en
Neprehliadnite


Eurofondy / Projekty

Eurofondy, granty, dotácie

Na uvedených linkoch sa zobrazia vyhlásené oprávnené výzvy, medzi ktorými je možné vyhľadať výzvy, ktorých čerpanie prináleží aj pre mesto Nová Baňa.

 

  1. EUROFONDY – portál ITMS2014+
  2. SMARTCITY – portál Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  3. Komplexný informačný systém pre verejnú správu
  4. Informačno poradenské centrum pre EŠIF Banská Bystrica:

 

Projekty mesta Nová Baňa v rokoch 2019, 2020

Aktívne projekty v roku 2020

1.       Wifi pre Teba

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

14 250 €

2.       Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa 

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

X

 

9 000 €

3.       Dokončenie modernizácie hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

X

 

11 264 €

4.       Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

X

 

14 725 €

5.       Modernizácia futbalovej infraštruktúry pre Mestský futbalový klub Nová Baňa

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

X

 

10 000 €

6.       Žiadosť o dotáciu z Ministerstva financii na opravu kultúrneho centra- výzva bola zrušená

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

X

 

10 000 €

7.      Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

782 352 €

8.      Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

522 000 €

9.      Vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

X

 

104 431 €

10.      Zastávky s city lightom

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

8 700 €

11.      Vybavenie školskej jedálne v základných a stredných školách- varný kotol 2 ks

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

5 000 €

12.     Návratná finančná výpomoc  (Ministerstvo financii)

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

X

 

167 000 €

 

 

Ukončené projekty v roku 2019

 

Názov projektu

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma

  Podpora rozvoja športu 2019 (doskočisko v ZŠ, športová výbava pre MFK)

neschválený

26 000 €  

  Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa

schválený

2 500 €  

  Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa

schválený

4 000 €  

  Podpora opatrovateľskej služby v meste Nová Baňa

zásobník

47 880 €  

  Podujatia tradičnej kultúry umeleckých zoskupení v Novej Bani

neschválený

17 100 €  

  Zateplenie Domu služieb Nová Baňa

zásobník

198 047 €  

  Vybavenie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa – interný grant

schválený

1 000 €  

  Novobanský jarmok 2019 – interný grant

neschválený

900 €  

  Spoznaj svoj kraj

schválený

2 030 €  

  Remeselný tábor

schválený

1 400 €  

  Športový tábor

schválený

1 400 €  

  Rozprávkový tábor

schválený

1 680 €  

  Tábor Výletovanie

schválený

1 610 €  

  Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nová Baňa

neschválený

13 410 €  

  Zachovanie identity, rozvoj kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva v Novej   Bani (klimatizácia kino Vatra, prenosné rozkladacie pódium)

neschválený

32 400 €  

  Modernizácia zastávok prímestskej autobusovej dopravy v Novej Bani

neschválený

6 000 €  

  Týždeň športu pre všetkých  - 17. ročník

schválený

1 200 €  

  Banský náučný chodník - 2 etapa "Po stopách baníckej slávy v Novej Bani"

neschválený

10 000 €  

  Kompostéry pre mesto Nová Baňa

schválený

81 778 €  

  GRON OO CR cez KACR (Záhradný les + projektová dokumentácia Zvonička)

schválený

16 000 €  

   SPOLU SCHVÁLENÉ    

 

133 598

Aktualizované: 13.11.2020
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800