod.

- štvrtok je nestránkový deň

Ďakujeme za pochopenie.

                                                            


k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020


Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2020/2021 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 9. ročník.
Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:
- zdravý životný štýl
- ako chcem tráviť voľný čas
- prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

Read more ...


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vzhľadom na vyhlásený núdzový stav SR a z dôvodu zníženia rizika šírenia sa koronavírusového ochorenia v strategickej spoločnosti oznamuje, že Zákaznícke centrá budú pracovať v uzavretom režime od 22.10.2020 do odvolania.

Read more ...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800