en
Neprehliadnite


Eurofondy / Projekty

Eurofondy, granty, dotácie

Na uvedených linkoch sa zobrazia vyhlásené oprávnené výzvy, medzi ktorými je možné vyhľadať výzvy, ktorých čerpanie prináleží aj pre mesto Nová Baňa.

 

  1. EUROFONDY – portál ITMS2014+
  2. SMARTCITY – portál Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  3. Komplexný informačný systém pre verejnú správu
  4. Informačno poradenské centrum pre EŠIF Banská Bystrica:

 

Projekty mesta Nová Baňa v roku 2019:

1. Wifi pre Teba

v posudzovaní schválený neschválený
  X  

2. Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa 

v posudzovaní schválený neschválený
X    

3. Podpora rozvoja športu 2019 (doskočisko v ZŠ, športová výbava pre MFK)

v posudzovaní schválený neschválený
    X

4. Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený
  X  

5. Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený
  X  

6. Podpora opatrovateľskej služby v meste Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený zásobník
      X

7. Podujatia tradičnej kultúry umeleckých zoskupení v Novej Bani

v posudzovaní schválený neschválený
    X

8. Zateplenie Domu služieb Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený zásobník
      X

9. Svet plastelíny pre mesto Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený
  X, ale nevyužijeme podporu za nevýhodné podmienky  

10. Vybavenie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa – interný grant

v posudzovaní schválený neschválený
  X  

11. Novobanský jarmok 2019 – interný grant

v posudzovaní schválený neschválený
    X

12. Spoznaj svoj kraj

v posudzovaní schválený neschválený
  X  

13. Remeselný tábor

v posudzovaní schválený neschválený
  X  

14. Športový tábor

v posudzovaní schválený neschválený
  X  

15. Rozprávkový tábor

v posudzovaní schválený neschválený
  X  

16. Tábor Výletovanie

v posudzovaní schválený neschválený
  X  

17. Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený
    X

18. Dokončenie modernizácie hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený
X    

19. Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený
X    

20. Zachovanie identity, rozvoj kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva v Novej Bani (klimatizácia kino Vatra, prenosné rozkladacie pódium)

v posudzovaní schválený neschválený
X    

21. Modernizácia zastávok prímestskej autobusovej dopravy v Novej Bani

v posudzovaní schválený neschválený
X    

22. Modernizácia futbalovej infraštruktúry pre Mestský futbalový klub Nová Baňa

v posudzovaní schválený neschválený
  X  

23. Týždeň športu pre všetkých  - 17. ročník

v posudzovaní schválený neschválený
     

Aktualizované: 14.11.2019
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881