en
Neprehliadnite


Vyhlásenie mimoriadnej situácie uznesením Vlády SR

Dôležité telefónne čísla týkajúce sa COVID-19:

NON STOP Call centrum NCZI 0800 221 234
VÁŠ OBVODNÝ LEKÁR pre dospelých alebo deti https://www.novabana.sk/informacie/zdravotnicke-organizacie
Záchranka, Tiesňové volania Záchranka 155, Tiesňové volania 112
Call centrum Okresný úrad 0961 699 555, 048/4306 555 v pracovných dňoch 8-20 hod.
Úrad verejného zdravotníctva ÚVZ SR 0917 222 682
RÚVZ Banská Bystrica 0918 569 580
RÚVZ Žiar nad Hronom 0911 214 488, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Koronavírus linka Mesto Nová Baňa 0907 866 654
Krízový Štáb Mesta Nová Baňa 0905 436 381
Dovoz potravín a liekov Informačné centrum 045/ 6782 881 v pracovných dňoch 8-11 hod.
Dovoz potravín a liekov BBSK 0800 221 235 v pracovných dňoch 8-15 hod.
Dovoz potravín a liekov NB Obstarávanie nákupov 0905 583 517 denne 6:30-22 hod.
Dovoz potravín a liekov všetci pevádzkovatelia TAXI služieb v meste

 

Dôležité web stránky týkajúce sa COVID-19:

https://www.korona.gov.sk/
http://koronavirus.mojeslovensko.sk/
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 Ministerstvo zdravotníctva
http://www.uvzsr.sk/ Úrad verejného zdravotníctva
https://www.facebook.com/groups/197873078199264/ OFFICIAL FACEBOOK


Dôležité informácie týkajúce sa COVID-19:

Vyhlásenie mimoriadnej situácie uznesením Vlády SR

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky;

B. vyhlasuje
B.1. podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky;

C. ukladá
členom vlády predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy

C.1. prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1. a minimalizovanie škôd
priebežne

C.2. prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu uvedenú v bode B.1. v čo najkratšom čase priebežne ministerke vnútra

C.3. zabezpečiť vyhlásenie mimoriadnej situácie informačným systémom civilnej ochrany a prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov
bezodkladne

C.4. prijať opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1.
bezodkladne

D. splnomocňuje predsedu vlády a ako alternáta ministerku vnútra a predsedníčku Ústredného krízového štábu

D.1. na riadenie záchranných prác, na vydávanie príkazov na záchranné práce a vykonávanie opatrení na riešenie krízových situácií.

 

Vyhlásenie
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800