en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

Ako každoročne, tak aj v priebehu roku 2020 mesto hľadalo a využívalo možnosti na získanie financií z grantov a dotácií. V priebehu roku 2020 bolo aktívnych 18 projektov. Časť projektov sa každoročne prenáša z dôvodu prebiehajúcej kontroly na riadiacom orgáne, ktorá trvá v niektorých prípadoch aj viac rokov.

Pre lepšiu orientáciu je možné získať prehľad o už uzatvorených a o aktívnych projektoch na stránke mesta, kde sa po kliknutí na banner Eurofondy nachádza uvedený prehľad (https://www.novabana.sk/informacie/eurofondy).

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa sa uchádzalo o finančné prostriedky vo výzve Slovenského futbalového zväzu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.
V meste Nová Baňa pôsobí Mestský futbalový klub Nová Baňa, ktorého tradícia sa začala v roku 1912. Futbalový klub využíva areál štadióna na tréningové činnosti, zápasové činnosti, rekreačný futbal a relaxačný pobyt fanúšikov pri akciách. Prevádzku a starostlivosť zabezpečujú Technické služby mesta Nová Baňa, ako príspevková organizácia mesta.

Čítať ďalej...


Mestská knižnica neustále plní svoju prioritnú úlohu – uspokojovať informačné potreby, chrániť kultúrne dedičstvo národa, poskytovať vzdelávanie, relaxáciu a zúčastňovať sa na výchove detí a mládeže. Ako verejná knižnica, má záujem si udržať pozíciu inštitúcie poskytujúcej kvalitné a aktuálne knižnično-informačné služby širokému okruhu čitateľov všetkých vekových kategórii a všetkých sociálnych skupín, čoho dôkazom je získavanie grantov na modernizáciu knižničných služieb a dopĺňanie knižničného fondu.

Mesto využilo možnosť externých grantových zdrojov prostredníctvom schválenia a podpory dotácie na dva projekty pre mestskú knižnicu z Fondu na podporu umenia.

Čítať ďalej...


Ako každoročne tak aj tento rok mesto intenzívne hľadalo a využívalo možnosti a príležitosti na získanie finančných prostriedkov z externých grantov. V priebehu roka 2019 do konca novembra mesto Nová Baňa podalo žiadosť o eurofondy na 24 projektov.

Čítať ďalej...


V rámci národnej konferencie Cyklistická doprava 2019 sa dňa 22. októbra 2019 uskutočnilo v Galante slávnostné vyhodnotenie národnej kampane Európskeho týždňa mobility 2019 (ETM 2019) a súťaže o Cenu ETM 2019. Vyhodnotenia sa zúčastnili Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca odd. kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a inf. centra, mestskej knižnice, a Ing. Viktória Valachovičová, PhD., poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Novej Bani.

Čítať ďalej...


V rámci národnej konferencie Cyklistická doprava 2019 sa dňa 22. októbra 2019 uskutočnilo v Galante slávnostné vyhodnotenie národnej kampane Európskeho týždňa mobility 2019 (ETM 2019) a súťaže o Cenu ETM 2019. Vyhodnotenia sa zúčastnili Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca odd. kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a inf. centra, mestskej knižnice, a Ing. Viktória Valachovičová, PhD., poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Novej Bani.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800