en
Neprehliadnite


Eurofondy / Projekty

Eurofondy, granty, dotácie

Na uvedených linkoch sa zobrazia vyhlásené oprávnené výzvy, medzi ktorými je možné vyhľadať výzvy, ktorých čerpanie prináleží aj pre mesto Nová Baňa.

 

  1. EUROFONDY – portál ITMS2014+
  2. SMARTCITY – portál Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  3. Komplexný informačný systém pre verejnú správu
  4. Informačno poradenské centrum pre EŠIF Banská Bystrica:

 

Projekty mesta Nová Baňa v roku 2019:

1. Wifi pre Teba

v posudzovaní schválený neschválený suma
  X   14 250 €

2. Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa 

v posudzovaní schválený neschválený suma
  X   9 000 €

3. Podpora rozvoja športu 2019 (doskočisko v ZŠ, športová výbava pre MFK)

v posudzovaní schválený neschválený suma
    X  

4. Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený suma
  X   2 500 €

5. Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený suma
  X   4 000 €

6. Podpora opatrovateľskej služby v meste Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený zásobník suma
      X  

7. Podujatia tradičnej kultúry umeleckých zoskupení v Novej Bani

v posudzovaní schválený neschválený suma
    X  

8. Zateplenie Domu služieb Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený zásobník suma
      X  

9. Svet plastelíny pre mesto Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený suma
  X, ale nevyužijeme podporu za nevýhodné podmienky    

10. Vybavenie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa – interný grant

v posudzovaní schválený neschválený suma
  X   1 000 €

11. Novobanský jarmok 2019 – interný grant

v posudzovaní schválený neschválený suma
    X  

12. Spoznaj svoj kraj

v posudzovaní schválený neschválený suma
  X   2 030 €

13. Remeselný tábor

v posudzovaní schválený neschválený suma
  X   1 400 €

14. Športový tábor

v posudzovaní schválený neschválený suma
  X   1 400€

15. Rozprávkový tábor

v posudzovaní schválený neschválený suma
  X   1 680 €

16. Tábor Výletovanie

v posudzovaní schválený neschválený suma
  X   1 610 €

17. Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený suma
    X  

18. Dokončenie modernizácie hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený suma
  X   11 264,06 €

19. Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený suma
  X   14 725 €

20. Zachovanie identity, rozvoj kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva v Novej Bani (klimatizácia kino Vatra, prenosné rozkladacie pódium)

v posudzovaní schválený neschválený suma
    X  

21. Modernizácia zastávok prímestskej autobusovej dopravy v Novej Bani

v posudzovaní schválený neschválený suma
X      

22. Modernizácia futbalovej infraštruktúry pre Mestský futbalový klub Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený suma
  X   10 000 €

23. Týždeň športu pre všetkých  - 17. ročník

v posudzovaní schválený neschválený suma
X      

23. Banský náučný chodník - 2 etapa "Po stopách baníckej slávy v Novej Bani"

v posudzovaní schválený neschválený suma
X      

Aktualizované: 20.12.2019
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800