en
Neprehliadnite


Dokumenty

Program rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020

Pridané:
17.7.2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 2007 - 2013

Pridané:
10.5.2010

Energetická koncepcia mesta Nová Baňa

Pridané:
10.5.2010Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881