en
Neprehliadnite


Aktuálne informácie / Rozhlas

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje ze v naledujúcich dňoch mesiaca máj bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny sa bude v jednotlivých dňoch týkať len niektorých ulíc a domov, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu, viď priložené .pdf súbory nižšie.

 

Čítať ďalej...


Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje ze v naledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny sa bude v jednotlivých dňoch týkať len niektorých ulíc a domov, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu, viď priložené .pdf súbory nižšie.

Čítať ďalej...


Predstavia sa kreatívni seniori z Denného centra seniorov Lipa v Novej Bani

4.4. 2018 – 3.6.2018
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Čítať ďalej...


Výstava prác žiakov umeleckého odboru ZUŠ Nová Baňa

6.4. 2018 – 2.5.2018
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Čítať ďalej...


Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani Vám oznamuje, že v školskom roku  2018/2019 otvára nasledovné študijné a učebné odbory:

Študijné odbory:

6352 M obchod a podnikanie

6445 K kuchár

Učebné odbory:

6445  H      kuchár

2956 H       mäsiar, kuchár

2466  H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

2964  H      cukrár

6444  H      čašník, servírka

Čítať ďalej...


oznamujeme Vám, že v školskom roku  2018/2019 Gymnázium Františka Švantnera Nová Baňa otvára 1 triedu štvorročného štúdia.

Dôležité termíny:

  • do 10. apríla 2018 – zákonný zástupca žiaka odovzdá riaditeľovi ZŠ prihlášku na strednú školu
  • do 20. apríla 2018 – riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na stredné školy
  • 14. a 17. máj 2018 – prijímacie skúšky (1. a 2. termín prvého kola)

Kritériá prijímacieho konania nájdete na http://www.gfsnbana.edupage.org.

Pred prijímacími skúškami sa uskutočnia bezplatné prípravné kurzy - termíny zverejníme tiež na našej stránke.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881