en
Neprehliadnite


Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Baňa zo dňa 21.05.2020

Dôležité telefónne čísla týkajúce sa COVID-19:

NON STOP Call centrum NCZI 0800 221 234
VÁŠ OBVODNÝ LEKÁR pre dospelých alebo deti https://www.novabana.sk/informacie/zdravotnicke-organizacie
Záchranka, Tiesňové volania Záchranka 155, Tiesňové volania 112
Call centrum Okresný úrad 0961 699 555, 048/4306 555 v pracovných dňoch 8-20 hod.
Úrad verejného zdravotníctva ÚVZ SR 0917 222 682
RÚVZ Banská Bystrica 0918 569 580
RÚVZ Žiar nad Hronom 0911 214 488, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Koronavírus linka Mesto Nová Baňa 0907 866 654
Krízový Štáb Mesta Nová Baňa 0905 436 381
Dovoz potravín a liekov Informačné centrum 045/ 6782 881 v pracovných dňoch 8-11 hod.
Dovoz potravín a liekov BBSK 0800 221 235 v pracovných dňoch 8-15 hod.
Dovoz potravín a liekov NB Obstarávanie nákupov 0905 583 517 denne 6:30-22 hod.
Dovoz potravín a liekov všetci pevádzkovatelia TAXI služieb v meste

 

Dôležité web stránky týkajúce sa COVID-19:

https://www.korona.gov.sk/
http://koronavirus.mojeslovensko.sk/
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 Ministerstvo zdravotníctva
http://www.uvzsr.sk/ Úrad verejného zdravotníctva
https://www.facebook.com/groups/197873078199264/ OFFICIAL FACEBOOK


Dôležité informácie týkajúce sa COVID-19:

Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Baňa zo dňa 21.05.2020

Prítomní: Primátor mesta, Náčelník MsP, Prednostka MsÚ, Riaditeľ TS, PharmDr. Norbert Chano
Ospravedlnení: Ing. Tužinský, Veliteľ DHZM Jozef Bóna, JUDr. Lalka, MUDr. Katarína Tužinská
Zasadnutie otvoril a viedol predseda krízového štábu Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. Predseda krízového štábu informoval štáb o opatreniach, ktoré boli prijaté od predchádzajúceho zasadnutia krízového štábu (28.04.2020) na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

Mesto Nová Baňa prijalo opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života a zdravia v súlade s pokynmi Hlavného hygienika SR a vládou SR a postupne prebehlo uvoľňovanie opatrení v 4 krokoch.
Mestská knižnica bola otvorená v súlade s nariadeniami a jej prevádzka už funguje počas celých otváracích hodín.
Na všetkých pracoviskách je na vstupe inštalovaná povinná dezinfekcia rúk, v priestoroch Klientskeho centra, Informačného centra Stavebného úradu, Mestskej knižnice a matriky boli inštalované plexisklá na ochranu zamestnancov pri vybavovaní klientov MsÚ.
Dňom 14.05.2020 boli otvorené a sprístupnené detské ihriská a športoviská za stanovených podmienok, ktoré nariadil Hlavný hygienik SR.
Od 20.05.2020 pracujú všetci zamestnanci Mesta Nová Baňa bez obmedzenia stránkových hodín. Opatrovateľky prešli z denného monitoringu telesnej teploty klientom na meranie len pri spozorovaní zmeny zdravotného stavu klientov. Nákup pre opatrovaných klientov je možné zabezpečiť aj prostredníctvom opatrovateliek.
Od 1. júna 2020 bude znovuotvorená ZŠ J. Zemana a MŠ Nábrežná za dodržania nariadených protiepidemických opatrení a v súlade s pokynmi MŠVVaŠ. Dezinfekciu exteriéru MŠ a ZŠ budú realizovať určení interní zamestnanci v MŠ a ZŠ v spolupráci s DHZ.
Rómskej rodine na Ul. Partizánskej bude dodávaná pitná voda a chemická toaleta, len do ukončenia povinnosti Mesta Nová Baňa dodržiavať krízový režim. Následne im sprostredkujeme možnosť objednávať si tieto služby priamo za úhradu u dodávateľov.
Dobrovoľné testovanie osôb (COVID-19) v zariadeniach pre seniorov a v Centre pre deti a rodinu prebehlo a neboli zistené žiadne prípady výskytu ochorenia na korovavírus.
Bolo zavedené uvoľnenie opatrení od 20.5.2020 (nie je potrebné nosenie rúšok v exteriéri, uvoľňovanie činnosti prevádzok obchodov a služieb, organizovanie hromadných podujatí s účasťou do 100 ľudí a iné).
Týždenne sú zasielané správy na Okresný úrad, oddelenie krízového riadenia o postupe Krízového štábu Mesta Nová Baňa.
Krízový štáb dôrazne žiada všetkých občanov mesta, aby sa dôsledne riadili pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR.
Informácie a prijaté opatrenia sú priebežne aktualizované a zverejnené na web stránke mesta v bannery COVI-19 https://www.novabana.sk/informacie/covid19 kde sú aj prehľadne uvedené dôležité telefónne čísla a webové stránky.
Kontakt:
predseda krízového štábu 0905 436 381
náčelník MsP zodpovedný za CO 0907 866 654
V Novej Bani, dňa: 21.05.2020
Zapísala: Mgr. Ľudmila Rajnohová
..............................................
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
predseda krízového štábu
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800