sk

Panorama of town

Banners


Aktuality

V uplynulých dňoch prebehlo na našej stránke hlasovanie o výbere rozhľadne na Háji z troch navrhnutých štúdií, ktorá bude postavená v rámci vznikajúceho turisticko-náučného chodníka „Zvonička“

Read more ...


Podujatie pod názvom Cisárska vizitácia baníctva pri príležitosti osláv 250. výročia návštevy krajského mesta cisárom Jozefom II. a Leopoldom, synmi Márie Terézie, ktorú usporiadali banícke spolky a mesto Banská Bystrica sa uskutočnilo dňa 26. júla 2014 v Banskej Bystrici.

Read more ...


Nedeľný podvečer pri novobanskej muzike potešil všetkých fanúšikov HS RE-AX, ktorá vystúpila v rámci kultúrneho leta v radničnom parku. Hoci bol horúci deň, po 17:00 hod. bol v parku chládok a fúkal príjemný vetrík. Stretla sa tu prevažne staršia generácia. Muzikanti mali okrem známych ľudových pesničiek pripravené aj hovorené slovo, ktoré predniesla pani Gizka Búryová.

Read more ...


Mesiac jún tradične v našom meste patrí športu. Už po jedenásty krát sa uskutočnil Týždeň športu pre všetkých, týždeň pre všetkých aktívnych aj príležitostných športovcov. Mesto Nová Baňa – oddelenie kultúry a informácii v spolupráci so športovými klubmi, školami a občianskymi združeniami zostavilo harmonogram, ktorý obsahoval 27 plánovaných aktivít. Bolo medzi nimi 5 samostatných športových podujatí (Olympiáda nádejí pre 1. stupeň ZŠ, VII. ročník Výstupu na Vojšín na počesť F. Viciana, stolnotenisový turnaj – Memoriál Ing. F. Klimanta, 3. ročník Ľahkoatletického mítingu, Mesto v pohybe).

Read more ...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800